REKLAMA
WEBINAR

Jak rozwiązać umowę z Orange, T-Mobile, Play, Plus. Sprawdziliśmy procedury

2017-02-23 06:00, akt.2019-09-22 07:53
publikacja
2017-02-23 06:00
aktualizacja
2019-09-22 07:53

Jesteś abonentem sieci Orange, Plus, Play lub T-Mobile i chcesz wiedzieć, jak rozwiązać umowę przed terminem? Zerwanie umowy z operatorem może być kosztowne, ale nie jest to skomplikowane. Redakcja Bankier.pl zestawiła najważniejsze informacje związane z wypowiedzeniem umowy abonamentowej.

Utarło się przekonanie, że rozwód z operatorem numeru komórkowego jest długi i żmudny. W rzeczywistości sam proces trwa co najwyżej dwa miesiące, ale wciąż za przedwczesne zerwanie umowy klient będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie swojemu usługodawcy – im wcześniej będzie się chciał wycofać z tego związku, tym większa będzie tego cena.

fot. / / Bankier.pl

Schemat działania bez względu na operatora jest taki sam. Abonent chcący zrezygnować z opłacanych usług musi w odpowiedni sposób poinformować operatora o zamiarze rozwiązania umowy na usługi telefonii komórkowej. Według polskiego prawa podstawą do uznania takiej dyspozycji przez firmę telekomunikacyjną jest przedłożenie odpowiedniego pisma. Operatorzy Play, Plus oraz T-Mobile nie posiadają gotowych formularzy. W przypadku Orange Polska wzór pisma dostępny jest na stronie internetowej.

Gdzie po najtańszy abonament i telefon na kartę?

Gdzie po najtańszy abonament i telefon na kartę?

Taryfy obejmujące nielimitowane rozmowy i SMS-y za darmo wraz z przyzwoitym pakietem internetu kosztują nawet mniej niż 20 zł. Prym w cenach wiodą jednak nie karty pre-paid, a oferty abonamentowe, choć wciąż klient związuje się w tym wypadku z operatorem na dłużej.

Wypowiedzenie umowy Orange

Rozwiązanie umowy Orange (tak jak w innych sieciach komórkowych) nie jest możliwe przez Internet. W przypadku tego operatora pytanie, gdzie wysłać wniosek zamieniamy na gdzie znaleźć gotowy formularz? Operator Orange Polska w zakładce Obsługa po przejściu do sekcji Zarządzanie kontem udostępnia wzór wypowiedzenia umowy.

fot. Orange Polska / / Orange Polska

W pierwszej części formularza wymagane jest podanie podstawowych danych osobowych. Wzór pisma jest jednakowy zarówno dla klienta indywidualnego, jak i przedsiębiorcy. 

fot. Orange Polska / / Orange Polska

Druga część pisma, dotyczącego rezygnacji z umowy Orange, ma postać krótkiej ankiety. Należy w niej zaznaczyć odpowiednią usługę, z której klient rezygnuje. W sąsiedniej kolumnie dostępne są do wyboru opcje określające moment, w którym następuje wypowiedzenie umowy. Poniżej dostępne jest pole, w które klient może wpisać powód rezygnacji. Na dolnej części wniosku wymagany jest własnoręczny podpis oraz data. 

Jak rozwiązać umowę z Orange?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępne jest na stronie internetowej Orange Polska: 

-> wypowiedzenie umowy Orange wzór pdf

Wypełniony formularz należy przynieść osobiście* do placówki operatora wraz z ważnym dowodem tożsamości. 


* Rezygnację może złożyć tylko właściciel umowy lub osoba pisemnie upoważniona (nie jest wymagane upoważnienie notarialne).

Rozwiązując umowę zwartą na czas określony jeszcze przed jej wygaśnięciem, należy liczyć się z tym, że Orange Polska (jak również każdy inny operator) nałoży na klienta karę wynikającą z niedotrzymania jej warunków. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie dla każdej umowy i zmniejsza się proporcjonalnie do okresu korzystania z usług – im bliżej zakończenia umowy, tym mniejszą karę zapłaci klient.

Odstąpienie od umowy z Orange to inny rodzaj procedury niż rezygnacja z niej. Podobnie jak w innych sieciach odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy i nie generuje dodatkowych opłat.

Wypowiedzenie umowy T-Mobile

W przypadku wypowiedzenia przed czasem umowy z T-Mobile sytuacja wygląda nieco inaczej niż w przypadku Orange Polska. Na stronie internetowej operatora nie znajdziemy schematu pisma w rozszerzeniu pdf ani wzoru doc. Dostępne są natomiast niezbędne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o rozwiązanie umowy z T-Mobile.

Operator w regulaminie zastrzega, że za rozwiązanie umowy przed terminem klient będzie musiał ponieść ustaloną karę. Obowiązuje go także okres wypowiedzenia trwający pełny okres rozliczeniowy, za który trzeba zapłacić zgodnie z warunkami oferty. Wyjątek dotyczy jedynie ostatniego miesiąca umowy – jeśli rozwiązanie nastąpi w czasie ostatniego okresu rozliczeniowego umowy, abonent zapłaci rachunek miesięczny pomniejszony o kwotę odpowiadającej liczbie dni, w których nie będzie już korzystał z usługi.

Jak rozwiązać umowę z T-Mobile?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z usług, zostaw w salonie T-Mobile, prześlij skan lub zdjęcie na adres mailowy boa@t-mobile.pl lub prześlij pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.

Marynarska 12

02-674 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- hasło lub kod PUK,

- własnoręczny podpis.

Przy rozwiązywaniu umowy w związku z przeniesieniem numeru do innego operatora warto pamiętać, że okres wypowiedzenia w tym przypadku nie występuje. Klienta nadal może obowiązywać jednak kara za zerwanie umowy.

Wypowiedzenie umowy Play

Podobny mechanizm funkcjonuje również w sieci Play. Inaczej wygląda natomiast kwestia kary. Według  regulaminu świadczenia usług abonamentowych operatora P4. W przypadku umowy zawartej na czas określony, która wiązała się z przyznaniem abonentowi ulgi, operator zapewnił sobie prawo żądania kary umownej. Jej wartość nie może przekraczać wartości przydzielonej i wskazanej w umowie ulgi. Wartość kary, podobnie jak w poprzednich przypadkach, jest pomniejszana o odpowiadającą kwotę za okres od dnia zawarcia umowy do czasu jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę z Play?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz wygenerować w salonie Play lub napisać je samemu i przesłać na adres mailowy ok@pomocplay.pl lub pocztą na adres:

P4 Sp. z o.o. 
Skrytka pocztowa 41

02-671 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu lub numer umowy, której dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- hasło abonenckie lub PESEL w celu weryfikacji,

- własnoręczny podpis.

Napisz też, kiedy umowa ma się skończyć:

- z końcem okresu zastrzeżonego,

- z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

Jeśli chcesz zachować numer w ofercie na kartę, napisz o tym w wypowiedzeniu.

Rozwiązując umowę przed terminem w Play, trzeba również liczyć się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

Wypowiedzenie umowy Plus

30-dniowy okres wypowiedzenia z zachowaniem pełnego okresu rozliczeniowego obowiązuje także w sieci Plus. W tym przypadku nie zastosowano żadnych odstępstw od normy – rozwiązanie umowy następuje wskutek złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Klient Plusa, podobnie jak u pozostałych operatorów z tzw. wielkiej czwórki, będzie musiał odpowiedzieć za niedotrzymanie warunków umowy i zapłaci karę za przedwczesne jej zerwanie.

Jak rozwiązać umowę z Plus?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz złożyć w salonie Plusa lub wysłać listem poleconym na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

z dopiskiem; rezygnacja z usługi

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu, którego dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- własnoręczny czytelny podpis.

Tutaj także wysokość kary zależy od kwoty ustalonej w umowie i zmniejsza się wraz z jej trwaniem. Im później zerwie się umowę, tym kara będzie niższa.

Zerwanie umowy bez kary

Klienci mają również możliwość rozwiązania umowy abonamentowej zawartej na czas określony bez płacenia kary, jeśli nie dotrzymają jej warunków. Są to jednak rzadkie przypadki, które wynikają z zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Według prawa każda zmiana w regulaminie oferty lub cennika w czasie trwania umowy umożliwia abonentowi rozwiązanie umowy z winą po stronie operatora – ponieważ to on zmienił warunki i nie wywiązał się z podpisanej umowy.

Nie oznacza to jednak, że każda zmiana uprawnia klienta do bezkarnego wypowiedzenia umowy. Jeśli zmiany w zapisach wynikają z wejścia w życie nowych regulacji prawa lub regulatora rynku komunikacyjnego, abonent nie może tego postrzegać jako łamanie postanowień jego umowy z operatorem.

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Istotną kwestią jest także treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy, które należy dostarczyć operatorowi. Gotowych formularzy na próżno szukać na stronach internetowych telekomów – klient może znaleźć co najwyżej komunikat o tym, jakie są kluczowe elementy wymagane przez usługodawcę w takim piśmie. Wyjątkiem jest operator Orange Polska, który udostępnia wzór pisma na stronie. 

Szczegóły oraz adresy dla poszczególnych operatorów przedstawiono już w tabelach powyżej. Z kolei treść oświadczenia nie jest sztywna i wystarczy sporządzić ją w formie 1-2 zdań, zawierając informację o rozwiązaniu umowy. Najbezpieczniej będzie podać zarówno jej numer, jak i numer telefonu, którego dotyczy. W lewym górnym rogu konieczne jest podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, które pomogą zweryfikować klienta (operatorzy mogą wymagać podania w tym miejscu haseł i kodów zapisanych w umowie). Forma pisemna zobowiązuje także klienta do własnoręcznego podpisu złożonego na piśmie.

Mateusz Gawin

Źródło:
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (27)

dodaj komentarz
marcinn89
Dziwne rzeczy się dzieją w tym kraju i na świecie. Niedawno czytałem na blogu Kejti jak laska w przeciągu jednego dnia zarobiła około 4000 zł przez Internet, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi cały miesiąc na taką sumę harować (najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarce google blog kejti i zobaczyć). Przedziwne Dziwne rzeczy się dzieją w tym kraju i na świecie. Niedawno czytałem na blogu Kejti jak laska w przeciągu jednego dnia zarobiła około 4000 zł przez Internet, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi cały miesiąc na taką sumę harować (najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarce google blog kejti i zobaczyć). Przedziwne rzeczy się dzieją po tej pandemii i według mnie będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
patrykowski978
Przedwczoraj w serwisie Gazeta Polwiad czytałem jak młody gościu zarobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Więc jak widać na tym świecie wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się bardziej bogaci, a drugi staje się o wiele biedniejszy, trochę smutne ale tak prawda. Polecam poczytać w wyszukiwarce google, wpiszcie Przedwczoraj w serwisie Gazeta Polwiad czytałem jak młody gościu zarobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Więc jak widać na tym świecie wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się bardziej bogaci, a drugi staje się o wiele biedniejszy, trochę smutne ale tak prawda. Polecam poczytać w wyszukiwarce google, wpiszcie sobie gazeta polwiad.
patrykowski978
Ostatnio na portalu Gazeta Polwiad czytałem jak młody gościu zarobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Jak widać na tym świecie wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się bardziej bogaci, a drugi staje się jeszcze biedniejszy, trochę smutne ale prawdziwe. Najlepiej poczytać w google, wpiszcie sobie gazeta polwiad.
patrykowski978
Przedwczoraj na stronie Gazeta Polwiad czytałem jak młody gościu zrobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Więc jak widać na tym świecie raczej wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się bardziej bogaci, a drugi staje się jeszcze biedniejszy, smutne ale prawdziwe. Najlepiej poczytać w wyszukiwarce google, wpiszcie Przedwczoraj na stronie Gazeta Polwiad czytałem jak młody gościu zrobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Więc jak widać na tym świecie raczej wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się bardziej bogaci, a drugi staje się jeszcze biedniejszy, smutne ale prawdziwe. Najlepiej poczytać w wyszukiwarce google, wpiszcie sobie gazeta polwiad.
dziki_losos
Wystarczy ustawa, która wymusi na wszystkich firmach, aby pozwalały na rozwiązywanie umowy w taki sam sposób, w jaki się ją nawiązało. Czyli: jeśli np. podpisałeś umowę na konto bankowe przez kuriera (a bank dostarczył gotowy formularz do podpisu), to firma miałaby obowiązek wysłać znowu kuriera z gotowym formularzem odstąpienia.Wystarczy ustawa, która wymusi na wszystkich firmach, aby pozwalały na rozwiązywanie umowy w taki sam sposób, w jaki się ją nawiązało. Czyli: jeśli np. podpisałeś umowę na konto bankowe przez kuriera (a bank dostarczył gotowy formularz do podpisu), to firma miałaby obowiązek wysłać znowu kuriera z gotowym formularzem odstąpienia. Albo jeśli kupowałeś abonament na 2 lata w Orange przez stronę WWW, to w tym samym miejscu powinieneś znaleźć formularz odstąpienia, też obsługiwany tylko internetowo, bez wysyłania listów.

Proste? Proste. Wystarczy napisać ustawę i głosować.
sputnik12
A w następnym latach budżet EFL wzrośnie o kolejne 100 milionów. Łatwość z jaką można otworzyć firmę oraz szybkość z jaką można otrzymać leasing (2-3 dni robocze) powoduje, że ludzie tracą głowę i niekoniecznie leasingują sprzęt jaki jest im faktycznie potrzebny.
~Ewela
bankier-bunkier 2017-02-25 03:02 3 2
nie piszcie jak lawo rozwiazac umowe z komorkwcami poza granicami tzw Polski bo w najlepszym wypadku wplynie to na wskaznik emigracji z pl (+)a w najgorszym na wskaznik samobojstw w nadwislanskim kraju raju

Możesz więcej szczegółów podać. Mieszkam za granicą i nie wiem co mam zrobić.
bankier-bunkier 2017-02-25 03:02 3 2
nie piszcie jak lawo rozwiazac umowe z komorkwcami poza granicami tzw Polski bo w najlepszym wypadku wplynie to na wskaznik emigracji z pl (+)a w najgorszym na wskaznik samobojstw w nadwislanskim kraju raju

Możesz więcej szczegółów podać. Mieszkam za granicą i nie wiem co mam zrobić. Próbowałam dowiedzieć się od innego operatora, ale okazało się że rozwiązać umowę bez kary można tylko w przypadku śmierci .... ale wtedy to chyba trochę za późno.
~uk
polandia - wplacasz kilka zlotowek na konto sowjej komorki a jezeli nie wykorzystasz w w ciagu np. miesiaca ( wg kodeksu przymus bezposredni - wymuszenie ) to przepadaaaaa ::)) to jedyny taki przypadek w naszej galaktyce, poza pl to NIE dziala i nazywa sie zlodziejstwem i jest zakazane i tepione nawet w slonecznej Albanii :::))
~bankier-bunkier
nie piszcie jak lawo rozwiazac umowe z komorkwcami poza granicami tzw Polski bo w najlepszym wypadku wplynie to na wskaznik emigracji z pl (+)a w najgorszym na wskaznik samobojstw w nadwislanskim kraju raju
~carilo
zakonczenie umowy w orange to jest jakis koszmar, wszytsko zrobia, zeby ci to utrudnic

Powiązane: Finansowe ABCD

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki