Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 947,40 IX 2018 -11,20 958,60
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 72 655,20 mln zł VIII 2018 -3 873,80 76 529,00 mln zł
Euro 95 4,89 zł 2018-11-29 – 2018-12-06 -0,08 4,97 zł
Import towarów 74 942,20 mln zł VIII 2018 -2 441,70 77 383,90 mln zł
Indeks Nędzy 6,50 pkt proc. XII 2017 -0,50 7,00 pkt proc.
Inflacja m/m 0,40% X 2018 0,20 0,20%
Inflacja r/r 1,70% X 2018 -0,20 1,90%
Koniunktura w budownictwie 1,50 pkt X 2018 -2,50 4,00 pkt
Koniunktura w handlu 13,60 pkt X 2018 1,40 12,20 pkt
Koniunktura w przemyśle 4,80 pkt X 2018 -4,00 8,80 pkt
LPG 2,43 zł 2018-11-29 – 2018-12-06 -0,05 2,48 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 14 870,00 szt. III kw. 2018 -1 723,00 16 593,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,18 zł 2018-11-29 – 2018-12-06 -0,07 5,25 zł
Pengab 26,50 pkt VIII 2018 -0,70 27,20 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 7,80% X 2018 0,30 7,50%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 22,40% X 2018 6,00 16,40%
Produkcja przemysłowa m/m 9,90% X 2018 6,40 3,50%
Produkcja przemysłowa r/r 7,40% X 2018 4,60 2,80%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,70% III kw. 2018 0,60 1,10%
Produkt Krajowy Brutto r/r 5,10% III kw. 2018 0,00 5,10%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 443,00 zł 2018 180,00 4 263,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 225,00 tys. szt. IX 2018 -4,00 6 229,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 49,50 pkt XI 2018 -0,90 50,40 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -2 287,00 zł VIII 2018 -1 432,10 -854,90 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 7,40% X 2018 10,80 -3,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 9,70% X 2018 4,10 5,60%
Stopa bezrobocia 5,70% X 2018 0,00 5,70%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,25 zł 2018-11-29 – 2018-12-06 -0,06 5,31 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 183,21 zł II 2019 0,00 183,21 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 229,01 zł II 2019 0,00 229,01 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 274,81 zł II 2019 0,00 274,81 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 580,20 zł III kw. 2018 59,12 4 521,08 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł 2018 100,00 2 000,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 771,86 zł IX 2018 -26,41 4 798,27 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 665,80 zł 2018-12-01 0,00 2 665,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl