Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 029,50 VII 2020 3,00 1 026,50
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 567,00 zł I kw. 2020 -30,00 4 597,00 zł
Euro 95 4,44 zł 2020-11-12 – 2020-11-19 0,04 4,40 zł
Indeks Nędzy 7,60 pkt proc. III 2020 -0,10 7,70 pkt proc.
Inflacja m/m 0,10% X 2020 -0,10 0,20%
Inflacja r/r 3,10% X 2020 -0,10 3,20%
Koniunktura w budownictwie -15,00 pkt IX 2020 0,40 -15,40 pkt
Koniunktura w handlu -6,50 pkt IX 2020 3,30 -9,80 pkt
Koniunktura w przemyśle -6,20 pkt IX 2020 0,40 -6,60 pkt
LPG 2,12 zł 2020-11-12 – 2020-11-19 0,02 2,10 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 17 180,00 szt. VI 2020 694,00 16 486,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,35 zł 2020-11-12 – 2020-11-19 0,05 4,30 zł
Pengab -7,40 pkt X 2020 -12,70 5,30 pkt
Podaż pieniądza M1 1 410,04 mld zł VII 2020 14,19 1 395,85 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 733,22 mld zł VII 2020 -6,11 1 739,33 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 740,83 mld zł VII 2020 -5,40 1 746,22 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 0,40% X 2020 -15,10 15,50%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -5,90% X 2020 3,90 -9,80%
Produkcja przemysłowa m/m 3,20% X 2020 -12,30 15,50%
Produkcja przemysłowa r/r 1,00% X 2020 -4,90 5,90%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 7,70% III kw. 2020 16,70 -9,00%
Produkt Krajowy Brutto r/r -1,60% III kw. 2020 6,80 -8,40%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 227,00 zł 2020 462,00 4 765,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 312,40 tys. szt. IX 2020 17,40 6 295,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 50,80 pkt X 2020 0,00 50,80 pkt
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 2 842,00 mln EUR VI 2020 521,00 2 321,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 2,30% X 2020 4,10 -1,80%
Sprzedaż detaliczna r/r -2,10% X 2020 -4,80 2,70%
Stopa bezrobocia 6,10% X 2020 0,00 6,10%
Stopa depozytowa 0,00% 2020-05-28 0,00 0,00%
Stopa lombardowa NBP 0,50% 2020-05-28 -0,50 1,00%
Stopa redyskontowa NBP 0,11% 2020-05-28 -0,44 0,55%
Stopa referencyjna NBP 0,10% 2020-05-28 -0,40 0,50%
Superplus 98 4,76 zł 2020-11-12 – 2020-11-19 0,01 4,75 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 251,22 zł XI 2020 0,00 251,22 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 301,47 zł XI 2020 0,00 301,47 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 351,71 zł XI 2020 0,00 351,71 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 024,48 zł II kw. 2020 -306,99 5 331,47 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 600,00 zł 2020 350,00 2 250,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 918,17 zł 2019 333,14 4 585,03 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 371,56 zł IX 2020 33,91 5 337,65 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 156 810,00 zł 2020 13 860,00 142 950,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 136,20 zł 2020-11-01 0,00 3 136,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl