Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 023,10 I 2019 54,20 968,90
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 66 661,20 mln zł XII 2018 -17 370,30 84 031,50 mln zł
Euro 95 5,27 zł 2019-05-16 – 2019-05-23 0,04 5,23 zł
Import towarów 73 317,70 mln zł XII 2018 -11 040,10 84 357,80 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 1,10% IV 2019 0,80 0,30%
Inflacja r/r 2,20% IV 2019 0,50 1,70%
Koniunktura w budownictwie 4,90 pkt II 2019 2,20 2,70 pkt
Koniunktura w handlu 3,00 pkt II 2019 1,20 1,80 pkt
Koniunktura w przemyśle 7,30 pkt II 2019 0,90 6,40 pkt
LPG 2,25 zł 2019-05-16 – 2019-05-23 -0,01 2,26 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 16 312,00 szt. I kw. 2019 -4 626,00 20 938,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,20 zł 2019-05-16 – 2019-05-23 0,02 5,18 zł
Pengab 26,00 pkt XII 2018 -2,90 28,90 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 15,10% II 2019 76,30 -61,20%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 15,10% II 2019 11,90 3,20%
Produkcja przemysłowa m/m -3,60% IV 2019 -13,40 9,80%
Produkcja przemysłowa r/r 9,20% IV 2019 3,60 5,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,50% IV kw. 2018 -1,20 1,70%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,90% IV kw. 2018 -0,20 5,10%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765,00 zł 2019 322,00 4 443,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 368,00 tys. szt. I 2019 135,00 6 233,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 49,00 pkt IV 2019 0,30 48,70 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -6 656,50 zł XII 2018 -6 330,20 -326,30 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 4,40% IV 2019 -9,70 14,10%
Sprzedaż detaliczna r/r 13,60% IV 2019 10,50 3,10%
Stopa bezrobocia 6,10% I 2019 0,30 5,80%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,52 zł 2019-05-09 – 2019-05-16 0,00 5,52 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 194,55 zł V 2019 0,00 194,55 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 243,19 zł V 2019 0,00 243,19 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 291,82 zł V 2019 0,00 291,82 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 864,00 zł IV kw. 2018 283,80 4 580,20 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 zł 2019 150,00 2 100,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 931,80 zł I 2019 -343,15 5 274,95 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 142 950,00 zł 2019 9 660,00 133 290,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 zł 2019-05-01 0,00 2 859,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl