Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 984,70 III 2019 -32,00 1 016,70
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 77 883,10 mln zł II 2019 -2 657,20 80 540,30 mln zł
Euro 95 5,11 zł 2019-08-07 – 2019-08-14 -0,03 5,14 zł
Import towarów 85 259,90 mln zł II 2019 2 746,70 82 513,20 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 0,00% VII 2019 -0,30 0,30%
Inflacja r/r 2,90% VII 2019 0,30 2,60%
Koniunktura w budownictwie 8,90 pkt IV 2019 1,60 7,30 pkt
Koniunktura w handlu 6,30 pkt IV 2019 1,10 5,20 pkt
Koniunktura w przemyśle 8,00 pkt IV 2019 1,20 6,80 pkt
LPG 2,01 zł 2019-08-07 – 2019-08-14 -0,02 2,03 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 15 098,00 szt. I kw. 2019 -873,00 15 971,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,04 zł 2019-08-07 – 2019-08-14 -0,02 5,06 zł
Pengab 25,50 pkt VI 2019 -2,70 28,20 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 27,20% III 2019 12,10 15,10%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -0,70% VI 2019 -10,30 9,60%
Produkcja przemysłowa m/m -2,00% VI 2019 -2,00 0,00%
Produkcja przemysłowa r/r -2,70% VI 2019 -10,40 7,70%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,80% II kw. 2019 -0,60 1,40%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,40% II kw. 2019 -0,30 4,70%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765,00 zł 2019 322,00 4 443,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 380,20 tys. szt. V 2019 -12,20 6 392,40 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 47,40 pkt VII 2019 -1,00 48,40 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -7 376,80 zł II 2019 -5 403,90 -1 972,90 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 1,50% VI 2019 4,50 -3,00%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,30% VI 2019 -2,00 7,30%
Stopa bezrobocia 5,20% VII 2019 -0,10 5,30%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,42 zł 2019-08-07 – 2019-08-14 -0,03 5,45 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 198,04 zł VIII 2019 0,00 198,04 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 247,55 zł VIII 2019 0,00 247,55 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 297,06 zł VIII 2019 0,00 297,06 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 951,00 zł I kw. 2019 87,00 4 864,00 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 zł 2019 150,00 2 100,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 057,82 zł V 2019 -128,30 5 186,12 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 142 950,00 zł 2019 9 660,00 133 290,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 zł 2019-08-01 0,00 2 859,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl