0,40%
1,00 p.p.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Polska)

PKB rdr

Ostatnia wartość: 0,40%
Zmiana: 1,00 p.p.
Poprzednia wartość: -0,60%
Max 5L: 12,30%
Min 5L: -7,80%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto mierzy wielkość produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (tak więc zarówno mieszkańców danego kraju, jak i cudzoziemców) w określonym okresie, przeważnie jednego roku.

Produkt Krajowy Brutto jest to wskaźnik używany w ramach Systemu Rachunków Narodowych (ang. System of Nationally Account - SNA). Publikowane dane to PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Notowania historyczne

Data Wartość
III kw. 2023 0,4
II kw. 2023 -0,6
I kw. 2023 -0,3
IV kw. 2022 2,5
III kw. 2022 4,1
II kw. 2022 6,3
I kw. 2022 8,8
IV kw. 2021 8,6
III kw. 2021 6,6
II kw. 2021 12,3
I kw. 2021 0,2
IV kw. 2020 -1,8
III kw. 2020 -1
II kw. 2020 -7,8
I kw. 2020 2,7
IV kw. 2019 3,4
III kw. 2019 4,2
II kw. 2019 5,2
I kw. 2019 5,2
IV kw. 2018 4,9
III kw. 2018 5,2
II kw. 2018 5,3
I kw. 2018 5,2
IV kw. 2017 5,1
III kw. 2017 5,5
II kw. 2017 4,3
I kw. 2017 4,6
IV kw. 2016 2,8
III kw. 2016 2,8
II kw. 2016 3,4
I kw. 2016 3,1
IV kw. 2015 4,6
III kw. 2015 3,6
II kw. 2015 3,3
I kw. 2015 3,8
IV kw. 2014 3,3
III kw. 2014 3,4
II kw. 2014 3,3
I kw. 2014 3,1
IV kw. 2013 2,7
III kw. 2013 1,9
II kw. 2013 0,6
I kw. 2013 0,1
IV kw. 2012 0,2
III kw. 2012 1
II kw. 2012 2,3
I kw. 2012 3,3
IV kw. 2011 5,3
III kw. 2011 5
II kw. 2011 4,8
I kw. 2011 4,9
IV kw. 2010 4,8
III kw. 2010 4
II kw. 2010 3,6
I kw. 2010 2,1
IV kw. 2009 4,2
III kw. 2009 2,7
II kw. 2009 1,9
I kw. 2009 1,5
IV kw. 2008 1,9
III kw. 2008 3,7
II kw. 2008 4,9
I kw. 2008 5,5
IV kw. 2007 6,9
III kw. 2007 6,9
II kw. 2007 7,3
I kw. 2007 7,7
IV kw. 2006 6,3
III kw. 2006 6,5
II kw. 2006 6,3
I kw. 2006 5,6
IV kw. 2005 4,8
III kw. 2005 4,3
II kw. 2005 2,8
I kw. 2005 2,2
IV kw. 2004 3,6
III kw. 2004 4,6
II kw. 2004 5,7
I kw. 2004 7
IV kw. 2003 4,6
III kw. 2003 4
II kw. 2003 3,6
I kw. 2003 1,8
IV kw. 2002 2,2
III kw. 2002 1,9
II kw. 2002 0,9
I kw. 2002 0,6
IV kw. 2001 0,5
III kw. 2001 1
II kw. 2001 1,2
I kw. 2001 2,4
IV kw. 2000 2,7
III kw. 2000 3,3
II kw. 2000 5,4
I kw. 2000 6,1
IV kw. 1999 6,6
III kw. 1999 5,4
II kw. 1999 3,5
I kw. 1999 2,2
IV kw. 1998 3,2
III kw. 1998 5
II kw. 1998 5,4
I kw. 1998 6,6
IV kw. 1997 6,6
III kw. 1997 7
II kw. 1997 7,7
I kw. 1997 7,1
IV kw. 1996 8,1
III kw. 1996 7,4
II kw. 1996 5,7
I kw. 1996 3,5