Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Skorzystaj z pomocy eksperta
Sponsorowane
Własny Kąt Hipoteczny

RRSO
4,37%
Własny Kąt Hipoteczny szczegóły
  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
Brak wyników
Niestety nie znaleziono produktów

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania lub sprawdź oferty promocyjne

Ikona smutnej miny
Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jednakże wpływ na nią mogą mieć indywidualne cechy klienta, nieuwzględniane w narzędziu. Dlatego porównanie ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Jeżeli masz uwagi, napisz na banki@bankier.pl


Zanim kupisz nieruchomość przy wsparciu środków z banku, warto sprawdzić, która instytucja oferuje obecnie najtańszy kredyt hipoteczny. Kalkulator dostępny w internecie policzy za nas szacunkową miesięczną ratę, a rankingi pokażą najlepsze oferty banków na rynku.

Kredyt hipoteczny jest uznawany za najtańszy rodzaj kredytu, dlatego wiele osób nie posiadających środków własnych wystarczających na zakup nieruchomości, decyduje się na takie zobowiązanie. Jest to jednocześnie zwykle największe zobowiązanie, jakie bierzemy na siebie w całym życiu. Dlatego wybór odpowiedniego kredytu powinien być poprzedzony dokładną analizą ofert banków i szczegółową kalkulacją kosztów.

Najtańszy kredyt hipoteczny - w którym banku? Oferty Najtańszy kredyt hipoteczny - w którym banku? Oferty (YAY Foto)

Proces udzielenia kredytu hipotecznego jest skomplikowany – składa się z wielu kroków. Banki dokładnie prześwietlają zarówno kredytobiorców, ich sytuację finansową i dochody, jak i samą nieruchomość. Musimy zatem dostarczyć znacznie więcej dokumentów niż w przypadku chociażby pożyczki gotówkowej i przygotować się na co najmniej kilka tygodni formalności przed wypłatą środków.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. Daje ona bankowi pierwszeństwo do zaspokojenia się przy sprzedaży nieruchomości, niezależnie od tego, kto w danym momencie będzie jej właścicielem. Taki wpis w księdze wieczystej nie ogranicza praw właściciela domu czy mieszkania. Możemy dowolnie rozporządzać swoim majątkiem.

Kredyty hipoteczne – jakie są dostępne?

Kredyty na zakup nieruchomości można podzielić na dwa typy – standardowe i preferencyjne. Pierwsze przeznaczone są dla każdego, kto posiada odpowiednią zdolność kredytową. Nie ma w ich przypadku żadnych specjalnych warunków dotyczących cech kredytobiorcy, przeznaczenia mieszkania czy typu kupowanej nieruchomości. Oprocentowanie zobowiązania oraz opłaty i prowizje ustalane są wyłącznie przez banki-kredytodawców, a stawkami rządzi rynek.

Kredyty preferencyjne to produkty, które mają wspierać określoną grupę kredytobiorców lub promować nowe technologie. Przykładem był działający do 2018 r. program „Mieszkanie dla młodych”. Klienci, którzy spełniali kryteria mogli zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego – dopłacało do niego państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyty „Mdm” cieszyły się dużym zainteresowaniem – dzięki finansowemu wsparciu kupić swoją pierwszą nieruchomość mogły również osoby, które nie miały oszczędności. Jednocześnie wspierano w ten sposób rodziny, które wychowują dzieci – dodatkowe dopłaty (obniżające zadłużenie) przewidziano dla kredytobiorców, którym w trakcie spłaty kredytu urodził się kolejny potomek.

Kredyt mieszkaniowy na specjalnych warunkach można otrzymać także, jeśli kupujemy mieszkanie lub dom energooszczędny. Oferują go niektóre banki, a budynek musi spełniać wówczas określone normy zużycia energii. W ten sposób promuje się technologie przyjazne środowisku, proekologiczne.

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny?

Kredyty hipoteczne przeznaczone są na zakup mieszkania lub domu (na rynku pierwotnym lub wtórnym), budowę domu, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (np. nakładów na budowę), remont lub adaptację nieruchomości oraz zakup działki.

Niektóre cele można ze sobą łączyć w jednym kredycie. Przykładem jest zakup mieszkania i remont lokalu albo zakup działki budowlanej i budowa domu. Zazwyczaj oznacza to, że wypłata kredytu następuje w częściach (transzach), po spełnieniu dodatkowych warunków wyznaczonych przez bank. Kredytodawca chce mieć pewność, że zanim skorzystamy z kolejnej puli środków, poprzednia została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na dowolny cel – pożyczka hipoteczna

Dla osób, które posiadają już nieruchomość, ale chcą skorzystać z taniego finansowania banki przygotowały pożyczki hipoteczne. Od kredytu różni je przede wszystkim cel – pieniądze z pożyczki możemy rozdysponować w dowolny sposób. To dobre rozwiązanie dla klientów, którzy chcą spłacić inne zobowiązania (np. karty kredytowe, linie kredytowe, kredyty gotówkowe) i wydłużyć okres spłaty na kilka lub kilkanaście lat. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby w ten sposób kupić samochód, przeprowadzić remont (bez formalności typowych dla kredytów hipotecznych na remont) lub kupić np. działkę, której nie zechce skredytować bank.

Pożyczki hipoteczne są nieco droższe niż kredyty hipoteczne, zwykle oprocentowanie jest wyższe o kilka punktów procentowych. Warto także pamiętać, że maksymalną wysokość pożyczki wyznacza wartość nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka. Zwykle granicą jest 70 proc. wartości mieszkania lub domu.

Kredyt hipoteczny – najważniejsze warunki wstępne

Podstawowymi warunkami uzyskania kredytu hipotecznego są – posiadanie zdolności kredytowej oraz minimalnego wymaganego wkładu własnego. Zdolność kredytowa to pojęcie, które każdy z banków definiuje inaczej. W skrócie oznacza ona zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa nie jest cechą taką jak np. wykształcenie czy wzrost. Nie da się jej obiektywnie zmierzyć – to rodzaj prognozy, wnioskowania o przyszłości na podstawie obecnych cech kredytobiorcy. Oceniając zdolność kredytową banki biorą pod uwagę:

  • Cechy demograficzne i ekonomiczne kredytobiorców – wiek, płeć, stan cywilny, sytuację rodzinną, wykształcenie, branżę zatrudnienia, typ źródła dochodów, historię kredytową (a zwłaszcza sposób spłaty poprzednich zobowiązań).
  • Sytuację finansową – poziom dochodów, stabilność dochodów, obciążenia związane z kosztami utrzymania gospodarstwa domowego oraz zobowiązania, np. spłacane kredyty, alimenty itp.
  • Sytuację majątkową – posiadane oszczędności, nieruchomości.

Zanim postaramy się o kredyt hipoteczny możemy samodzielnie sprawdzić, jak prezentuje się nasza zdolność kredytowa w wąskim rozumieniu, czyli obejmująca wyłącznie sytuację finansową. Kalkulator zdolności kredytowej znajdziemy w internecie – pozwoli on określić, na jaką ratę kredytu jest nas stać.

Wkład własny to dziś warunek konieczny otrzymania kredytu mieszkaniowego. Od 2015 r. wprowadzono bezwzględny wymóg posiadania przez kredytobiorców co najmniej 10 proc. ceny kupowanej na kredyt nieruchomości. W kolejnych latach stopniowo podwyższano „standardowy” próg – do 20 proc., zachowując jednocześnie możliwość dodatkowego zabezpieczenia brakujących 10 proc.  W praktyce oznacza to, że dziś nie można zaciągnąć kredytu hipotecznego bez posiadania środków na co najmniej 10 proc. wartości inwestycji.

Im wyższy jest wkład własny kredytobiorcy, tym mniejsze ryzyko ponosi bank-kredytodawca. To może, ale nie musi, oznaczać, że bank zaproponuje lepsze warunki cenowe klientowi. Jeśli nie posiadamy wkładu własnego w postaci oszczędności, musimy znaleźć inne rozwiązanie. Przykładem może być otrzymanie darowizny od najbliższej rodziny.

Kredyt hipoteczny – jaka procedura?

Pierwszym krokiem w staraniu o kredyt hipoteczny jest złożenie wniosku kredytowego. Można to zrobić bezpośrednio w banku lub przez pośrednika, który zwykle zaproponuje nam kilka instytucji do wyboru.

Wniosek to formularz, w którym podajemy dane niezbędne do oceny zdolności kredytowej oraz wskazujemy, na co przeznaczymy kredyt, jaką ma mieć wysokość oraz jaki będzie okres spłaty oraz rata kredytu hipotecznego (stała, malejąca). Do wniosku załącza się szereg dodatkowych dokumentów, których listę powinien przekazać nam doradca. Potwierdzają one dane zawarte we wniosku. Przykładowo, deklarujemy we wniosku, ile zarabiamy, a zaświadczenie z zakładu pracy pozwala bankowi zweryfikować te informacje.

Drugim etapem procedury jest badanie zdolności kredytowej przez bank. Analitycy sprawdzają nasz wniosek i wydają wstępną decyzję. Może ona określać dodatkowe warunki, które musimy spełnić, wymieniać parametry cenowe, które proponuje nam bank oraz precyzować sposób wypłaty kredytu. Czasem bank zażąda uzupełnienia przedstawionych dokumentów lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z wnioskiem.

Po spełnieniu wymagań banku otrzymujemy ostateczną decyzję kredytową wraz z propozycją warunków kredytowania. Jeśli zdecydujemy się na tę ofertę, umawiamy się na podpisanie umowy kredytowej. Wcześniej mamy prawo otrzymać zapoznać się z jej treścią i dokładnie przestudiować dokument.

Warto zwrócić uwagę na wszystkie elementy składające się na koszt kredytu (oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenie pomostowe, koszty jednorazowe), a także warunki wyznaczające poziom kosztów. Powszechną praktyką wśród banków jest tzw. sprzedaż krzyżowa, czyli cross selling. W zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów banku (np. założenie konta osobistego czy karty kredytowej) bank proponuje nam niższą marżę kredytu hipotecznego. Należy sprawdzić, jak długo musimy korzystać z dodatkowych usług i co się stanie, jeśli złamiemy warunki w trakcie spłaty kredytu.

Podpisanie umowy kredytowej to kolejny etap procedury, ale nie oznacza on jeszcze, że nie możemy się wycofać z kontraktu. Ustawa o kredycie hipotecznym daje nam prawo, by w ciągu 14 dni zmienić zdanie. Jedynym kosztem ponoszonym przez klienta są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty (nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia). Kredytodawca może żądać tylko wyrównania bezzwrotnych kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

Wypłata kredytu hipotecznego następuje po podpisaniu umowy. Kontrakt określa, kiedy i w jaki sposób (np. w transzach) wypłacane są pieniądze. Bank przekazuje je nie na nasz rachunek, ale na konto sprzedającego nieruchomość lub dewelopera, z którym zawarliśmy umowę. W niektórych przypadkach, gdy kredyt finansuje jednocześnie zakup i remont lub budowę, część środków może trafić do nas, po przedstawieniu dokumentów wymaganych przez bank (np. kosztorysu powykonawczego albo faktur za usługi budowlane).

Spłata kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny spłacany jest w ratach. Najpopularniejsza formuła to raty równe. W każdej z nich oddajemy bankowi część kapitału (długu) i odsetki. Na początku większość raty stanowią odsetki, a później proporcje zmieniają się na korzyść kapitału. Przyczyną popularności rat równych jest fakt, że wybierając taki sposób spłaty klient ma wyższą zdolność kredytową – obciążenie domowego budżetu na początku jest niższe niż przy ratach malejących. Łączny koszt kredytu będzie jednak wyższy niż przy drugiej opcji.

Raty malejące działają na innej zasadzie. W każdej racie spłacamy tyle samo kapitału. Malejące z biegiem czasu odsetki (ponieważ spada dług pozostały do spłaty) powodują, że łącznie rata kurczy się. Tę formułę spłaty warto wybrać, jeśli zaciągamy kredyt nie „pod korek”, ale z pewnym marginesem zdolności kredytowej. Zapłacimy bankowi mniej za pożyczone środki.

W każdym momencie możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Przez pierwsze trzy lata bank może pobrać za taką operację opłatę, ale później prawo gwarantuje bezpłatną spłatę. Nadpłacając część kredytu możemy zwykle wybrać czy chcemy nadal spłacać raty w poprzedniej wysokości i skrócić okres spłaty czy obniżyć ratę w kolejnych latach.

Najtańszy kredyt hipoteczny, czyli jaki?

Na to, ile oddamy bankowi w zamian za kredyt na mieszkanie, wpływa kilka parametrów. Jedną z najważniejszych pozycji do przeanalizowania w cenniku banku jest marża – to ona determinuje wysokość raty i pozostaje stała przez cały okres kredytowania. Jest jednak tylko częścią oprocentowania kredytu – drugą stanowi stopa procentowa, np. Wibor 3M, która jest zmienna i od wysokości której będzie zależało to, ile mamy co miesiąc do oddania bankowi.

Zobaczmy, jak wysokość marży wpływa na wysokość spłacanej raty kredytu hipotecznego. Za przykład posłuży nam kredyt na 200 tys. zł. Przyjmijmy, że stawka Wibor 3M to 1,8 proc. Bank dolicza do niej marżę i łącznie daje to oprocentowanie używane do obliczania odsetek od pożyczonych środków.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
przewiń, aby zobaczyć całą tabele

Rata równa kredytu hipotecznego dla Wibor 3M 1,8 proc. i różnych okresów spłaty oraz poziomów marży kredytowej (kredyt 200 tys. zł)

Marża

Kredyt na 20 lat

Kredyt na 25 lat

Kredyt na 30 lat

Kredyt na 35 lat

0,50 pp.

1 040,43 zł

877,22 zł

769,60 zł

693,73 zł

1,00 pp.

1 089,28 zł

927,75 zł

821,79 zł

747,55 zł

1,50 pp.

1 139,47 zł

979,92 zł

875,91 zł

803,57 zł

2,00 pp.

1 190,99 zł

1 033,71 zł

931,91 zł

861,72 zł

2,50 pp.

1 243,81 zł

1 089,08 zł

989,74 zł

921,89 zł

3,00 pp.

1 297,91 zł

1 145,99 zł

1 049,33 zł

984,01 zł

3,50 pp.

1 353,28 zł

1 204,40 zł

1 110,61 zł

1 047,96 zł

4,00 pp.

1 409,88 zł

1 264,26 zł

1 173,51 zł

1 113,64 zł

4,50 pp.

1 467,69 zł

1 325,53 zł

1 237,95 zł

1 180,95 zł

5,00 pp.

1 526,68 zł

1 388,14 zł

1 303,85 zł

1 249,78 zł

Marża to nie wszystko. Dla kredytobiorcy powinno mieć znaczenie, czy bank pobiera prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego. To jednorazowa opłata, której wysokość zwykle  jest określana jako procentowa wartość kwoty pożyczanego kapitału. Na tym jednak koszty kredytu nie muszą się kończyć. Na całkowity koszt kredytu wpłyną także inne, dodatkowe opłaty i koszty naliczane przez bank.

Warto pamiętać, że zaciągając kredyt hipoteczny musimy obowiązkowo wykupić ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Bank będzie wymagać takiej polisy, ponieważ mieszkanie stanowi główne zabezpieczenie kredytu opiewającego nierzadko na setki tysięcy złotych.

Szukając informacji o tym, który bank zaoferuje najtańszy kredyt hipoteczny, warto za każdym razem sprawdzić, jakie dodatkowe koszty pozwolą skorzystać z zaproponowanej oferty – może to być na przykład obowiązkowa karta kredytowa, minimalne comiesięczne wpływy na konto, wymagane przez kilka lat ubezpieczenie na życie itp. O każdym z tych kosztów powinien  nas poinformować doradca kredytowy prezentujący ofertę banku.

Sprawdź: W jakim banku szukać korzystnego kredytu hipotecznego bez wkładu własnego?

Gdzie najtańszy kredyt hipoteczny

Samodzielne sprawdzanie ofert w kilkunastu bankach jest czasochłonne i nie każdy może sobie na to pozwolić. Nie zawsze też ma to sens. Warto najpierw ustalić grupę banków, które w oparciu o nasze indywidualne parametry i potrzeby, oferują najtańsze kredyty. Jak ustalić, gdzie znajdziemy najtańszy kredyt hipoteczny? Z pomocą przyjdzie nam Internet. Tam znajdziemy porównanie kredytów hipotecznych zarówno jako rankingi, jak i w formie poręcznego narzędzia - porównywarki.

Redakcja Bankier.pl prowadzi bazę danych, w oparciu o którą czytelnicy mogą na bieżąco sprawdzać ofertę kredytów hipotecznych, służy temu porównywarka kredytów hipotecznych (zobacz: porównanie kredytów hipotecznych Bankier.pl). Żeby sprawdzić, gdzie najtańszy kredyt hipoteczny, wystarczy wpisać pożądaną kwotę kredytu, wartość nieruchomości, określić cel kredytowania (zakup mieszkania, zakup działki, budowa domu itp.) i okres, na jaki chcemy podpisać umowę o kredyt. Można także zaznaczyć, że jesteśmy gotowi skorzystać z dodatkowych produktów, żeby obniżyć marżę. W ten sposób porównywarki wskaże oferty banku, szeregując je od najlepszej (najtańszy kredyt hipoteczny). Kalkulator policzy, jaką miesięczną ratę będziemy musieli zapłacić w danym banku.

Alternatywą jest sprawdzenie, jak oferta banku wygląda na tle konkurentów. Tu z pomocą przyjdą rankingi kredytów hipotecznych. Redakcja Bankier.pl co miesiąc porównuje ofertę najtańszych kredytów hipotecznych, mając na uwadze inne profile klientów – raz są to potencjalni klienci kupujący na kredyt mieszkanie, innym razem osoba planująca budowę domu itd. Rankingi kredytów hipotecznych Bankier.pl można znaleźć w tym miejscu.


2019-09-05

Dofinansowanie na ocieplenie domu, nowy piec

Jakość powietrza w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. Zwłaszcza zimą odnotowuje się wyjątkowo wysoki poziom smogu, który działa szkodliwie na nasze zdrowie. Sytuacja jest szczególnie zła na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, w których wciąż mnóstwo osób ogrzewa swoje domy węglem

2019-09-04

Kredyt hipoteczny 200 tys. na 20 lat - warunki, zarobki, rata

Kredyt hipoteczny jest bardzo poważnym zobowiązaniem finansowym zwłaszcza, że zwykle opiewa na dość wysokie kwoty. Nie można się zatem dziwić temu, że większość osób poświęca naprawdę dużo czasu na to, aby znaleźć ofertę spełniającą ich potrzeby

2019-06-24

Czy nadal jest sens brać coś na raty, żeby budować historię kredytową?

Od wielu lat panuje przeświadczenie o tym, że osoba, która ma czystą kartę w historii kredytowej, nie ma szans na otrzymanie większego kredytu. Zapytałam banki, jak oceniają swoich klientów i czy ci bez rat na mały sprzęt RTV/AGD nadal nie mają co liczyć na większy kredyt.  

Kredyty mieszkaniowe dla osób zarabiających na kontrakcie

Jak w praktyce wygląda kwestia zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, gdy pracujemy na kontrakcie za granicą? 

Kredyt hipoteczny i rozdzielność majątkowa - praktyczny poradnik

Czy podpisanie intercyzy i zachowanie rozdzielności majątkowej może mieć wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego?

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Jak otrzymać kredyt na budowę domu - praktyczny poradnik

Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby otrzymać kredyt na budowę domu? Odpowiadamy na pytania. 

Ikona informacji
poradniki