Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 126,70 II 2018 -7,00 1 133,70
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 69 356,20 mln zł I 2018 6 360,30 62 995,90 mln zł
Euro 95 5,03 zł 2018-06-14 – 2018-06-21 -0,04 5,07 zł
Import towarów 71 377,40 mln zł I 2018 2 438,80 68 938,60 mln zł
Indeks Nędzy 6,50 pkt proc. XII 2017 -0,50 7,00 pkt proc.
Inflacja m/m 0,10% V 2018 -0,40 0,50%
Inflacja r/r 1,70% V 2018 0,10 1,60%
Koniunktura w budownictwie 5,10 pkt III 2018 1,90 3,20 pkt
Koniunktura w handlu 12,80 pkt III 2018 1,20 11,60 pkt
Koniunktura w przemyśle 18,70 pkt III 2018 2,50 16,20 pkt
LPG 2,09 zł 2018-06-14 – 2018-06-21 -0,03 2,12 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 16 015,00 szt. I kw. 2018 2 454,00 13 561,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,99 zł 2018-06-14 – 2018-06-21 -0,03 5,02 zł
Pengab 25,70 pkt V 2018 -10,60 36,30 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 12,90% V 2018 11,90 1,00%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 20,80% V 2018 1,10 19,70%
Produkcja przemysłowa m/m 1,60% V 2018 8,40 -6,80%
Produkcja przemysłowa r/r 5,40% V 2018 -3,90 9,30%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,60% I kw. 2018 0,60 1,00%
Produkt Krajowy Brutto r/r 5,20% I kw. 2018 0,30 4,90%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 443,00 zł 2018 180,00 4 263,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 212,30 tys. szt. IV 2018 7,00 6 205,30 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 53,30 pkt V 2018 -0,60 53,90 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -2 021,20 zł I 2018 3 921,50 -5 942,70 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -982,00 mln EUR III 2018 -10,00 -972,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 2,70% V 2018 8,00 -5,30%
Sprzedaż detaliczna r/r 7,60% V 2018 3,00 4,60%
Stopa bezrobocia 6,30% IV 2018 -0,30 6,60%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-05-16 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-05-16 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-05-16 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-05-16 0,00 1,50%
Superplus 98 5,32 zł 2018-06-14 – 2018-06-21 -0,04 5,36 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 184,91 zł VIII 2018 0,00 184,91 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 231,14 zł VIII 2018 0,00 231,14 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 277,37 zł VIII 2018 0,00 277,37 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 622,84 zł I kw. 2018 106,15 4 516,69 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł 2018 100,00 2 000,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 840,44 zł IV 2018 -46,12 4 886,56 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 665,80 zł 2018-08-01 0,00 2 665,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl