REKLAMA

mBank Hipoteczny automatycznie zwróci prowizje przy wcześniejszej spłacie kredytu

Michał Kisiel2020-05-28 09:32analityk Bankier.pl
publikacja
2020-05-28 09:32

12 czerwca mBank Hipoteczny zmieni regulamin udzielania kredytów. Korekta dotyczy zasad zwrotu części kosztów przy wcześniejszej spłacie zobowiązania. Opisując zmiany, bank powołuje się na wyrok TSUE z września 2019 r.

„Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego Bank udzielił Ci na podstawie umowy podpisanej po 21.07.2017 r., automatycznie otrzymasz na konto, z którego pobierane były raty kredytu zwrot części kosztów, jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja” – informuje mBank Hipoteczny SA w dokumencie opisującym zmiany w regulaminie wchodzące w życie 12 czerwca 2020 r.

fot. whitelook / / Shutterstock

Kredyty hipoteczne udzielone po 21 lipca 2017 r. objęte są regulacjami ustawy o kredycie hipotecznym. W artykule 39 ustawy wskazuje się, że „w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Do tej pory mBank Hipoteczny w regulaminie przewidywał, że klient może złożyć dyspozycję zwrotu części kosztów. Zmianę tę wprowadzono w lutym 2020 r. Teraz proces ma się odbywać automatycznie, bez konieczności kontaktowania się z bankiem.

W wykazie zmian w regulaminie pojawia się interesujący opis korekty – nie nawiązuje on wprost do obowiązującego prawa (ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami), ale… do wrześniowego wyroku TSUE. Przypomnijmy, że 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się do sprawy zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego. „Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta” – stwierdzono w podsumowaniu wyroku.

Kredytobiorcy spłacający przed terminem zobowiązania hipoteczne nadal spotykają się z różnymi postawami banków. Niektóre instytucje stoją na stanowisku, że opłaty mają charakter jednorazowy, niezwiązany z okresem kredytowania. Nie podlegają zatem częściowemu zwrotowi, jeśli klient reguluje należność wcześniej.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
lexxuss
A co z kredytami udzielonymi przed 21 lipca 2017 r. ?
wonsz
Nic. Obowiązywała inna, gorsza dla kredytobiorcy pod tym względem, ustawa.
wonsz
Banki wymyśliły sobie ostatnio, bez wyraźnej podstawy prawnej, nową konstrukcję: odsetki za okres korzystania z kapitału. Warto z tej konstrukcji korzystać i żądać odsetek od dnia, w którym dokonano wcześniejszej spłaty do dnia zapłaty.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki