Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 965,80 IV 2020 56,40 909,40
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 567,00 zł I kw. 2020 -30,00 4 597,00 zł
Euro 95 4,24 zł 2020-06-25 – 2020-07-02 0,02 4,22 zł
Indeks Nędzy 7,60 pkt proc. III 2020 -0,10 7,70 pkt proc.
Inflacja m/m 0,70% VI 2020 0,90 -0,20%
Inflacja r/r 3,30% VI 2020 0,40 2,90%
Koniunktura w budownictwie -25,90 pkt VI 2020 12,90 -38,80 pkt
Koniunktura w handlu -21,10 pkt VI 2020 22,30 -43,40 pkt
Koniunktura w przemyśle -19,90 pkt VI 2020 15,00 -34,90 pkt
LPG 2,00 zł 2020-06-25 – 2020-07-02 0,02 1,98 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 13 722,00 szt. IV 2020 -2 342,00 16 064,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,21 zł 2020-06-25 – 2020-07-02 0,00 4,21 zł
Pengab -50,80 pkt IV 2020 -18,90 -31,90 pkt
Podaż pieniądza M1 1 275,59 mld zł IV 2020 50,81 1 224,78 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 666,81 mld zł IV 2020 49,43 1 617,39 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 673,14 mld zł IV 2020 44,72 1 628,42 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 0,80% V 2020 -1,50 2,30%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -5,10% V 2020 -4,20 -0,90%
Produkcja przemysłowa m/m 10,10% V 2020 35,60 -25,50%
Produkcja przemysłowa r/r -17,00% V 2020 7,60 -24,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw -0,40% I kw. 2020 -0,60 0,20%
Produkt Krajowy Brutto r/r 2,00% I kw. 2020 -1,10 3,10%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 227,00 zł 2020 462,00 4 765,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 258,80 tys. szt. IV 2020 -152,90 6 411,70 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 47,20 pkt VI 2020 6,60 40,60 pkt
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 14,50% V 2020 27,60 -13,10%
Sprzedaż detaliczna r/r -8,60% V 2020 14,00 -22,60%
Sprzedaż detaliczna r/r -8,60% V 2020 14,00 -22,60%
Stopa bezrobocia 6,00% V 2020 0,20 5,80%
Stopa depozytowa 0,00% 2020-05-28 0,00 0,00%
Stopa lombardowa NBP 0,50% 2020-05-28 -0,50 1,00%
Stopa redyskontowa NBP 0,11% 2020-05-28 -0,44 0,55%
Stopa referencyjna NBP 0,10% 2020-05-28 -0,40 0,50%
Superplus 98 4,53 zł 2020-06-25 – 2020-07-02 0,01 4,52 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 259,93 zł V 2020 0,00 259,93 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 311,91 zł V 2020 0,00 311,91 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 363,90 zł V 2020 0,00 363,90 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 331,47 zł I kw. 2020 132,89 5 198,58 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 600,00 zł 2020 350,00 2 250,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 918,17 zł 2019 333,14 4 585,03 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 285,01 zł IV 2020 -204,20 5 489,21 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 156 810,00 zł 2020 13 860,00 142 950,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 136,20 zł 2020-05-01 0,00 3 136,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl