Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.020.000 akcji zwykłych.

NWZA ws. wyboru członków RN.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.

NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN, finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.

Polska
14:00 Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,0% rdr.

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 575 mln EUR. 

Świat
Stany Zjednoczone: Dzień Martina Luthera Kinga
Makro

Dzień wolny.

11:00 Strefa Euro: Bilans handlu zagranicznego n.s.a.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 18,9 mld EUR.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017, powołania członka RN IV wspólnej kadencji oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, skupu akcji własnych i in.

R22
Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 0,6% mdm oraz 1,7% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 3,1% rdr. Prognoza: 0,4% mdm oraz 3% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 3% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,9% rdr.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 0,44 zł na akcję.

R22
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Polska
14:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 4,5% rdr. Prognoza: 4,5% rdr.

14:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 6,5% rdr. Prognoza: 7,2% rdr.

Świat
13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 8,3%.

15:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

15:15 Stany Zjednoczone: Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 77,1%. Prognoza: 77,3%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości NAHB
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 74 pkt. Prognoza: 73 pkt.

20:00 Stany Zjednoczone: Beżowa Księga
Makro

Okres: styczeń. 

21:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

21:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

22:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu UHY ECA S.A.

WZA

NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.

JSW
WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

WZA

NWZA w sprawienie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru i zmian w statucie.

Świat
02:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 5,1% rdr.

03:00 Chiny: Produkt Krajowy Brutto
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 1,7% kdk oraz 6,8% rdr. Prognoza: 1,6% kdk oraz 6,7% rdr.

03:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 6,1% rdr. Prognoza: 6% rdr.

03:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 7,2% rdr. Prognoza: 7,1% rdr.

03:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 10,2% rdr. Prognoza: 10,1% rdr.

09:00 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku
Makro

Jens Weidmann

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 261 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1297 tys. Prognoza: 1284 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 26,5 pkt. Prognoza: 23,5 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1303 tys. Prognoza: 1305 tys.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.

Polska
14:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -1,2% mdm oraz 9,1% rdr. Prognoza: -10,3% mdm oraz 2,8% rdr.

14:00 Polska: Wyniki sprzedaży detalicznej
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -1,3% mdm oraz 10,2% rdr. Prognoza: 19,7% mdm oraz 8,9% rdr.

Świat
16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 95,9 pkt. Prognoza: 97 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 598,89 -1,48 (-0,06%) 16:31
DAX 13 226,50 42,54 (0,32%) 16:27
SP500 2 795,08 -7,48 (-0,27%) 16:27
FTSE 7 689,50 -35,93 (-0,47%) 16:27
CAC 5 477,50 -16,49 (-0,30%) 16:27

Notowania akcji

dzisiaj, 16:16 dzisiaj, 16:16 dzisiaj, 16:16
CDPROJEKT 119,10 0,08%
PZU 44,86 -0,13%
PKOBP 46,61 0,56%
PKNORLEN 109,05 -0,82%
ALIOR 88,25 4,69%
CCC 304,60 0,93%
PEKAO 133,35 -0,71%
KGHM 113,10 0,09%
DINOPL 82,15 2,69%
JSW 104,80 -1,13%
JSW 105,00 -0,94%
CDPROJEKT 119,20 0,17%
KGHM 113,15 0,13%
POLIMEXMS 4,25 1,19%
GETBACK 19,34 0,52%
PZU 44,92 0,00%
URSUS 4,12 0,73%
PKOBP 46,62 0,58%
ENERGA 12,80 0,55%
PGNIG 6,76 0,60%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% XII 2017
PKB rdr 4,9% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 9,1% XI 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl