Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 117,10 IX 2017 -19,00 1 136,10
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 66 071,40 mln zł VIII 2017 135,90 65 935,50 mln zł
Euro 95 4,67 zł 2018-02-01 – 2018-02-08 -0,02 4,69 zł
Import towarów 65 640,40 mln zł VIII 2017 -1 092,90 66 733,30 mln zł
Indeks Nędzy 6,50 pkt proc. VIII 2017 0,00 6,50 pkt proc.
Inflacja m/m 0,20% XII 2017 -0,30 0,50%
Inflacja r/r 1,90% I 2018 -0,20 2,10%
Koniunktura w budownictwie 0,40 pkt X 2017 -2,30 2,70 pkt
Koniunktura w handlu 10,30 pkt X 2017 -1,10 11,40 pkt
Koniunktura w przemyśle 4,60 pkt X 2017 -1,70 6,30 pkt
LPG 2,09 zł 2018-02-01 – 2018-02-08 -0,02 2,11 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 14 967,00 szt. III kw. 2017 -405,00 15 372,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,57 zł 2018-02-01 – 2018-02-08 -0,02 4,59 zł
Pengab 27,30 pkt XI 2017 1,50 25,80 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 42,20% I 2018 37,20 5,00%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 34,70% I 2018 22,00 12,70%
Produkcja przemysłowa m/m 4,10% I 2018 14,30 -10,20%
Produkcja przemysłowa r/r 8,60% I 2018 5,90 2,70%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,00% IV kw. 2017 -0,20 1,20%
Produkt Krajowy Brutto r/r 5,10% IV kw. 2017 0,20 4,90%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 443,00 zł 2018 180,00 4 263,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 064,80 tys. szt. XII 2017 11,80 6 053,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 54,60 pkt I 2018 -0,40 55,00 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 431,00 zł VIII 2017 1 228,80 -797,80 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -1 152,00 mln EUR XII 2017 -1 424,00 272,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -20,50% I 2018 -21,70 1,20%
Sprzedaż detaliczna r/r 8,20% I 2018 2,20 6,00%
Stopa bezrobocia 6,60% X 2017 -0,20 6,80%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-02-07 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-02-07 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-02-07 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-02-07 0,00 1,50%
Superplus 98 4,98 zł 2018-02-01 – 2018-02-08 -0,01 4,99 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 170,22 zł III 2018 0,00 170,22 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 212,78 zł III 2018 0,00 212,78 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 255,34 zł III 2018 0,00 255,34 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 255,59 zł III kw. 2017 34,90 4 220,69 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł 2018 100,00 2 000,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 973,70 zł XII 2017 362,90 4 610,80 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 665,80 zł 2018-02-01 0,00 2 665,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl