Kalkulator wynagrodzeń (płac) netto-brutto

Przelicz zarobki brutto i netto.

? Stawki składek do ZUS i podatku dochodowego ulegają częstym zmianom. Wpływa to na wysokość pensji netto i całkowitego kosztu pracodawcy. Wybierz rok, dla którego chcesz obliczyć wynagrodzenie.
? Wybierz kwotę brutto lub netto. Kwota netto to pensja wypłacana pracownikowi „na rękę”. Brutto to wynagrodzenie zawierające podatek, składki do ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.
? Wprowadzona wartość zostanie przypisana do wszystkich miesięcy w roku. Aby zaktualizować wynagrodzenie dla poszczególnych miesięcy zmień odpowiednie wartości w tabeli poniżej.
 zł
 zł
 zł
? Pracownikowi zatrudnionemu poza miejscem zamieszkania (w innym mieście) przysługuje wyższa kwota kosztów uzyskania przychodu - 139,06 zł miesięcznie. Jeżeli zakład pracy znajduje się w tym samym mieście/wsi to koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
? Jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi ona 556,02 zł) przysługująca do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
? Przy przekroczeniu progu podatkowego, do poboru zaliczki według 32% stawki nie dojdzie, jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie wymienione w art. 32 ust. 1a pkt 2 updof.
? Składki te są obowiązkowe. Składki te wynoszą: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto. Jeżeli dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia (wiele umów) składki można opłacać dobrowolnie. Dodatkowo, składek tych nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składki te z umowy o dzieło opłaca się dobrowolnie. Wynoszą one: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka jest obowiązkowa. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, którą jest kwota przychodu, po odjęciu od niego naliczonych składek emerytalnych, rentowych i chorobowych. Składkę tę opłaca się z każdego tytułu zatrudnienia również w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia. Wyjątkowo składki tej nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składka jest dobrowolna. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
? Do wynagrodzenia pracownika można stosować 50% koszty uzyskania przychodów, jeśli jego praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jednak konieczne postanowienia muszą być zawarte w umowie z pracodawcą. Podwyższone koszty mogą dotyczyć tylko części lub całości wynagrodzenia.

Składki oraz koszty pracodawcy

Mies.
Brutto
emeryt.
rent.
chor.
zdrow.
Składki pracownika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaliczka
Netto
emeryt.
rent.
FP
FGŚP
Składki pracodawcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszt *
Styczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
Luty
0,00
0,00
0,00
0,00
Marzec
0,00
0,00
0,00
0,00
Kwiecień
0,00
0,00
0,00
0,00
Maj
0,00
0,00
0,00
0,00
Czerwiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Lipiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Sierpień
0,00
0,00
0,00
0,00
Wrzesień
0,00
0,00
0,00
0,00
Paździenik
0,00
0,00
0,00
0,00
Listopad
0,00
0,00
0,00
0,00
Grudzień
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma
0,00
0,00
0,00
0,00

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

* Podany w kalkulatorze całkowity koszt zatrudnienia oprócz szczegółowo wyliczonych składek zawiera również składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% (styczeń-marzec 2018) i 1,67% (od 1 kwietnia 2018) podstawy jej ustalenia. Mimo że składka nie jest widoczna, kalkulator uwzględnia tę składkę, a wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia obejmuje jej wartość.

Kalkulator nie wykonuje obliczeń dla pracowników poniżej 26. roku życia korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych"

Jak obliczyć swoje wynagrodzenie netto, znając stawkę brutto? Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń Bankier.pl pomaga obliczyć wysokość wypłaty. Co należy zrobić?

  • określić rodzaj zatrudnienia - czy jest to umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło,
  • określić koszty uzyskania przychodu: ustawowe, podwyższone (praca poza miejscem zamieszkania) czy autorskie 50 proc.

Kalkulator płacowy wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy PIT i składki ZUS.

Dzięki kalkulatorowi płacowemu Bankier.pl pracodawca może oszacować całkowity koszt pracy przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest w ramach jednego etatu i nie występują dodatkowe obciążenia.

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl