Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 868,40 VII 2019 -8,70 877,10
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 75 919,30 mln zł VI 2019 -8 745,10 84 664,40 mln zł
Euro 95 4,92 zł 2019-10-31 – 2019-11-07 0,00 4,92 zł
Import towarów 76 848,90 mln zł VI 2019 -9 189,00 86 037,90 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 0,00% VIII 2019 0,00 0,00%
Inflacja r/r 2,60% IX 2019 -0,30 2,90%
Koniunktura w budownictwie 5,60 pkt VIII 2019 -0,60 6,20 pkt
Koniunktura w handlu 3,60 pkt VIII 2019 1,10 2,50 pkt
Koniunktura w przemyśle 4,30 pkt VIII 2019 0,20 4,10 pkt
LPG 2,01 zł 2019-10-31 – 2019-11-07 0,04 1,97 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 15 551,00 szt. III kw. 2019 188,00 15 363,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,94 zł 2019-10-31 – 2019-11-07 0,00 4,94 zł
Pengab 21,30 pkt X 2019 -4,20 25,50 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 12,70% IX 2019 14,80 -2,10%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 7,60% IX 2019 4,90 2,70%
Produkcja przemysłowa m/m 10,70% IX 2019 16,70 -6,00%
Produkcja przemysłowa r/r 5,60% IX 2019 6,90 -1,30%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,80% II kw. 2019 -0,60 1,40%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,40% II kw. 2019 -0,30 4,70%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765,00 zł 2019 322,00 4 443,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 389,60 tys. szt. VIII 2019 -7,60 6 397,20 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 45,60 pkt X 2019 -2,20 47,80 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -929,60 zł VI 2019 443,90 -1 373,50 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -4,00% IX 2019 -3,60 -0,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,30% IX 2019 -0,70 6,00%
Stopa bezrobocia 5,20% VIII 2019 0,00 5,20%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,24 zł 2019-10-31 – 2019-11-07 -0,02 5,26 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 241,96 zł XI 2019 0,00 241,96 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 290,35 zł XI 2019 0,00 290,35 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 338,75 zł XI 2019 0,00 338,75 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 839,24 zł II kw. 2019 -111,76 4 951,00 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 zł 2019 150,00 2 100,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 084,56 zł IX 2019 -40,70 5 125,26 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 142 950,00 zł 2019 9 660,00 133 290,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 zł 2019-11-01 0,00 2 859,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl