Giełda - Komunikaty spółek

NETIA: Transakcja wewnątrzgrupowa – uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego od Netia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017
AQUA POZNAŃ: Treść uchwał ZWZA z dnia 21.06.2018 r.
QUMAK S.A.: Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej udziałów spółki Euvic Sp. z o.o., ustalonej w związku z zamiarem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Qumak S.A.
CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez Prezesa Zarządu dotyczących nabycia akcji Spółki
MENNICA: Ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w następstwie wniesienia skarg kasacyjnych przez spółkę zależną Emitenta
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Serbskiej/Naramowickiej w Poznaniu
TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
TOWER INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku
TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r.
OPTEAM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
MONNARI TRADE S.A.: Skup akcji własnych
MURAPOL S.A.: Zbycie akcji Polnord S.A. oraz ujawnienie informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w celu zawarcia transakcji
ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
VISTULA GROUP: Kandydatura prof. zw. dr hab. Andrzeja Szumańskiego do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PREMIUMF: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji
PZU 2,97% 38,77
2018-06-21 17:01:34
PKNORLEN 0,85% 83,00
2018-06-21 17:02:45
PKOBP -1,46% 37,86
2018-06-21 17:00:00
KGHM 1,97% 86,06
2018-06-21 17:02:34
PEKAO -0,52% 114,50
2018-06-21 17:04:42
CCC -4,30% 218,20
2018-06-21 17:00:00
CDPROJEKT -1,03% 164,10
2018-06-21 17:00:00
DINOPL 1,49% 102,00
2018-06-21 17:03:12

GPW: największe wzrosty i spadki

HUBSTYLE 0,57 23,9%
EVEREST 0,67 17,5%
ELKOP 0,40 14,3%
WINVEST 0,88 -17,0%
COALENERG 0,30 -16,7%
APSENERGY 2,56 -14,4%
Akcje: 107 wzrosło, 171 spadło, 100 bez zmian.
Wolumen: 40 663 013 akcji, obrót: 785 657 888 zł
Aktualizacja: 2018-06-21 17:04:58
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl