Giełda - Komunikaty spółek

PEPCO GROUP N.V.: Signature of the framework agreement between PEPCO and CCC Austria for the acquisition of commercial leases
RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
DEBICA: Aktualizacja informacji o otrzymaniu decyzji podatkowych
SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 rok
G-ENERGY S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
CCC: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej CCC Austria Ges.m.b.H
COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
SYGNITY: wyniki finansowe
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.
PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
MODERNCOM: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
PZU SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku
MODERN COMMERCE S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
CDPROJEKT -6,45% 186,14
2021-06-16 17:04:55
KGHM -0,30% 185,50
2021-06-16 17:02:46
PZU -0,15% 38,67
2021-06-16 17:03:27
PEKAO -0,61% 98,50
2021-06-16 17:00:00
PKOBP 0,40% 40,46
2021-06-16 17:00:00
PKNORLEN -1,80% 80,90
2021-06-16 17:02:55
ALLEGRO 1,72% 59,80
2021-06-16 17:00:38
PGNIG 1,18% 6,54
2021-06-16 17:02:45

GPW: największe wzrosty i spadki

FON 0,3920 31,5%
COALENERG 4,0000 29,4%
YOLO 1,1000 19,6%
KBDOM 0,5000 -19,4%
NOVATURAS 21,2000 -15,2%
EUROHOLD 9,4000 -13,8%
Akcje: 129 wzrosło, 204 spadło, 60 bez zmian.
Wolumen: 46 253 629 akcji, obrót: 1 327 576 439 zł
Aktualizacja: 2021-06-16 17:04:59
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.