Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

DCD
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez spółkę w/w umowy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności RN VIII kadencji oraz uzupełnienia składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 5:1.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.245 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,075 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

KGL
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.

CMI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sobota
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 766,85 30,49 (1,76%) 03.06
DAX 12 487,36 466,08 (3,88%) 03.06
SP500 3 122,87 42,05 (1,36%) 03.06
FTSE 6 382,41 162,27 (2,61%) 03.06
CAC 5 022,38 163,41 (3,36%) 03.06

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
PKOBP 22,5500 2,22%
CCC 61,5000 9,04%
PEKAO 54,4800 3,97%
CDPROJEKT 388,1000 -0,03%
PKNORLEN 68,7600 1,42%
PZU 30,7800 2,46%
DINOPL 194,5000 4,74%
KGHM 87,8600 -0,27%
LOTOS 62,4600 3,21%
PGE 5,8800 6,52%
CCC 61,50 9,04%
CDPROJEKT 388,10 -0,03%
JSW 19,07 5,92%
PGE 5,88 6,52%
PKOBP 22,55 2,22%
TAURONPE 1,40 0,50%
XTB 10,55 1,44%
PKNORLEN 68,76 1,42%
KGHM 87,86 -0,27%
PEKAO 54,48 3,97%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.