Konkurs zakończony

Ranking - Najwyższe stopy zwrotu*

Imię Numer rachunku Stopa zwrotu
1. Sławomir 13658070 400,71%
2. Piotr 13651200 242,25%
3. Sławomir 13653846 205,37%

Komentarz

  • Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za intensywne zmagania.
  • Gratulujemy zwycięzcy - wykazał się relatywnie konserwatywnym podejściem do zarządzania wielkością pozycji i dużą dyscypliną przez cały okres trwania konkursu.
  • Dodatkowo potwierdzamy, że drugą nagrodę tygodniową zdobył Sławomir 13653846 osiągając 371,51% stopy zwrotu.
  • W ostatnim dniu konkursu wielu uczestników konkursu zdecydowało się na transakcje na kontraktach ekspresowych. Olbrzymie zmiany w rankingu nie wpłynęły jednak na pierwszą trójkę.

*Wartości orientacyjne z poprzedniego dnia roboczego generowane w godzinach nocnych