Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 023,10 I 2019 54,20 968,90
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 66 661,20 mln zł XII 2018 -17 370,30 84 031,50 mln zł
Euro 95 4,79 zł 2019-03-07 – 2019-03-14 0,00 4,79 zł
Import towarów 73 317,70 mln zł XII 2018 -11 040,10 84 357,80 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 0,40% II 2019 0,60 -0,20%
Inflacja r/r 1,20% II 2019 0,50 0,70%
Koniunktura w budownictwie 4,90 pkt II 2019 2,20 2,70 pkt
Koniunktura w handlu 3,00 pkt II 2019 1,20 1,80 pkt
Koniunktura w przemyśle 7,30 pkt II 2019 0,90 6,40 pkt
LPG 2,15 zł 2019-03-07 – 2019-03-14 0,05 2,10 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 16 312,00 szt. I kw. 2019 -4 626,00 20 938,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,10 zł 2019-03-07 – 2019-03-14 0,00 5,10 zł
Pengab 26,00 pkt XII 2018 -2,90 28,90 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 15,10% II 2019 76,30 -61,20%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 15,10% II 2019 11,90 3,20%
Produkcja przemysłowa m/m -1,50% II 2019 -8,90 7,40%
Produkcja przemysłowa r/r 6,90% II 2019 0,80 6,10%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,50% IV kw. 2018 -1,20 1,70%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,90% IV kw. 2018 -0,20 5,10%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765,00 zł 2019 322,00 4 443,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 368,00 tys. szt. I 2019 135,00 6 233,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 47,60 pkt II 2019 -0,60 48,20 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -6 656,50 zł XII 2018 -6 330,20 -326,30 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -3,10% II 2019 16,00 -19,10%
Sprzedaż detaliczna r/r 6,50% II 2019 -0,10 6,60%
Stopa bezrobocia 6,10% I 2019 0,30 5,80%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,11 zł 2019-03-07 – 2019-03-14 0,00 5,11 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 183,21 zł II 2019 0,00 183,21 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 229,01 zł II 2019 0,00 229,01 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 274,81 zł II 2019 0,00 274,81 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 580,20 zł III kw. 2018 59,12 4 521,08 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 zł 2019 150,00 2 100,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 931,80 zł I 2019 -343,15 5 274,95 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 142 950,00 zł 2019 9 660,00 133 290,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 zł 2019-02-01 0,00 2 859,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl