Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 126,70 II 2018 -7,00 1 133,70
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 69 356,20 mln zł I 2018 6 360,30 62 995,90 mln zł
Euro 95 5,11 zł 2018-09-06 – 2018-09-13 0,00 5,11 zł
Import towarów 71 377,40 mln zł I 2018 2 438,80 68 938,60 mln zł
Indeks Nędzy 6,50 pkt proc. XII 2017 -0,50 7,00 pkt proc.
Inflacja m/m -0,10% VII 2018 -0,20 0,10%
Inflacja r/r 2,00% VII 2018 0,00 2,00%
Koniunktura w budownictwie 5,10 pkt III 2018 1,90 3,20 pkt
Koniunktura w handlu 12,80 pkt III 2018 1,20 11,60 pkt
Koniunktura w przemyśle 18,70 pkt III 2018 2,50 16,20 pkt
LPG 2,29 zł 2018-09-06 – 2018-09-13 0,00 2,29 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 16 015,00 szt. I kw. 2018 2 454,00 13 561,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,04 zł 2018-09-06 – 2018-09-13 0,00 5,04 zł
Pengab 26,50 pkt VIII 2018 -0,70 27,20 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 20,60% VI 2018 7,70 12,90%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 20,00% VIII 2018 1,30 18,70%
Produkcja przemysłowa m/m 4,20% VI 2018 2,60 1,60%
Produkcja przemysłowa r/r 5,00% VIII 2018 -5,30 10,30%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,60% I kw. 2018 0,60 1,00%
Produkt Krajowy Brutto r/r 5,20% I kw. 2018 0,30 4,90%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 443,00 zł 2018 180,00 4 263,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 222,10 tys. szt. VI 2018 11,90 6 210,20 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 51,40 pkt VIII 2018 -1,50 52,90 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -2 021,20 zł I 2018 3 921,50 -5 942,70 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -0,30% VII 2018 -3,70 3,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 9,30% VII 2018 -1,00 10,30%
Stopa bezrobocia 5,90% VI 2018 -0,20 6,10%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,40 zł 2018-09-06 – 2018-09-13 0,00 5,40 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 180,84 zł IX 2018 -4,07 184,91 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 226,05 zł IX 2018 -5,09 231,14 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 271,26 zł IX 2018 -6,11 277,37 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 521,08 zł II kw. 2018 -101,76 4 622,84 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł 2018 100,00 2 000,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 848,16 zł VI 2018 151,57 4 696,59 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 665,80 zł 2018-11-01 0,00 2 665,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl