Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 140,00 VII 2017 -11,60 1 151,60
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 69 916,40 mln zł VI 2017 -1 371,40 71 287,80 mln zł
Euro 95 4,58 zł 2017-10-05 – 2017-10-12 -0,03 4,61 zł
Import towarów 70 431,90 mln zł VI 2017 -916,20 71 348,10 mln zł
Indeks Nędzy 6,30 pkt proc. VI 2017 -0,40 6,70 pkt proc.
Inflacja m/m 0,40% IX 2017 0,50 -0,10%
Inflacja r/r 2,20% IX 2017 0,40 1,80%
Koniunktura w budownictwie 5,20 pkt VIII 2017 -1,10 6,30 pkt
Koniunktura w handlu 9,40 pkt VIII 2017 1,10 8,30 pkt
Koniunktura w przemyśle 7,40 pkt VIII 2017 0,00 7,40 pkt
Koniunktura w przemyśle 7,40 pkt VIII 2017 0,00 7,40 pkt
LPG 2,12 zł 2017-10-05 – 2017-10-12 0,01 2,11 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 15 151,00 szt. III kw. 2017 778,00 14 373,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,43 zł 2017-10-05 – 2017-10-12 -0,02 4,45 zł
Pengab 22,80 pkt VIII 2017 -1,20 24,00 pkt
Podaż pieniądza M1 837,27 mld zł VII 2017 6,83 830,44 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 252,69 mld zł VII 2017 3,23 1 249,47 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 264,71 mld zł VII 2017 3,53 1 261,18 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 11,10% IX 2017 10,80 0,30%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 15,50% IX 2017 -8,00 23,50%
Produkcja przemysłowa m/m 6,00% IX 2017 0,10 5,90%
Produkcja przemysłowa r/r 4,30% IX 2017 -4,50 8,80%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,10% II kw. 2017 0,00 1,10%
Produkt Krajowy Brutto r/r 3,90% II kw. 2017 -0,10 4,00%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 263,00 zł 2017 208,00 4 055,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 022,10 tys. szt. VII 2017 20,10 6 002,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 53,70 pkt IX 2017 1,20 52,50 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -515,50 zł VI 2017 -455,20 -60,30 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -932,00 mln EUR VI 2017 -634,00 -298,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 1,20% IX 2017 0,60 0,60%
Sprzedaż detaliczna r/r 7,60% IX 2017 0,50 7,10%
Stopa bezrobocia 7,00% VIII 2017 -0,10 7,10%
Stopa depozytowa 0,50% 2017-09-06 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2017-09-06 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2017-09-06 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2017-09-06 0,00 1,50%
Superplus 98 4,87 zł 2017-10-05 – 2017-10-12 -0,04 4,91 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 168,83 zł XI 2017 0,00 168,83 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 211,03 zł XI 2017 0,00 211,03 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 253,24 zł XI 2017 0,00 253,24 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 253,24 zł XI 2017 0,00 253,24 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 220,69 zł II kw. 2017 -132,86 4 353,55 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 000,00 zł 2017 150,00 1 850,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 501,22 zł VII 2017 -6,86 4 508,08 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł 2017-11-01 0,00 2 557,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl