Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 840,50 X 2019 -10,70 851,20
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 85 884,10 mln zł IX 2019 8 793,00 77 091,10 mln zł
Euro 95 4,90 zł 2020-02-13 – 2020-02-20 -0,02 4,92 zł
Import towarów 82 664,10 mln zł IX 2019 5 015,00 77 649,10 mln zł
Indeks Nędzy 4,60 pkt proc. XII 2018 -0,20 4,80 pkt proc.
Inflacja m/m 0,90% I 2020 0,10 0,80%
Inflacja r/r 4,40% I 2020 1,00 3,40%
Koniunktura w budownictwie -1,90 pkt XI 2019 -2,60 0,70 pkt
Koniunktura w handlu 3,60 pkt XI 2019 0,80 2,80 pkt
Koniunktura w przemyśle -3,30 pkt XI 2019 -1,40 -1,90 pkt
LPG 2,23 zł 2020-02-13 – 2020-02-20 -0,05 2,28 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 19 078,00 szt. IV kw. 2019 1 356,00 17 722,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 5,09 zł 2020-02-13 – 2020-02-20 -0,03 5,12 zł
Pengab 18,50 pkt XII 2019 -1,70 20,20 pkt
Podaż pieniądza M1 843,17 mld zł VIII 2017 5,90 837,27 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 259,83 mld zł VIII 2017 7,13 1 252,69 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 270,33 mld zł VIII 2017 5,62 1 264,71 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m -57,30% I 2020 -56,90 -0,40%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 6,50% I 2020 9,80 -3,30%
Produkcja przemysłowa m/m 4,50% I 2020 13,90 -9,40%
Produkcja przemysłowa r/r 1,10% I 2020 -2,70 3,80%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,20% IV kw. 2019 -1,00 1,20%
Produkt Krajowy Brutto r/r 3,10% IV kw. 2019 -0,80 3,90%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 227,00 zł 2020 462,00 4 765,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 440,90 tys. szt. I 2020 44,90 6 396,00 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 47,40 pkt I 2020 -0,60 48,00 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 0,00 zł X 2019 -3 220,00 3 220,00 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) 42,00 mln EUR V 2018 132,00 -90,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -20,40% I 2020 -35,00 14,60%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,70% I 2020 -1,80 7,50%
Stopa bezrobocia 5,50% I 2020 0,30 5,20%
Stopa depozytowa 0,50% 2018-07-12 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2018-07-12 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2018-07-12 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2018-07-12 0,00 1,50%
Superplus 98 5,23 zł 2020-02-13 – 2020-02-20 -0,01 5,24 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 246,58 zł II 2020 0,00 246,58 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 246,58 zł II 2020 0,00 246,58 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 295,90 zł II 2020 49,32 246,58 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 246,58 zł II 2020 -49,32 295,90 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 295,90 zł II 2020 0,00 295,90 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 345,21 zł II 2020 0,00 345,21 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 931,59 zł IV kw. 2019 92,35 4 839,24 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 600,00 zł 2020 350,00 2 250,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 5 282,80 zł I 2020 -321,45 5 604,25 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 156 810,00 zł 2020 13 860,00 142 950,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 136,20 zł 2020-02-01 0,00 3 136,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl