Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 840,50 X 2019 -10,70 851,20
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 85 884,10 mln zł IX 2019 8 793,00 77 091,10 mln zł
Euro 95 4,94 zł 2019-12-05 – 2019-12-12 -0,01 4,95 zł
Import towarów 82 664,10 mln zł IX 2019 5 015,00 77 649,10 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 0,10% XI 2019 -0,10 0,20%
Inflacja r/r 2,60% XI 2019 0,10 2,50%
Koniunktura w budownictwie -1,90 pkt XI 2019 -2,60 0,70 pkt
Koniunktura w handlu 3,60 pkt XI 2019 0,80 2,80 pkt
Koniunktura w przemyśle -3,30 pkt XI 2019 -1,40 -1,90 pkt
LPG 2,38 zł 2019-12-05 – 2019-12-12 0,04 2,34 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 19 078,00 szt. IV kw. 2019 1 356,00 17 722,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,06 zł 2019-11-28 – 2019-12-05 0,03 5,03 zł
Pengab 20,20 pkt XI 2019 -1,10 21,30 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m -3,80% X 2019 -16,50 12,70%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -4,00% X 2019 -11,60 7,60%
Produkcja przemysłowa m/m 7,80% X 2019 -2,90 10,70%
Produkcja przemysłowa r/r 3,50% X 2019 -2,10 5,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,30% III kw. 2019 0,50 0,80%
Produkt Krajowy Brutto r/r 3,90% III kw. 2019 -0,70 4,60%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765,00 zł 2019 322,00 4 443,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 383,30 tys. szt. X 2019 -2,70 6 386,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 46,70 pkt XI 2019 1,10 45,60 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 0,00 zł X 2019 -3 220,00 3 220,00 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 7,40% X 2019 11,40 -4,00%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,40% X 2019 0,10 5,30%
Stopa bezrobocia 5,00% X 2019 -0,10 5,10%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,26 zł 2019-12-05 – 2019-12-12 0,00 5,26 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 241,96 zł XI 2019 0,00 241,96 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 290,35 zł XI 2019 0,00 290,35 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 338,75 zł XI 2019 0,00 338,75 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 931,59 zł IV kw. 2019 92,35 4 839,24 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 zł 2019 150,00 2 100,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 213,27 zł X 2019 128,71 5 084,56 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 156 810,00 zł 2020 13 860,00 142 950,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 zł 2019-11-01 0,00 2 859,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl