REKLAMA

Koronawirusowa pomoc dla firm. Odroczenie kredytu, leasingu - w których bankach?

2020-03-19 09:50, akt.2020-03-26 14:27
publikacja
2020-03-19 09:50
aktualizacja
2020-03-26 14:27

Banki wprowadzają możliwość odroczenia spłaty kredytów dla firm. Przedsiębiorcy mogą także liczyć na obniżenie rat leasingowych i prostsze odnowienie linii kredytowych. Bankier.pl zebrał propozycje dla klientów z sektora MSP.

16 marca banki przedstawiły plan tymczasowego wsparcia dla kredytobiorców zmagających się ze skutkami epidemii koronawirusa. Część programu skierowana jest do klientów indywidualnych, ale sporo rozwiązań zaproponowano także przedsiębiorcom.

fot. kaboompics.com / / Pexels

Kredytodawcy w najbliższym czasie mają umożliwić firmom m.in. odroczenie spłat rat kredytowych i uproszczone formalności przy przedłużaniu linii kredytowych. Spółki leasingowe należące do banków proponować będą także obniżenie płatności za raty leasingowe na zasadach zbliżonych do obowiązujących w przypadku kredytów.

Procedury, podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, mają być maksymalnie uproszczone. Proces wnioskowania o wsparcie w spłacie zobowiązań bazować ma na komunikacji zdalnej.

Alior Bank

Kredyty spłacane w ratach

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Bank umożliwia zawieszenie spłat kredytów dla przedsiębiorców w dwóch wariantach. Pierwszym jest zawieszenie rat kapitałowych na 6 miesięcy, drugim – zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące. Przyznanie wakacji kredytowych oznacza jednocześnie wydłużenie okresu spłaty. Wnioski można składać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku.

Zawieszenie spłat kredytów w Alior Banku - zobacz szczegóły

Bank Ochrony Środowiska

Kredyty spłacane w ratach

Zawieszenie spłaty kapitału przez okres do 3 miesięcy dostępne jest dla klientów nieposiadających zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku. Wniosek można złożyć za pomocą bankowości internetowej, na infolinii i w placówkach. W przypadku kredytów udzielanych ze środków albo z dofinansowaniem partnera zewnętrznego np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK zgoda BOŚ na zawieszenie rat kapitału jest uzależniona od zgody partnera zewnętrznego. Rozpatrzenie wniosku i zawieszenie spłaty rat kapitału jest zwolnione z opłat.

Faktoring

Klient może wystąpić o prolongatę okresu wydłużonego finansowania, wydłużenie limitu faktoringowego, czasowe zwiększenie limitu faktoringu klasycznego.

Odroczenie spłat w BOŚ - zobacz szczegóły

Bank Pekao

Kredyty spłacane w ratach

Maksymalny okres zawieszenia spłaty wynosi 3 miesiące. W trakcie wakacji kredytowych klient może spłacać odsetki lub wybrać opcję odroczenia całych rat kapitałowo-odsetkowych. Wnioski można składać zdalnie, a bank nie będzie pobierał opłat za ich rozpatrzenie.

Kredyty odnawialne

Klienci Banku Pekao posiadający kończące się w najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób uproszczony.

Leasing

Odroczenie rat leasingowych odbywać się będzie na zasadach takich samych jak w przypadku kredytów spłacanych w ratach.

Odroczenie spłat kredytów w Banku Pekao - zobacz szczegóły

BNP Paribas Bank

Leasing

„Prolongata 6 miesięcy” to produkt umożliwiający przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a  w przypadku umów leasingu – nie była przedmiotem cesji.

Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, poza kosztami odsetkowymi według stopy umownej. W ramach prolongaty, umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Karencja obejmuje spłatę kredytu i odsetek z jednoczesną kapitalizacją tych odsetek. Wniosek można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail, a proces jest w całości zdalny. Procedura uproszczona dotyczy rozpatrywania wniosków klientów, o zaangażowaniu w Grupie BNP Paribas do 1 mln zł – przy większych ekspozycjach, obowiązuje indywidualny tryb rozpatrywania.

Zawieszenie rat w BNP Paribas Bank - zobacz szczegóły

Citi Handlowy

Kredyty spłacane w ratach

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału na okres 3 miesięcy. Możliwe jest także zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych, kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego wniosku klienta. 

Kredyty odnawialne

Mikroprzedsiębiorcy uzyskają możliwość przedłużenia terminu zapadalności kredytu, jeżeli okres odnowienia przypadnie do końca czerwca 2020 r. Klienci bankowości instytucjonalnej będą mogli odnowić aktualne finansowanie obrotowe na okres do 3 miesięcy na dotychczasowych zasadach.

Zawieszenie rat w Citi Handlowym - zobacz szczegóły

Credit Agricole

Kredyty spłacane w ratach

Bank umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej banku.

Odroczenie kredytów w Credit Agricole - zobacz szczegóły

Idea Bank

Klienci spłacający kredyty w Idea Banku będą mogli od 23 marca ubiegać się o wakacje kredytowe na maksymalnie 6 miesięcy. Proces odbywać się będzie zdalnie, a o szczegółach procedury bank poinformuje w najbliższych dniach.

Kredyty spłacane w ratach

Odroczenie będzie polegało na zawieszeniu na okres do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych. Kredytobiorca spłacać powinien zatem wyłącznie odsetki. Okres spłaty zostanie wydłużony o okres wakacji kredytowych.

W przypadku kredytu Fair (gdzie raty obejmują wyłącznie kapitał) wartość spłacanych rat zostanie tymczasowo obniżona o 80 proc.

Kredyty odnawialne

Linie kredytowe zapadające do czerwca 2020 r. włącznie będą mogły być na wniosek klienta przedłużone na kolejne 6 miesięcy.

ING Bank Śląski

Kredyty odnawialne

Bank wprowadził możliwość automatycznego przedłużenia kredytów odnawialnych dla firm o 3 miesiące. Kredyt odnawialny, który nie był w trakcie indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji i będzie zapadał w najbliższym czasie, będzie odnowiony według nowej procedury z możliwością kolejnego wydłużenia. Skorzystanie z tej możliwości wymaga jedynie akceptacji przez klienta w bankowości internetowej dokumentu, który automatycznie został wystawiony przez bank.

Leasing

Klienci leasingobiorcy mogą wnioskować o zmianę harmonogramu kontraktu. ING Lease realizuje przyspieszoną procedurę rozpatrywania aplikacji o odroczenie rat leasingowych.

Faktoring

Spółka faktoringowa ING Commercial Finance umożliwia odroczenie spłaty finansowania na wniosek klienta złożony zdalnie. 

Zawieszenie spłat kredytów w ING Banku Śląskim - zobacz szczegóły

mBank

Kredyty spłacane w ratach

Odroczenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest na maksymalnie 6 miesięcy. Wniosek składa się w serwisie transakcyjnym mBanku. W zakładce „moje finanse” należy wybrać „kredyty”, następnie odpowiednie zobowiązanie i wskazać „złóż wniosek”. Na liście wniosków dostępny jest wybór „odroczenie spłaty kapitału”. Po wpisaniu liczby miesięcy zawieszenia spłaty klika się przycisk „wyślij wniosek”. Za odroczenie nie jest pobierana opłata.

Leasing

Program obniżenia rat leasingowych jest dostępny dla klientów, którzy zawarli ze spółką mBanku umowy finansowania ruchomości (pojazdy, maszyny) o łącznej wartości poniżej 1 mln zł oraz do tej pory terminowo regulowali raty leasingowe. Po złożeniu wniosku kolejnych 6 rat zostanie obniżonych nawet o 90 proc., a okres trwania umowy zostanie przedłużony o dodatkowe pół roku. Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej mleasing.pl i przesłać go na adres zmianaumowy@mleasing.pl. Do aneksów stosowana będzie obniżona o połowę stawka opłaty za zmiany w kontrakcie.

Zawieszenie spłaty kredytów w mBanku - szczegóły

Santander Bank

Kredyty spłacane w ratach

Bank umożliwia skorzystanie z karencji w spłacie kapitału przez okres 3 lub 6 miesięcy. W tym czasie kredytobiorca spłaca tylko odsetki. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania. Okres spłaty nie ulega wydłużeniu. Wnioski można składać przez telefon, a wkrótce także w bankowości internetowej.

Linie kredytowe

Linie kredytowe w rachunku bieżącym są automatycznie przedłużane na kolejne dwa miesiące, jeśli zbliża się termin odnowienia. Nie jest pobierana opłata za tę czynność i nie jest wymagane sporządzenie aneksu. Klienci informowani są o zmianie poprzez korespondencję w bankowości internetowej. Jeśli kredytobiorca nie chce skorzystać z prolongaty, powinien poinformować o tym bank. 

Leasing

Spółka Santander Leasing wprowadziła możliwość zmiany harmonogramu i odroczenia rat do 6 miesięcy. Wnioski mogą być składane zdalnie, będą realizowane w możliwie najkrótszym czasie. Spółka odstępuje od opłat za odroczenie spłat rat.  

Odroczenie spłat kredytów w Santander Banku - zobacz szczegóły

Volkswagen Bank

Kredyty spłacane w ratach

Bank umożliwia odroczenie rat kapitałowych na okres 3 miesięcy. Okres spłaty nie ulega wydłużeniu. Wniosek można złożyć telefonicznie lub wysyłając dyspozycję e-mailem. 

Leasing

Volkswagen Financial Services wydłuża terminy płatności faktur leasingowych do 90 dni. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy przesłać wniosek e-mailem. Potwierdzenie trudnej sytuacji finansowej nie jest wymagane. 

Zawieszenie spłat kredytów w Volkswagen Banku - zobacz szczegóły

Planujemy kontynuację tematu. Będziemy aktualizowali materiał o kolejne pojawiające się oferty banków.

Michał Kisiel

Źródło:
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (1)

dodaj komentarz
olek1971x
Jako osoba z dużym kredytem hipotecznym, która utraciła cześć dochodów, uważam propozycje Rządowo-bankową za mało poważną w porównaniu z tymi za granicami naszego państwa. Po kalkulacji, poważnie rozważam default. Zobaczymy, co bank zrobi z dużą ilością nieruchomości, bo zapewne nie będę sam, których szybko nie pieniężny.

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki