Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto - netto

Przelicz zarobki brutto i netto

brutto netto na rękę

Szczegółowe składki oraz koszty

Pracownik

Pracodawca


MIESIĄC BRUTTO Składka ZALICZKA PPK Składka FP FGŚP PPK NETTO KOSZTY
EMERYTALNA RENTOWA CHOROBOWA ZDROWOTNA ZDROWOTNA ODLICZANA EMERYTALNA RENTOWA WYPADKOWA
Styczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwiecień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierpień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrzesień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Październik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grudzień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIESIĄC BRUTTO KOSZTY Składka SUMA ZUS ZALICZKA PIT ZYSK / STRATA
EMERYTALNA RENTOWA CHOROBOWA ZDROWOTNA ZDROWOTNA ODLICZANA FP WYPADKOWA
Styczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwiecień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierpień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrzesień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Październik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grudzień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Czym jest kalkulator wynagrodzeń brutto netto?

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto jest narzędziem pozwalającym obliczyć wysokość miesięcznej pensji dla określonych parametrów. Dzięki temu dowiemy się, jaką konkretnie kwotę otrzymamy każdego miesiąca “na rękę”. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto przygotowany został z myślą o pracownikach i pracodawcach. Ci pierwsi mogą sprawdzić, jak wysokość wynagrodzenia brutto netto będzie kształtować się każdego miesiąca oraz w ujęciu rocznym. Pracodawcy natomiast mogą dokładnie określić, jakie dodatkowe składki muszą doliczyć do płacy brutto z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia.Przeliczając nasze wynagrodzenie z kwoty brutto na kwotę netto dowiemy się dokładnie, ile wynosi składka rentowa, składka chorobowa, składka zdrowotna i emerytalna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Jeśli korzystamy z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), kalkulator obliczy również zmniejszenia z tego tytułu. W symulacji możemy ujmować także bardziej szczegółowe parametry, jak kwota wolna od podatku, ulga na start czy praca poza miejscem zamieszkania. Z kolei pracodawcy mogą sprawdzić dokładne obciążenia płacy brutto wynikające z konieczności naliczenia składki emerytalnej, składki rentowej, składki wypadkowej, składki na Fundusz Pracy (FP), składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Kalkulator wynagrodzeń zwraca również koszt PPK po stronie pracodawcy.

Wynagrodzenie brutto i netto - co oznacza?

Podejmując się pracy i skupiając się na kwestiach zarobkowych najbardziej interesuje nas, jaka kwota wpłynie każdego miesiąca na nasze konto bankowe, czy jak ktoś woli, ile pieniędzy dostaniemy “na rękę”. W trakcie rozmów o pracę rekruterzy najczęściej operują kwotami brutto, które najczęściej są wyraźnie wyższe, niż suma, którą otrzymamy za wykonaną pracę. Podobnie wysokość wynagrodzenia ujmowana jest w ogłoszeniach o pracę. Dla pracownika wartość ta pełni rolę informacyjną, ale nie odzwierciedla kwoty zarobków do dyspozycji. Aby zrozumieć te różnice warto mieć na uwadze, że:

  • Wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek dochodowy oraz pozostałe składki, których liczba i kwota zależy od podstawy zatrudnienia. Wynagrodzenie brutto najczęściej pojawia się w ogłoszeniach o pracę czy zapisywane jest w umowie zawartej z pracodawcą lub zleceniodawcą.

  • Wynagrodzenie netto - jest to kwota do naszej dyspozycji, którą otrzymujemy po uwzględnieniu wszystkich obciążeń, jak składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Liczba i rodzaj potrąceń wynika m.in. z rodzaju zawartej umowy. Przykładowo zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło powoduje, że wynagrodzenie pomniejszanie jest wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy (pod warunkiem, że umowa nie jest zawarta z obecnym pracodawcą).  

Kwotę netto (na rękę), jaką otrzymamy z wynagrodzenia brutto mieszczącego się w przedziale od 500 do 9.990 zł, z uwzględnieniem skoku co 10 zł, przedstawiamy w tym miejscu

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala przeliczyć zarobki netto brutto oraz koszty pracodawcy na podstawie szeregu kluczowych parametrów. W pierwszej kolejności trzeba określić, w jakim roku podatkowym otrzymywaliśmy lub otrzymujemy wynagrodzenie. To ważne, ponieważ z uwagi na zmieniające się przepisy kwoty potrąceń mogą się od siebie różnić. Oznacza to, że wynagrodzenie netto (na rękę) od kwoty 5.000 brutto, może się różnić w poszczególnych latach.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala również przeprowadzać obliczenia na podstawie kwot brutto i netto. Jest to przydatne np. w sytuacji, kiedy wiemy ile chcemy zarabiać każdego miesiąca na rękę, ale nie mamy pojęcia, jaka to kwota brutto. Każda z opcji daje możliwość weryfikacji wszystkich składek ZUS i kosztów dodatkowych potrącanych od wynagrodzenia brutto. Kolejnym etapem jest określenie, z jakiej tytułu umowy pobieramy wynagrodzenie. Do wyboru jest umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie. Wybór każdej z opcji wpływa na zmiany w pobranych składkach i zaliczkach na podatek dochodowy, które są różnią się m.in. z uwagi na rodzaj zawartej umowy, nasz wiek, miesięczne zarobki, przyznane ulgi czy koszty uzyskania przychodów.

Następnie określamy miesięczne wynagrodzenie brutto / netto. Na tej podstawie wyliczone zostaną wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz inne potrącenia tytułem przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co ważne w kolejnych krokach możemy modyfikować wysokość wynagrodzenia brutto w każdym z miesięcy analizowanego roku.

Sprawdź: 4000 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 2800 brutto - ile to netto?

Kalkulator wynagrodzeń - zatrudnienie tytułem umowy o pracę

Po określeniu roku podatkowego i kwoty wynagrodzenia możemy uwzględnić też dodatkowe czynniki charakterystyczne dla wybranej formy zatrudnienia, które wpływają na wysokość płacy netto. I tak dla umowy o pracę możemy wziąć pod uwagę np. kwotę wolną od podatku, pracę poza miejscem zamieszkania, PPK, autorskie koszty uzyskania przychodu, ulgę dla klasy średniej, ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+, ulgę dla osób do 26 roku życia. 

Możemy także potwierdzić, że złożyliśmy oświadczenie o niepobieraniu 32% podatku. 

Kalkulator brutto netto uwzględnia również sytuację, w której pracujący emeryt nie pobiera emerytury. Bez problemu możemy sprawdzić również koszty pracodawcy, na które oprócz składek na ubezpieczenia społeczne wpływają także składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Dzięki temu dowiemy się, jaka jest różnica pomiędzy kwotą brutto wynagrodzenia, a całkowitym kosztem, jaki ponosi pracodawca.

Kalkulator wynagrodzeń - praca na umowę zlecenie

W przypadku umowy zlecenie możemy doprecyzować formę zatrudnienia. Każda z opcji może wpływać na wysokość składek i kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Do wyboru otrzymujemy następujące opcje: 

  • umowa zlecenie to moja jedyna umowa,

  • pracuję już w innym miejscu i zarabiam łącznie z tą umową-zlecenia mniej niż wynagrodzenie minimalne,

  • pracuję już w innym miejscu i zarabiam łącznie co najmniej wynagrodzenie minimalne,

  • będę zatrudniony na podstawie umowy zlecenie u obecnego mojego pracodawcy.

Możemy również określić czy jesteśmy w wieku poniżej 26 lat, co związane jest ze skorzystaniem z ulgi dla młodych, którzy osiągają w roku podatkowym dochody nie wyższe niż 85.528 zł rocznie. Jeśli nie mamy ukończonych 26 lat i studiujemy to dodatkowo nie zostaną pobrane składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne. W zależności od formy zatrudnienia i naszego wieku w obliczaniu wynagrodzenia netto możemy uwzględnić składkę na ubezpieczenie chorobowe, składki emerytalno-rentowe, potrącenia na  PPK, autorskie koszty uzyskania przychodu i oświadczenie o pobieraniu podatku u osoby poniżej 26 roku życia. Możemy też jednym kliknięciem sprawdzić, jakie koszty ponosi pracodawca. 

Sprawdź: 5000 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 3500 brutto - ile to netto?

Kalkulator wynagrodzeń - praca na umowę o dzieło

Kalkulator płac pozwala także oszacować wynagrodzenie netto lub wynagrodzenie brutto w sytuacji, kiedy osiągamy dochody na podstawie umowy o dzieło. W tym wariancie mamy możliwość wskazania, że jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło u obecnego pracodawcy, co skutkować będzie naliczeniem składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i składki zdrowotnej. W zależności od wybranej opcji możemy uwzględnić również wpłaty na  PPK i autorskie koszty uzyskania przychodu. Istnieje również możliwość sprawdzenia kwoty poszczególnych składek i kosztów po stronie pracodawcy, które mogą obejmować składkę emerytalną, rentową i wypadkową oraz wpłaty na Fundusz Pracy i FGŚP.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto znając kwotę netto?

Aby obliczyć, o jaką kwotę nasze miesięczne wynagrodzenie brutto będzie wyższe niż miesięczne zarobki netto, należy powiększyć je o odpowiednie składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rodzaj składek zależy i wysokość zaliczki na podatek m.in. od podstawy zatrudnienia, naszego wieku czy zarobionej kwoty. W przypadku umowy o pracę wyróżniamy składkę zdrowotną, rentową, emerytalną i chorobową. Dobrowolne przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych również zmniejszy nasze wynagrodzenie netto i może po naszej stronie stanowić od 0,5% do 4% wynagrodzenia brutto. 

Stopy procentowe składek ZUS zmniejszające wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę prezentuje poniższa tabela:

Składki ZUS - pracownik

Składka

Stopa procentowa

Emerytalna

9,76% (od wynagrodzenia brutto)

Rentowa

1,50% (od wynagrodzenia brutto)

Chorobowa

2,45% (od wynagrodzenia brutto)

Zdrowotna

9,00% (od podstawy wymiaru)

 

Jak rodzaj umowy wpływa na wynagrodzenie brutto i netto?

Jednym z kluczowych elementów wpływających na różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia brutto i netto jest podstawa zatrudnienia. Zakładając, że mamy powyżej 26 lat i w 2022 roku nasze miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymywane na podstawie umowy o pracę wynosiło 6.000 zł i było równe w każdym miesiącu, to zostanie ono pomniejszone o składkę zdrowotną (465,97 zł), składkę emerytalną (585,6 zł), składkę rentową (90 zł), składkę chorobową (147 zł) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (392 zł). W rezultacie wynagrodzenie netto wynosi 4.319,43 zł i jest o 1680,57 zł niższe od płacy brutto zawartej w umowie. W tym wariancie obliczenia uwzględniają kwotę wolną i ulgę dla klasy średniej.  

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, i jest nasza jedyna umowa, to pobierane są składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast pracodawcę obciążają składki na FGŚP oraz Fundusz Pracy. Te drugie będą pobierane, kiedy nasz przychód będzie odpowiadał przynajmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Przykładowo jeśli mamy więcej niż 26 lat i w 2022 roku nasze miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymane na podstawie umowy zlecenia wyniosło 6.000 zł, i było takie samo w każdym miesiącu, to zastosowane zostaną pomniejszenia tytułem składki na ubezpieczenie zdrowotne (479,2 zł), ubezpieczenie emerytalne (585,6 zł), ubezpieczenie rentowe (90 zł) oraz pobrana zostanie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (724 zł). W efekcie nasze miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 4.121,2 zł. Wariant ten zakłada, że nie płacimy dobrowolnej składki chorobowej i nie przystępujemy do PPK. W rezultacie wynagrodzenie netto jest niższe od wynagrodzenia brutto o 1.878,8 zł. 

Sytuacja wygląda inaczej, kiedy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło. Jeśli kontrakt nie jest podpisany z dotychczasowym pracodawcą i jest realizowany równolegle do etatu, to jedynym czynnikiem zmniejszającym płacę brutto jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem od wynagrodzenia na poziomie 6.000 zł brutto zostanie odjęta jedynie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W rezultacie wynagrodzenie netto wyniesie 5.184 zł i będzie o 816 zł mniejsze od płacy wyszczególnionej w zawartej umowie. 

Jeśli natomiast zawarliśmy umowę o dzieło i jednocześnie jesteśmy związani z tym samym pracodawcą umową o pracę to czeka nas pełne oskładkowanie kontraktu. I tak wynagrodzenie brutto na poziomie 6.000 zł zostanie pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne (585,6 zł), ubezpieczenie rentowe (90 zł), ubezpieczenie chorobowe (147 zł) i ubezpieczenie zdrowotne (465,97 zł) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (704 zł). W efekcie nasze miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 4.007,43 zł i będzie o 1.992,57 zł od płacy brutto. 

Sprawdź: 3000 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 6000 brutto - ile to netto?

Jak wysokość wynagrodzenia wpływa na podatek dochodowy?

Istotny wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia netto ma również wysokość otrzymywanej pensji. Aktualnie w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest według dwóch stawek, a właściwie trzech stawek. Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do kwoty dochodów nie wyższej niż 120.000 zł rocznie, a danina naliczana jest według 17% stawki. Drugi próg podatkowy zaczyna się od dochodów powyżej 120.000 zł rocznie, które opodatkowane są stawką 32% (tylko nadwyżka ponad wskazaną kwotę). Ostatni próg podatkowy wyznacza tzw. danina solidarnościowa obejmująca podatników, których roczne dochody przekroczyły 1 mln zł. Danina płacona jest według 4% stawki.

Korzystając z kalkulatora brutto netto można zauważyć, że wyliczenia obejmują nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne, ale także pobieraną w trakcie roku zaliczkę na podatek dochodowy. Jest to istotny element wpływający na naszą pensję netto. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy musimy od kwoty brutto odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodów. Wynik zaokrąglamy do pełnych złotówek i otrzymujemy podstawę do obliczenia podatku dochodowego, którą zmniejszamy również o kwotę wolną od podatku. Nie ma znaczenia czy łączy nas z pracodawcą umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło - pracodawca i tak pobierze zaliczkę na podatek dochodowy. Na szczególne traktowanie mogą liczyć osoby do 26 roku życia, które mogą skorzystać z ulgi “zerowy PIT dla młodych”.

Zerowy PIT dla młodych - na czym polega?    

Od 1 sierpnia 2019 roku ustawodawca postanowił wspomóc osoby podejmujące pracę przed 26 rokiem życia i wprowadził ulgę “zerowy PIT dla młodych”. Dodatkowe uprzywilejowanie powoduje, że osoby te nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak nie dotyczy to wszystkich. Ulga ma zastosowanie, kiedy jesteśmy zatrudnieni z tytułu umowy pracę lub z pracodawcą łączy nas umowa zlecenie. Dopuszczalne są również przychody uzyskiwane na podstawie pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej czy stażu uczniowskiego.

Roczny limit przychodów uprawniający do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł, co przekłada się na miesięczną kwotę brutto w wysokości około 7.127 zł. Oczywiście dochody w skali miesiąca mogą być wyższe. Ważne, żeby mieć na uwadze limit roczny. Rezygnacja z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia ma na celu ułatwić im start na rynku pracy i dać szansę na lepsze zorganizowanie finansowego życia. 

Sprawdź: 4500 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 3010 brutto - ile to netto?

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest sumą, od której każdego roku nie mamy obowiązku odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Od stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrosła z 8.000 do 30.000 zł. Z kwoty wolnej od podatku skorzystać mogą wyłącznie osoby podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli rozliczające się każdego roku za pomocą deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-36. Rozwiązanie to nie jest dostępne dla osób, które wybrały podatek liniowy. Z kwoty wolnej skorzystają m.in. pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło. 

Czym są dla pracownika koszty uzyskania przychodu?  

Koszty uzyskania przychodów to koszty, które zostały poniesione przez pracownika w celu osiągnięcia przychodów. Ich kwota wpływa na wysokość dochodów, które podlegają PIT, dzięki czemu możemy zapłacić niższy podatek. Na koszty uzyskania przychodu pracownika wypływa jego miejsce zamieszkania. Dzięki temu możliwe jest zrekompensowanie wydatków związanych z dojazdem do pracy. Jeśli mieszkamy w miejscowości, w której znajduje się nasze miejsce pracy, to koszty uzyskania przychodu wynosić będą 250 zł miesięcznie. Natomiast jeśli dojeżdżamy do firmy z innej miejscowości to przysługują nam koszty uzyskania przychodu na poziomie 300 zł miesięcznie. 

Sprawdź: 7000 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 3200 brutto - ile to netto?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym systemem oszczędzania, w którym partycypują zarówno pracownicy, jak i pracodawcy i państwo. Rozwiązanie to ma nas zachęcać do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu mogą zapisywać się pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, ale nie mają więcej niż 55 lat. Zatrudnieni w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do PPK pod warunkiem, że złożą stosowny wniosek pracodawcy. 

Na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach wpłaty podstawowej przekazywane jest 2% naszego wynagrodzenia, ale osoby o niskich dochodach mogą dokonywać niższych wpłat, jednak nie mniejszych niż 0,5% wynagrodzenia. Pracodawca na konto PPK musi wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia. W ramach wpłat dodatkowych możemy zwiększyć swój udział w PPK do 4% wynagrodzenia brutto. To samo może zrobić pracodawca. Dodatkowo ze strony państwa możemy liczyć na wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i dopłatę roczną w wysokości 240 zł.  

Jak rodzaj umowy wpływa na koszty pracodawcy?

Za pomocą kalkulatora wynagrodzeń obliczyć możemy także koszty, jakie ponosi pracodawca. Dla zachowania ciągłości będziemy nadal posługiwać się wynagrodzeniem brutto w wysokości 6.000 zł miesięcznie. Koszty po stronie pracodawcy podwyższają płacę brutto. Jeśli podpiszemy umowę o pracę uwzględniającą płacę brutto na poziomie 6.000 zł to koszty po stronie pracodawcy wynosić będą 7.228,80 zł. Składa się na nie składka emerytalna (585,60 zł), rentowa (390 zł), wypadkowa (100,2 zł), Fundusz Pracy (147 zł) i FGŚP (6 zł).

Jeśli podstawą naszego zatrudnienia będzie umowa zlecenie i będzie to jedyna nasza umowa, to podobnie jak w przypadku umowy o pracę koszt pracodawcy zamknie się na poziomie 7.228,80 zł. Zakładając, że pracujemy w innym miejscu i zarabiamy łącznie co najmniej wynagrodzenie minimalne, to pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza obciążeniem wynikającym z wypłaconego wynagrodzenia. Sytuacja wygląda podobnie, kiedy świadczymy pracę na podstawie umowy o dzieło u innego niż do tej pory pracodawcy. Umowa o dzieło u obecnego pracodawcy oznacza pełne oskładkowanie i koszty po jego stronie wyniosą 7.228,80 zł.

Sprawdź: 5500 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 3800 brutto - ile to netto?

Jak obliczane są koszty pracodawcy?

Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń możemy sprawdzić dokładne koszty ponoszone przez pracodawcę. Nie jest to wyłącznie obciążenie równe naszej płacy brutto. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę pracodawca zobligowany jest do opłacania składek ZUS w pełnym wymiarze. Oznacza to, że trzeba wziąć pod uwagę składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76% wymiaru podstawy), ubezpieczenie rentowe (6,50% wymiaru podstawy), Fundusz Pracy (2,45% wymiaru podstawy), FGŚP (0,1% wymiaru składek) i ubezpieczenie wypadkowe (1,67%). Koszty te mogą ulegać zmianie, kiedy podstawą naszego zatrudnienia będzie umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i dodatkowych kosztów prezentuje poniższa tabela:

Składki ZUS i koszty - pracodawca

Składka

Stopa procentowa

Emerytalna

9,76%

Rentowa

6,50%

Wypadkowa

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

FGŚP

0,10%

Dodatkowym kosztem po stronie pracodawcy może być wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe, o ile zdecydujemy się na takie rozwiązanie. Jest on zobowiązany do finansowania wpłat na poziomie wynagrodzenia pracownika. Wpłata to może być zwiększona, ale nie może przekroczyć 4% wynagrodzenia. 

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Jego główne zadania skupiają się na łagodzeniu skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Środki wpłacane na Fundusz Pracy przekazywane są m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia naukowe, koszty szkolenia pracowników, dodatki aktywizacyjne czy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Wysokość składki na Fundusz Pracy to 2,45% wymiaru składki.

Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

FGŚP jest funduszem celowym, który ma za zadanie chronić pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Składki na fundusz są obowiązkowo odprowadzane przez pracodawcę, którego łączy z pracownikiem m.in. umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą czy umowa zlecenie. Składka na FGŚP wynosi 0,1% wymiaru składki. Środki zgromadzone przez fundusz mogą być przeznaczone na wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za okres urlopu, dodatki wyrównawcze, składki na ubezpieczenia społeczne czy wynagrodzenia za okres urlopu.  

Sprawdź: 3600 brutto - ile to netto?

Sprawdź: 4200 brutto - ile to netto?

Kalkulator wynagrodzeń - czy warto? 

Kalkulator wynagrodzeń jest intuicyjnym narzędziem pozwalającym w szybki i łatwy sposób obliczyć, jak zmienia się wynagrodzenie w ujęciu brutto netto. Rozwiązanie to adresowane jest głównie dla osób, których z pracodawcą łączy umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło. Możliwość uwzględnienia dodatkowych parametrów, tj. kwota wolna od podatku, ulga dla klasy średniej, ulga dla rodzin 4+ czy autorskie koszty uzyskania przychodów, pozwala przeprowadzać symulacje dla bardzo szczegółowych scenariuszy. Po wprowadzeniu kwoty brutto i uwzględnieniu pozostałych elementów otrzymujemy szczegółowe zestawienie składek ZUS i innych kosztów. 

Zestawienie pozwala sprawdzić szacowaną wysokość podatku dochodowego i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, co dobrze obrazuje różnice w wynagrodzeniu w ujęciu brutto netto. Kalkulator wynagrodzeń daje również możliwość zmiany płacy brutto w poszczególnych miesiącach roku. Z drugiej strony można też sprawdzić, jakie koszty zatrudnienia pracownika ponosi pracodawca, co dobrze obrazuje, że wysokość naszego wynagrodzenia brutto nie jest jedynym jego kosztem.  

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl