Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Część kredytobiorców znalazła się w szczególnie niekorzystnym położeniu w związku z epidemią koronawirusa. Banki zdecydowały się ułatwić spłatę zobowiązań. Ciekawie prezentuje się propozycja Credit Agricole.

Zrzeszający operujące na polskim rynku instytucje Związek Banków Polskich podjął błyskawiczne działania mające na celu ulżenie kredytobiorcom i zabezpieczenie interesu kredytodawców. Równolegle do propozycji rządowych i decyzji Rady Polityki Pieniężnej banki zdecydowały się na wdrożenie specjalnych rozwiązań, ułatwiających konsumentom radzenie sobie ze spłatą zadłużenia. Nie oznacza to jednak, że każda instytucja proponuje klientom taki sam pakiet usług i możliwości. Te znacząco się od siebie różnią. Bardzo ciekawie z perspektywy kredytobiorców, zwłaszcza tych spłacających kredyty hipoteczne, prezentuje się restrukturyzacja zadłużenia w Credit Agricole.

Restrukturyzacja zadłużenia w Credite Agricole. Koronawirus i odroczenie spłaty (Bankier.pl)

Reakcja na epidemię koronawirusa

Związek Banków Polskich błyskawicznie rozpoczął rozmowy zmierzające ku przeciwdziałaniu możliwym konsekwencjom rozszerzania się epidemii koronawirusa i utrudnionego działania w warunkach częściowej kwarantanny. Jego podstawową intencją było umożliwienie odroczenia płatności klientom indywidualnym i firmom, których finanse ucierpiały z powodu finansowych skutków ogólnoświatowej pandemii. Dodatkowe wakacje kredytowe z pewnością ulżą wielu gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom, staną się także ważnym uzupełnieniem zapowiedzianej przez rząd tarczy antykryzysowej. To, z jakiego zakresu udogodnień będzie mógł skorzystać przeciętny Kowalski, zależy od oferty konkretnego banku. Podstawowe uzgodnienia mówią o trzymiesięcznym okresie zawieszenia spłaty. Niektóre instytucje, w tym m.in. Credit Agricole oraz mBank, proponują jednak dłuższy czas pozwalający na odbudowę budżetu.

Restrukturyzacja zadłużenia w Credit Agricole

Ze specjalnej oferty wakacji kredytowych w Credit Agricole mogą skorzystać te osoby, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa, co może przełożyć się na trudności z regulowaniem zobowiązania. Każdy wniosek jest przy tym rozpatrywany indywidualnie, w związku z czym ocenie zostanie poddana również jego motywacja. Z oferty mogą skorzystać klienci posiadający zobowiązania w postaci:

Możliwości będą jednak w znacznej mierze uzależnione od konkretnego produktu: nieco inaczej prezentuje się sytuacja klientów spłacających kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, ratalne i karty kredytowe, na inne warunki mogą natomiast liczyć osoby regulujące kredyty hipoteczne.

Wakacje kredytowe w Credit Agricole – co trzeba zrobić?

Aby skorzystać ze specjalnej propozycji banku przygotowanej w związku z epidemią Koronawirusa, należy złożyć w formie zdalnej wniosek dostępny na stronie banku lub wypełnić go i wysłać pocztą. W ten sposób spłatę można zawiesić maksymalnie na okres 6 miesięcy. Po akceptacji wniosku Credit Agricole przyśle nowy harmonogram spłat. Ten będzie wydłużony o wnioskowany czas. Konieczne stanie się także podpisanie i odesłanie aneksu do umowy. Za usługę tego typu nie będzie pobierana opłata.

Kredyt hipoteczny a restrukturyzacja zadłużenia

O ile w przypadku kredytów konsumpcyjnych będziemy mogli liczyć na odroczenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych, kredytobiorcy hipoteczni mogą wnioskować jedynie o zawieszenie części kapitałowej raty. W związku z tym nadal będą musieli opłacać jej część odsetkową. Niezwykle ważny jest termin złożenia wniosku: należy zrobić to co najmniej na 3 dni przed ujętym w harmonogramie terminem, w przeciwnym wypadku zawieszeniu ulegnie kolejna rata. Wakacje kredytowe w tej formie nie wiążą się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy. Warto przy tym sumiennie podejść do kwestii przedstawienia wpływu epidemii na osiągane dochody ze względu na indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku.

Bankowość online

Credit Agricole, wzorem innych instytucji obecnych na naszym rynku, propaguje także wykorzystywanie potencjału narzędzi ułatwiających zarządzanie osobistymi finansami online. Zachęca zwłaszcza do korzystania z aplikacji CA24, umożliwiającej m.in. założenie konta osobistego poprzez weryfikację kodem jednorazowym, selfie i danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jednocześnie oferuje również atrakcyjną promocję bankową za skorzystanie z tej opcji. Instytucja zachęca przy tym do edukowania innych i wprowadzania osób, które do tej pory nie korzystały z bankowości elektronicznej, do najbardziej przydatnych w codziennym życiu narzędzi.


2020-03-25

Ułatwienia dla kredytobiorców w BOŚ: oferta antykryzysowa

Kolejne banki przedstawiają specjalne narzędzia dla kredytobiorców borykających się z problemami ze spłatą zadłużenia w związku z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest BOŚ.

2020-03-25

Wakacje kredytowe w Nest Bank w związku z epidemią COVID-19

Globalna epidemia koronawirusa w sposób szczególny wpłynęła na sytuację osób spłacających zobowiązania kredytowe. Swoją propozycję dla nich przedstawił między innymi Nest Bank.

2020-03-25

Odroczenie spłaty rat w Citi Handlowym. Koronawirus: program pomocowy

Epidemia COVID-19 w sposób szczególny dotknęła kredytobiorców. Swoją propozycję przygotował dla nich również bank City Handlowy.

Zmiana zasad spłaty kredytów w Alior Bank w związku z epidemią koronawirusa

Część kredytobiorców, zwłaszcza ci, którzy utracili źródło dochodu, może napotkać spore problemy z regulowaniem zobowiązań. Alior Bank przygotował dla nich specjalną ofertę.

Zawieszenie spłaty kapitału kredytu w Santander. Rozwiązania dla kredytobiorców

Działające na polskim rynku banki wdrożyły działania ułatwiające kredytobiorcom spłatę zobowiązań. Na spore udogodnienia mogą liczyć klienci banku Santander.

Koronawirus i kredyt. Wakacje kredytowe w banku Millennium

Epidemia wirusa COVID-19 zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale również bezpieczeństwu budżetu domowego. Specjalne oferty dla kredytobiorców przygotowały banki, w tym bank Millennium.

Walka z koronawirusem: zawieszenie spłaty w Raiffeisen Bank International

Epidemia koronawirusa i towarzyszące jej działania prewencyjne wystawiły na próbę możliwości finansowe Polaków. Specjalną ofertę dla kredytobiorców przygotował także Raiffeisen Bank International.

Ikona informacji
poradniki