Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 025,70 XI 2020 7,30 1 018,40
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 567,00 zł I kw. 2020 -30,00 4 597,00 zł
Euro 95 4,70 zł 2021-01-14 – 2021-01-21 0,02 4,68 zł
Indeks Nędzy 7,60 pkt proc. III 2020 -0,10 7,70 pkt proc.
Inflacja m/m 0,10% XII 2020 0,00 0,10%
Inflacja r/r 2,30% XII 2020 -0,70 3,00%
Koniunktura w budownictwie -22,60 pkt XII 2020 3,60 -26,20 pkt
Koniunktura w handlu -19,10 pkt XII 2020 7,20 -26,30 pkt
Koniunktura w przemyśle -14,80 pkt XII 2020 5,70 -20,50 pkt
LPG 2,22 zł 2021-01-14 – 2021-01-21 0,03 2,19 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 17 180,00 szt. VI 2020 694,00 16 486,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,60% 2020-05-29 -0,40 6,00%
Olej napędowy 4,68 zł 2021-01-14 – 2021-01-21 0,03 4,65 zł
Pengab -8,40 pkt XII 2020 2,80 -11,20 pkt
Podaż pieniądza M1 1 410,04 mld zł VII 2020 14,19 1 395,85 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 733,22 mld zł VII 2020 -6,11 1 739,33 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 740,83 mld zł VII 2020 -5,40 1 746,22 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 34,40% XII 2020 33,80 0,60%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 3,40% XII 2020 8,30 -4,90%
Produkcja przemysłowa m/m -4,40% XII 2020 -2,80 -1,60%
Produkcja przemysłowa r/r 11,20% XII 2020 5,80 5,40%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 7,90% III kw. 2020 16,90 -9,00%
Produkt Krajowy Brutto r/r -1,50% III kw. 2020 6,90 -8,40%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 259,00 zł 2021 32,00 5 227,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 329,00 tys. szt. XII 2020 10,10 6 318,90 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 51,70 pkt XII 2020 0,90 50,80 pkt
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 2 842,00 mln EUR VI 2020 521,00 2 321,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 20,00% XII 2020 25,40 -5,40%
Sprzedaż detaliczna r/r -0,80% XII 2020 4,50 -5,30%
Stopa bezrobocia 6,20% XII 2020 0,10 6,10%
Stopa depozytowa 0,00% 2020-05-28 0,00 0,00%
Stopa lombardowa NBP 0,50% 2020-05-28 -0,50 1,00%
Stopa redyskontowa NBP 0,11% 2020-05-28 -0,44 0,55%
Stopa referencyjna NBP 0,10% 2020-05-28 -0,40 0,50%
Superplus 98 4,99 zł 2021-01-14 – 2021-01-21 0,02 4,97 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 258,45 zł II 2021 0,00 258,45 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 310,14 zł II 2021 0,00 310,14 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 361,83 zł II 2021 0,00 361,83 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 169,00 zł III kw. 2020 144,52 5 024,48 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 800,00 zł 2021 200,00 2 600,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 918,17 zł 2019 333,14 4 585,03 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 973,75 zł XII 2020 489,68 5 484,07 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 157 770,00 zł 2021 960,00 156 810,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 155,40 zł 2021-03-01 0,00 3 155,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl