-2,00%
0,70 p.p.
Produkcja przemysłowa r/r (Polska)

Produkcja przemysłowa rdr

Ostatnia wartość: -2,00%
Zmiana: 0,70 p.p.
Poprzednia wartość: -2,70%
Max 5L: 44,20%
Min 5L: -24,60%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Dynamika produkcji przemysłowej jest indeksem mierzącym comiesięczne zmiany wartości produkcji sprzedanej w cenach bazowych.

Jest to przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług w cenach realizacji (bez podatku od towarów i usług) pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu podmiotów działających w działach przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczna, gaz, wodę, zatrudniających co najmniej 10 osób.

Jest to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych pozwalających prognozować szybkość rozwoju gospodarki.

Notowania historyczne

Data Wartość
VIII 2023 -2
VII 2023 -2,7
VI 2023 -1,1
V 2023 -3,8
IV 2023 -6
III 2023 -3
II 2023 -1
I 2023 1,8
XII 2022 1
XI 2022 4,5
X 2022 6,6
IX 2022 9,8
VIII 2022 10,9
VII 2022 7,1
VI 2022 10,4
V 2022 14,9
IV 2022 12,4
III 2022 17,3
II 2022 17,6
I 2022 19,2
XII 2021 16,7
XI 2021 15,2
X 2021 7,8
IX 2021 8,8
VIII 2021 13,2
VII 2021 9,8
VI 2021 18,4
V 2021 29,8
IV 2021 44,2
III 2021 18,9
II 2021 2,7
I 2021 0,9
XII 2020 11,2
XI 2020 5,4
X 2020 1
IX 2020 5,9
VIII 2020 1,5
VII 2020 1,1
VI 2020 0,5
V 2020 -16,9
IV 2020 -24,6
III 2020 -2,3
II 2020 4,9
I 2020 1,1
XII 2019 3,8
XI 2019 1,4
X 2019 3,5
IX 2019 5,6
VIII 2019 -1,3
VII 2019 5,8
VI 2019 -2,7
V 2019 7,7
IV 2019 9,2
III 2019 5,6
II 2019 6,9
I 2019 6,1
XII 2018 2,8
XI 2018 4,7
X 2018 7,4
IX 2018 2,8
VIII 2018 5
VII 2018 10,3
VI 2018 6,8
V 2018 5,4
IV 2018 9,3
III 2018 1,8
II 2018 7,4
I 2018 8,6
XII 2017 2,7
XI 2017 9,1
X 2017 12,3
IX 2017 4,2
VIII 2017 8,7
VII 2017 6,2
VI 2017 4,4
V 2017 9,2
IV 2017 -0,6
III 2017 11,1
II 2017 1,1
I 2017 9,1
XII 2016 2,1
XI 2016 3,1
X 2016 -1,3
IX 2016 3,2
VIII 2016 7,5
VII 2016 -3,4
VI 2016 6
V 2016 3,5
IV 2016 6
III 2016 0,5
II 2016 6,7
I 2016 1,4
XII 2015 6,7
XI 2015 7,8
X 2015 2,4
IX 2015 4,1
VIII 2015 5,3
VII 2015 3,8
VI 2015 7,4
V 2015 2,8
IV 2015 2,4
III 2015 8,8
II 2015 4,9
I 2015 1,7
XII 2014 7,9
XI 2014 0,3
X 2014 1,6
IX 2014 4,2
VIII 2014 -1,9
VII 2014 2,4
VI 2014 1,8
V 2014 4,4
IV 2014 5,4
III 2014 5,4
II 2014 5,3
I 2014 4,2
XII 2013 6,7
XI 2013 2,9
X 2013 4,6
IX 2013 6,2
VIII 2013 2,2
VII 2013 6,3
VI 2013 3
V 2013 -1,8
IV 2013 2,7
III 2013 -2,9
II 2013 -0,8
I 2013 0,8
XII 2012 -10,6
XI 2012 -0,8
X 2012 4,6
IX 2012 5,2
VIII 2012 0,8
VII 2012 5,2
VI 2012 1,2
V 2012 4,6
IV 2012 2,9
III 2012 0,7
II 2012 4,8
I 2012 9
XII 2011 7,7
XI 2011 8,7
X 2011 6,5
IX 2011 7,4
VIII 2011 8,1
VII 2011 1,8
VI 2011 2
V 2011 7,8
IV 2011 6,7
III 2011 7
II 2011 10,7
I 2011 10,3
XII 2010 11,5
XI 2010 10,1
X 2010 8
IX 2010 11,8
VIII 2010 13,5
VII 2010 10,3
VI 2010 14,5
V 2010 14
IV 2010 9,7
III 2010 12,3
II 2010 9,2
I 2010 8,5
XII 2009 7,4
XI 2009 9,9
X 2009 -1,2
IX 2009 -1,3
VIII 2009 0,1
VII 2009 -4,4
VI 2009 -4,5
V 2009 -5,2
IV 2009 -12,2
III 2009 -1,9
II 2009 -14,6
I 2009 -15,3
XII 2008 -4,4
XI 2008 -9,2
X 2008 0,2
IX 2008 6,8
VIII 2008 -3,7
VII 2008 5,9
VI 2008 7,2
V 2008 2,3
IV 2008 14,9
III 2008 0,9
II 2008 14,6
I 2008 10,8
XII 2007 6,4
XI 2007 8,5
X 2007 10,6
IX 2007 5
VIII 2007 9
VII 2007 10,4
VI 2007 5,6
V 2007 8,1
IV 2007 12,4
III 2007 11,3
II 2007 12,9
I 2007 15,4
XII 2006 5,9
XI 2006 12
X 2006 14,8
IX 2006 11,6
VIII 2006 12,6
VII 2006 14,3
VI 2006 12,4
V 2006 19,1
IV 2006 5,7
III 2006 16,4
II 2006 10,1
I 2006 9,8
XII 2005 9,6
XI 2005 8,5
X 2005 7,6
IX 2005 5,9
VIII 2005 4,8
VII 2005 2,6
VI 2005 6,9
V 2005 0,9
IV 2005 -1,1
III 2005 -3,7
II 2005 2,3
I 2005 4,6
XII 2004 6,8
XI 2004 11,4
X 2004 3,5
IX 2004 9,5
VIII 2004 13,7
VII 2004 6
VI 2004 15,8
V 2004 12,2
IV 2004 21,8
III 2004 23,5
II 2004 18,3
I 2004 4,7
I 2004 14,4
XII 2003 13,9
XI 2003 9,2
X 2003 12,1
IX 2003 10,9
VIII 2003 5,9
VII 2003 10,3
VI 2003 7,9
V 2003 11,7
IV 2003 8,5
III 2003 5,5
II 2003 4,1
I 2003 3,5
XII 2002 5,1
XI 2002 3,1
X 2002 3,2
IX 2002 6,6
VIII 2002 -1,1
VII 2002 5,7
VI 2002 2,1
V 2002 -4,2
IV 2002 0,3
III 2002 -3,1
II 2002 0,2
I 2002 -1,4
XII 2001 -4,8
XI 2001 -0,6
X 2001 1,6
IX 2001 -3,8
VIII 2001 0,4
VII 2001 0,9
VI 2001 -4,8
V 2001 -0,9
IV 2001 3,6
III 2001 2,9
II 2001 0,1
I 2001 10,1
XII 2000 -2,2
XI 2000 4,7
X 2000 7,1
IX 2000 5
VIII 2000 9,2
VII 2000 7,8
VI 2000 13,5
V 2000 12,3
IV 2000 5,2
III 2000 6,8
II 2000 16,4
I 2000 7,9
XII 1999 19
XI 1999 15,7
X 1999 8,9
IX 1999 8,6
VIII 1999 7,1
VII 1999 1,4
VI 1999 1
V 1999 2,2
IV 1999 0,3
III 1999 3,3
II 1999 -5,8
I 1999 -6,1
XII 1998 -2,2
XI 1998 -1,3
X 1998 -1,1
IX 1998 1,2
VIII 1998 6
VII 1998 6
VI 1998 4,8
V 1998 9,5
IV 1998 3,9
III 1998 14,9
II 1998 10,3
I 1998 7,7
XII 1997 13,4
XI 1997 11,3
X 1997 11,7
IX 1997 16,1
VIII 1997 8,5
VII 1997 10,2
VI 1997 19,9
V 1997 6,5
IV 1997 15,9
III 1997 4,8
II 1997 8,8
I 1997 8,6
XII 1996 10,1
XI 1996 4,5
X 1996 13,9
IX 1996 8
VIII 1996 6,9
VII 1996 13,1
VI 1996 2,4
V 1996 8,9
IV 1996 14,7
III 1996 6,9
II 1996 8,5
I 1996 6,9
XII 1995 1,5
XI 1995 9,7
X 1995 14,1
IX 1995 7,2
VIII 1995 9,1
VII 1995 11
VI 1995 11,8
V 1995 15
IV 1995 7,7
III 1995 10,5
II 1995 14,2
I 1995 15,3
XII 1994 15
XI 1994 14
X 1994 12,2
IX 1994 16,7
VIII 1994 20,6
VII 1994 16,1
VI 1994 6,8
V 1994 9,3
IV 1994 5,5
III 1994 8,9
II 1994 8,8
I 1994 6,5
XII 1993 -5,8
XI 1993 -5
X 1993 -10,5
IX 1993 -6,2
VIII 1993 -4,5
VII 1993 -10,1
VI 1993 10,7
V 1993 11,4
IV 1993 4,5
III 1993 4,1
II 1993 3,6
I 1993 1,4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl