Planując podróż oprócz karty EKUZ warto zaopatrzyć się również w ubezpieczenie turystyczne. Wbrew pozorom nie kosztuje dużo a zapewni spokojny wypoczynek. Kalkulator ubezpieczenia szybko i sprawnie pozwoli ustalić, ile będzie wynosić składka na ubezpieczenie podróżne.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne? (fot. Julia Kuzenkov / Pexels)

Wyjazd za granicę zaczyna się od prostych czynności, wybór miejsca i towarzyszy wyprawy. To najważniejsza część, potem przychodzi czas na sprawdzenie: ile dni może trwać mój wypoczynek. Do ustalenia długości wczasów, które przysługują pracownikom przyda się kalkulator urlopu. Kiedy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik nadchodzi nieuniknione pytanie: co z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą? Zacznijmy od sprecyzowania na jakie okoliczności będziemy potrzebować ubezpieczenia wakacyjnego.

Jakie ubezpieczenie podróżne na wyjazd za granicę?

Na polskim rynku polis turystycznych dostępny mamy następujący zakres ubezpieczeń:

  • kosztów leczenia,
  • assistance,
  • autocasco,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży, podróży samolotem,
  • bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia

Ubezpieczenie KL to najbardziej istotna kwestia dla turystów. Ważnym elementem jest suma ubezpieczeniowa, tzn. kwota do której ubezpieczyciel pokryje koszty naszego leczenia za granicą. Tutaj sytuacja w większości przypadków wygląda następująco: im niższa cena ubezpieczenia turystycznego za granicą, tym niższa suma gwarancyjna. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje podróżnikom na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystanie ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach bezpłatnej obsługi medycznej dostępnej w danym państwie. Jednak wiele państw europejskich posiada odmienny od polskiego system opieki zdrowotnej.

Przed wyjazdem dobrze sprawdzić OWU danego ubezpieczenia, czyli warunki ubezpieczenia podróży oraz listy wyłączeń, które ubezpieczyciel zawarł w umowie. W sprawnym i szybkim selekcjonowaniu korzystnych ofert pomoże porównywarka ubezpieczeń turystycznych. Po wypełnieniu podstawowych danych osobowych i dotyczących wyjazdu dostępne będzie zestawienie ubezpieczeń wraz z bezpośrednim przejściem do ogólnych warunków ubezpieczenia każdego z nich.

Assistance

Assistance to pakiet ubezpieczeń w podróży odnoszący się do dodatkowych działań, które ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonać w przypadkach określonych w umowie. Mogą dotyczyć organizacji wizyty lekarskiej w razie potrzeby, zapewnienia pomocy tłumacza, wskazania placówki do której ubezpieczony powinien się udać w razie utraty środków płatniczych lub dokumentów, zapewnienia noclegu i wyżywienia bliskiej osobie kiedy jej pomoc jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z przewiezieniem ubezpieczonego do Polski czy nawet zapewnienie transportu zwłok do kraju.

Zazwyczaj assistance dotyczy ubezpieczenia samochodu zaczynając od holowania w razie wypadku po zapewnienie noclegu w razie niemożliwości kontynuowania dalszej podróży. Do dodatkowych świadczeń należy pokrycie kosztów parkingu, kierowca zastępczy, pomoc prawna a nawet zapewnienie opieki przewożonym zwierzętom.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji kiedy ubezpieczony ponosi spowodował wypadek komunikacyjny. Ubezpieczyciel pokrywa szkody, które mieszczą się w sumie gwarancyjnej. W przypadku gdy koszty przekraczają ją – ubezpieczony musi ponieść pozostałą część samodzielnie. OC należy do katalogu ubezpieczeń obowiązkowych, jeżeli posiadamy polisę w Polsce możemy, dzięki niej swobodnie poruszać się na obszarze objętym Zieloną Kartą.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną szkody na osobie oraz szkody w mieniu. Każdy zakład ubezpieczeniowy określa dokładny zakres wyłączeń. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone na poczet zapłaty kary administracyjne lub grzywny. W sytuacji gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie zakład ubezpieczeniowy zwolniony jest z odpowiedzialności.

Autocasco

Autocasco (AC) to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych zapewniający pokrycie finansowych strat w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy ubezpieczonego. Zakres tego typu ubezpieczeń jest zróżnicowany i może przybierać różną formę w zależności od oferty zakładu ubezpieczeniowego.

Assistance to nie to samo co autocasco. Assistance zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu, natomiast autocasco pokrywa wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia, utraty samochodu lub jego wyposażenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku

Następstwa nieszczęśliwych wypadków zostały zdefiniowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego lub jego śmierć. Kluczową rolę odgrywa tutaj dokładne określenie w jakich sytuacjach ubezpieczony może liczyć na uzyskanie odszkodowania. Według danych z raportu Rzecznika Finansowego większość praktycznych problemów związana jest z różnym rozumieniem określeń takich jak „zewnętrzna przyczyna”.

Z myślenia o zakupie ubezpieczenia turystycznego online nie powinny nas zwalniać także wakacje w zimie. Ubezpieczenie narciarskie to produkt idealny dla osób planujących podróż w zimowym okresie. Jest to jeden z typów dodatkowego ubezpieczenia zagranicznego. W Polsce ochrona dotycząca akcji ratunkowych lub poszukiwawczych wchodzi z skład publicznej opieki zdrowotnej i jest świadczeniem bezpłatnym. W większości państw europejskich w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym wypadkiem w górach należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży, podróży samolotem

Ubezpieczenia na wakacje związane z opóźnieniami przylotów samolotów, nieprzewidzianych wypadków, które uniemożliwiają wyjazd stają się coraz bardziej popularnymi produktami na polskim rynku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w swojej ofercie proponuje samodzielne ubezpieczenia od dodatkowych kosztów związanych z podróżą lub umożliwiają ich wybór w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej dotyczą sytuacji nagłego zachorowania osoby bliskiej, która będzie wymagała opieki ubezpieczonego w najbliższym czasie, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, konieczności pozostania w kraju ze względu na sprawy sądowe związane z wystąpieniem szkody na mieniu ubezpieczonego. Oprócz wymienionych przypadków ubezpieczyciel może zawrzeć inne przyczyny upoważniających do otrzymania zwrotu kosztów. W przypadku opóźnionego lotu rejsowego ubezpieczyciel w warunkach ubezpieczenia zaznacza, ile wynosi minimalny czas spóźnienia, po którego przekroczeniu będzie wypłacane świadczenie. Może być to zwrot kosztów podróży, ewentualnego dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia.

Ubezpieczenie turystyczne bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego dotyczy utraty, uszkodzenia oraz jego zniszczenia w ściśle określonych warunkach: w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wypadku, nagłego zachorowania ubezpieczonego, pożaru, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi. Ubezpieczenie podróży nie zapewnia ochrony w przypadku klasycznej kradzieży. Jeżeli ktoś ukradnie nam bagaż bez użycia przemocy lub stracimy go w wyniku własnej nieroztropności na przykład topiąc ulubiony aparat fotograficzny na dnie oceanu to ubezpieczyli nie jest zobligowany do wypłacenia świadczenia.

W ramach tego typu zabezpieczenia można wykupić ubezpieczenie smartfonu, sprzętu fotograficznego, przenośnych narzędzi audio lub laptopa. Na zbliżonych warunkach funkcjonuje ubezpieczenie na narty lub patrząc szerzej, na sprzęt sportowy. Zakłady ubezpieczeniowe rozróżniają w tym przypadku dwie sytuacje: kiedy przedmiot był bezpośrednio pod opieką ubezpieczonego oraz sytuacja, kiedy nie był. Kluczowe elementy zawsze zdefiniowane są w OWU umowy.

Czy mam wybór?

W Polsce istnieje szerokich wybór produktów ubezpieczeniowych. Przeglądając dostępne produkty w porównywarce ubezpieczeń turystycznych zazwyczaj oferowane są tańsze uboższe wersje, do których w zależności od potrzeb można dobrać odpowiednie pakiety czy zwiększyć zakres. Oferty zakładów ubezpieczeniowych są zróżnicowane również ze względu na formę wyjazdu - na rynku można wyróżnić ubezpieczenia rodzinne, grupowe, dla osób podejmujących pracę fizyczną za granicą, dla osób często podróżujących oraz typowe pakiety sportowe przewidziane dla aktywnych.

– W Polsce wciąż istnieje odsetek turystów, którzy nie dbają o ubezpieczenie turystyczne w ogóle. Niestety skutki takiego postępowania mogą być bardzo dotkliwe dla naszego portfela. – mówi rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeniowej Marcin Tarczyński.

– Znam przypadki, w których ubezpieczenie turystyczne pomogło w pokryciu wyjątkowo dużych kosztów leczenia. – kontynuuje  rzecznik PIU –  USA jest szczególne, bo koszty leczenia są ogromne. Dlatego jadąc tam, trzeba wybrać polisy z jak najwyższą sumą gwarancyjną, nawet wyższa niż 100 000 euro.  W Stanach Zjednoczonych u jednego z polskich turystów postawiono diagnozę: migotanie przedsionków i zawał mięśnia sercowego. Koszty leczenia opiewały na 99 395, 26 dolarów.


2020-06-02

Wycena samochodu i naprawy. Eurotax i Audatex

Właściwa ocena wartości samochodu oraz kosztów jego naprawy to czynniki ważne zarówno dla ubezpieczyciela, jak i kierowcy. Warto dowiedzieć się, czym są systemy Eurotax oraz Audatex.

2020-06-02

Wypowiedzenie OC: jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC?

Dla większości z nas dobre OC oznacza jedno: niską cenę. Często będzie się to wiązać z koniecznością wypowiedzenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, jak to zrobić.

2020-05-29

Ubezpieczenie GAP: czym jest i kiedy warto je wykupić?

Standardowe ubezpieczenia nie są w stanie uchronić nas przed konsekwencjami wszystkich sytuacji. Jedną z nich jest kradzież pojazdu lub wystąpienie szkody całkowitej. Wówczas zbawienne okazuje się ubezpieczenie GAP.

Rezygnacja z PPK: wzór. Czy warto złożyć deklarację rezygnacji z PPK?

Oszczędzanie środków na emeryturę to podstawa odpowiedzialnego życia finansowego. Jedną z propozycji są PPK. Chociaż zostajemy do nich zapisani automatycznie, w każdym momencie możemy złożyć deklarację rezygnacji z PPK.

Autocasco. Jakie korzyści daje ubezpieczenie AC?

Korzystanie z samochodu to nie tylko duże ułatwienie i przyjemność, ale również pewne ryzyko. Przed niespodziewanymi sytuacjami lub efektem chwili nieuwagi ochroni nas Autocasco (OC).

Współwłaściciel samochodu: jak go dopisać i z czym się to wiąże?

Koszty ubezpieczenia OC często są niemiłym zaskoczeniem, zwłaszcza dla młodych kierowców. Jednym ze sposobów na obniżenie składki jest dopisanie kierowcy z większym stażem jako współwłaściciela pojazdu.

PPK: co to? Na czym polegają pracownicze plany kapitałowe?

Osoby chcące oszczędzać fundusze na własną emeryturę mają do wyboru kilka opcji. Jedną z nich są PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Dzięki dopłacie rządu i pracodawcy można osiągnąć wymierne korzyści.

Ikona informacji
poradniki