Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ubezpieczenia turystyczne 2022 - najlepsze ubezpieczenie podróżne

Planując podróż oprócz karty EKUZ warto zaopatrzyć się również w ubezpieczenie turystyczne. Wbrew pozorom nie kosztuje dużo a zapewni spokojny wypoczynek. Kalkulator ubezpieczenia szybko i sprawnie pozwoli ustalić, ile będzie wynosić składka na ubezpieczenie podróżne.

Wyjazd za granicę zaczyna się od prostych czynności: wyboru miejsca i towarzyszy wyprawy. To najważniejsza część, potem przychodzi czas na sprawdzenie, ile dni może trwać wypoczynek. Kiedy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, nadchodzi nieuniknione pytanie: co z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą? To jednak nie wszystko. W końcu w trakcie wyjazdu może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji, którego to może nie objąć. Wypadek komunikacyjny, doznanie niegroźnego urazu, a nawet pozornie błahe zagubienie bagażu czy sprzętu sportowego mogą nie tylko skutecznie zepsuć wypoczynek, ale stać się również poważnym problemem. Właściwie dobrane turystyczne ubezpieczenie uchroni przed konsekwencjami wielu zdarzeń. Dzięki niemu nie tylko pokryjemy związane z nimi koszty, ale możemy zyskać również dodatkową pulę gotówki. Powinny pomyśleć o nim oczywiście osoby uprawiające sporty wysokiego ryzyka, jednak oferta jest bardzo rozbudowana i zakres ubezpieczenia obejmuje również wiele prozaicznych sytuacji. Niskie ceny sprawiają natomiast, że każdy podróżnik powinien zainteresować się tą opcją. Kup polisę i ciesz się z wakacji bez stresu!

Jakie ubezpieczenie podróżne na wyjazd za granicę?

Na polskim rynku polis turystycznych dostępny mamy następujący zakres ubezpieczeń:

  • kosztów leczenia,
  • assistance,
  • autocasco,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży, podróży samolotem,
  • bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia

Ubezpieczenie KL to najbardziej istotna kwestia dla turystów. Ważnym elementem jest suma ubezpieczeniowa, tzn. kwota do której ubezpieczyciel pokryje koszty naszego leczenia za granicą. Tutaj sytuacja w większości przypadków wygląda następująco: im niższa cena ubezpieczenia turystycznego za granicą, tym niższa suma gwarancyjna. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje podróżnikom na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystanie ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach bezpłatnej obsługi medycznej dostępnej w danym państwie. Jednak wiele państw europejskich posiada odmienny od polskiego system opieki zdrowotnej. Może więc zdarzyć się, że sama EKUZ nie wystarczy. Turystyczne ubezpieczenie daje pewność, że nie zostaniemy bez pomocy w kryzysowym momencie i pokryjemy koszty z polisy, a nie z własnej kieszeni. Zakres ubezpieczenia jest przy tym zdecydowanie szerszy, więc można je dopasować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Szczegóły znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Przed wyjazdem dobrze sprawdzić OWU danego ubezpieczenia, czyli warunki ubezpieczenia podróży oraz listy wyłączeń, które ubezpieczyciel zawarł w umowie. To w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dowiemy się, jak prezentuje się zakres ochrony, czy obejmuje czynności wysokiego ryzyka (w tym sporty wysokiego ryzyka) albo kontuzje, które mogą wydarzyć się podczas pracy fizycznej. Ubezpieczenie podróżne obejmuje wiele sytuacji, jednak długa może być również lista wyłączeń, które uniemożliwią otrzymanie środków. Warto więc sprawdzić zakres ubezpieczenia i przekonać się, czy aktywności, które zamierzamy podejmować w trakcie wyjazdu, będą pokryte przez ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne: jak znaleźć odpowiedni produkt?

Ubezpieczenie turystyczne znajduje się w ofercie niemal każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przekrój produktów jest przy tym bardzo szeroki i zróżnicowany, a zakres ochrony zależy od właściwego doboru produktu. W sprawnym i szybkim selekcjonowaniu korzystnych ofert pomoże porównywarka ubezpieczeń turystycznych. Po wypełnieniu podstawowych danych osobowych i dotyczących wyjazdu dostępne będzie zestawienie ubezpieczeń wraz z bezpośrednim przejściem do ogólnych warunków ubezpieczenia każdego z nich. Ubezpieczenie turystyczne powinno być jak najlepiej dostosowane do indywidualnego przypadku, obejmować nie tylko koszty leczenia, ale również ubezpieczenie podróży, sprzętu sportowego albo następstwo nieszczęśliwych wypadków. Kup polisę bez przepłacania: szeroki zakres ochrony zyskasz już za kilka złotych dziennie.

Assistance

Assistance to pakiet ubezpieczeń w podróży odnoszący się do dodatkowych działań, które ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonać w przypadkach określonych w umowie. Mogą dotyczyć organizacji wizyty lekarskiej w razie potrzeby, zapewnienia pomocy tłumacza, wskazania placówki do której ubezpieczony powinien się udać w razie utraty środków płatniczych lub dokumentów, zapewnienia noclegu i wyżywienia bliskiej osobie kiedy jej pomoc jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z przewiezieniem ubezpieczonego do Polski czy nawet zapewnienie transportu zwłok do kraju.

Zazwyczaj assistance dotyczy ubezpieczenia samochodu zaczynając od holowania w razie wypadku po zapewnienie noclegu w razie niemożliwości kontynuowania dalszej podróży. Do dodatkowych świadczeń należy pokrycie kosztów parkingu, kierowca zastępczy, pomoc prawna a nawet zapewnienie opieki przewożonym zwierzętom.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji kiedy ubezpieczony ponosi spowodował wypadek komunikacyjny. Ubezpieczyciel pokrywa szkody, które mieszczą się w sumie gwarancyjnej. W przypadku gdy koszty przekraczają ją – ubezpieczony musi ponieść pozostałą część samodzielnie. OC należy do katalogu ubezpieczeń obowiązkowych, jeżeli posiadamy polisę w Polsce możemy, dzięki niej swobodnie poruszać się na obszarze objętym Zieloną Kartą.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną szkody na osobie oraz szkody w mieniu. Każdy zakład ubezpieczeniowy określa dokładny zakres wyłączeń. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone na poczet zapłaty kary administracyjne lub grzywny. W sytuacji gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie zakład ubezpieczeniowy zwolniony jest z odpowiedzialności.

Autocasco

Autocasco (AC) to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych zapewniający pokrycie finansowych strat w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy ubezpieczonego. Zakres tego typu ubezpieczeń jest zróżnicowany i może przybierać różną formę w zależności od oferty zakładu ubezpieczeniowego.

Assistance to nie to samo co autocasco. Assistance zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu, natomiast autocasco pokrywa wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia, utraty samochodu lub jego wyposażenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku

Następstwa nieszczęśliwych wypadków zostały zdefiniowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego lub jego śmierć. Kluczową rolę odgrywa tutaj dokładne określenie w jakich sytuacjach ubezpieczony może liczyć na uzyskanie odszkodowania. Według danych z raportu Rzecznika Finansowego większość praktycznych problemów związana jest z różnym rozumieniem określeń takich jak „zewnętrzna przyczyna”.

Z myślenia o zakupie ubezpieczenia turystycznego online nie powinny nas zwalniać także wakacje w zimie. Ubezpieczenie narciarskie to produkt idealny dla osób planujących podróż w zimowym okresie. Jest to jeden z typów dodatkowego ubezpieczenia zagranicznego. W Polsce ochrona dotycząca akcji ratunkowych lub poszukiwawczych wchodzi z skład publicznej opieki zdrowotnej i jest świadczeniem bezpłatnym. W większości państw europejskich w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym wypadkiem w górach należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży, podróży samolotem

Ubezpieczenia na wakacje związane z opóźnieniami przylotów samolotów, nieprzewidzianych wypadków, które uniemożliwiają wyjazd stają się coraz bardziej popularnymi produktami na polskim rynku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w swojej ofercie proponuje samodzielne ubezpieczenia od dodatkowych kosztów związanych z podróżą lub umożliwiają ich wybór w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej dotyczą sytuacji nagłego zachorowania osoby bliskiej, która będzie wymagała opieki ubezpieczonego w najbliższym czasie, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, konieczności pozostania w kraju ze względu na sprawy sądowe związane z wystąpieniem szkody na mieniu ubezpieczonego. Oprócz wymienionych przypadków ubezpieczyciel może zawrzeć inne przyczyny upoważniających do otrzymania zwrotu kosztów. W przypadku opóźnionego lotu rejsowego ubezpieczyciel w warunkach ubezpieczenia zaznacza, ile wynosi minimalny czas spóźnienia, po którego przekroczeniu będzie wypłacane świadczenie. Może być to zwrot kosztów podróży, ewentualnego dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia.

Ubezpieczenie turystyczne bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego dotyczy utraty, uszkodzenia oraz jego zniszczenia w ściśle określonych warunkach: w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wypadku, nagłego zachorowania ubezpieczonego, pożaru, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi. Ubezpieczenie podróży nie zapewnia ochrony w przypadku klasycznej kradzieży. Jeżeli ktoś ukradnie nam bagaż bez użycia przemocy lub stracimy go w wyniku własnej nieroztropności na przykład topiąc ulubiony aparat fotograficzny na dnie oceanu to ubezpieczyli nie jest zobligowany do wypłacenia świadczenia.

W ramach tego typu zabezpieczenia można wykupić ubezpieczenie smartfonu, sprzętu fotograficznego, przenośnych narzędzi audio lub laptopa. Na zbliżonych warunkach funkcjonuje ubezpieczenie na narty lub patrząc szerzej, na sprzęt sportowy. Zakłady ubezpieczeniowe rozróżniają w tym przypadku dwie sytuacje: kiedy przedmiot był bezpośrednio pod opieką ubezpieczonego oraz sytuacja, kiedy nie był. Kluczowe elementy zawsze zdefiniowane są w OWU umowy.

Czy mam wybór?

W Polsce istnieje szerokich wybór produktów ubezpieczeniowych. Przeglądając dostępne produkty w porównywarce ubezpieczeń turystycznych zazwyczaj oferowane są tańsze uboższe wersje, do których w zależności od potrzeb można dobrać odpowiednie pakiety czy zwiększyć zakres. Oferty zakładów ubezpieczeniowych są zróżnicowane również ze względu na formę wyjazdu - na rynku można wyróżnić ubezpieczenia rodzinne, grupowe, dla osób podejmujących pracę fizyczną za granicą, dla osób często podróżujących oraz typowe pakiety sportowe przewidziane dla aktywnych.

– W Polsce wciąż istnieje odsetek turystów, którzy nie dbają o ubezpieczenie turystyczne w ogóle. Niestety skutki takiego postępowania mogą być bardzo dotkliwe dla naszego portfela. – mówi rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeniowej Marcin Tarczyński.

– Znam przypadki, w których ubezpieczenie turystyczne pomogło w pokryciu wyjątkowo dużych kosztów leczenia. – kontynuuje  rzecznik PIU –  USA jest szczególne, bo koszty leczenia są ogromne. Dlatego jadąc tam, trzeba wybrać polisy z jak najwyższą sumą gwarancyjną, nawet wyższa niż 100 000 euro.  W Stanach Zjednoczonych u jednego z polskich turystów postawiono diagnozę: migotanie przedsionków i zawał mięśnia sercowego. Koszty leczenia opiewały na 99 395, 26 dolarów.

Ikona informacji Najnowsze poradniki finansowe:

2022-08-10
Miniatura

OC w życiu prywatnym: na czym polega i kiedy warto je kupić?

Chociaż OC kojarzy nam się głównie z ubezpieczeniem komunikacyjnym, w rzeczywistości może dotyczyć również innych kwestii. Warto zainteresować się ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

2022-08-09
Miniatura

IKZE: na czym polega indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Odpowiedzialne życie finansowe zakłada regularne odkładanie środków na własną emeryturę. Dane ZUS pokazują jasno, że bez korzystania z takich narzędzi jak IKZE, możemy mieć duże problemy z utrzymaniem się po zakończeniu kariery zawodowej.

2022-08-08
Miniatura

IKE: indywidualne konto emerytalne krok po kroku

Skuteczne odkładanie funduszy na własną emeryturę to jeden z najważniejszych elementów odpowiedzialnego życia emerytalnego. Jednym z rozwiązań są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Ubezpieczenia psa lub kota: jak wybrać ubezpieczenie zwierząt?

Domowy pupil dla większości z nas jest jak członek rodziny. Warto objąć go więc dodatkową opieką ubezpieczeniową. Będzie to możliwe także dzięki ubezpieczeniom nieruchomości.

Prywatne ubezpieczenie medyczne. Co obejmuje ubezpieczenie prywatne?

Mamy sporo powodów do narzekań na służbę zdrowia. Jednym z nich są przedłużające się kolejki i trudny dostęp do specjalistów. W wielu sytuacjach pomocne może okazać się prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

W co inwestować w czasie COVID-19? Rady blogerów finansowych

Oszczędzanie pieniędzy w dobie rekordowo niskich stóp procentowych i kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa jest niezwykle trudne. Jednocześnie to dobry moment na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem. Warto poznać rady ekspertów, zajmujących się propagowaniem wiedzy finansowej.

IKE, IKZE: porównanie. Które konto wybrać?

Coraz więcej Polaków szuka sposobu na uzyskanie dodatkowych oszczędności, pozwalających na godne życie w trakcie emerytury. Dwie podstawowe to IKE i IKZE. Warto dowiedzieć się, czym się od siebie różnią i jak można z nich korzystać.