Zmiana zasad spłaty kredytów w Alior Bank w związku z epidemią koronawirusa

Zmiana zasad spłaty kredytów w Alior Bank w związku z epidemią koronawirusa
Spis treści
Advertisement

Część kredytobiorców, zwłaszcza ci, którzy utracili źródło dochodu, może napotkać spore problemy z regulowaniem zobowiązań. Alior Bank przygotował dla nich specjalną ofertę.

Pandemia koronawirusa ma olbrzymi wpływ na nasze życie. Także na jego finansową stronę. W okresie kryzysu wiele firm musi mierzyć się z ryzykiem bankructwa, znalazło to oczywiście również przełożenie na sytuację materialną ich właścicieli oraz pracowników, którzy często albo tracą źródło dochodu, albo muszą pogodzić się z ograniczonymi wpływami. Niestety dawne zobowiązania wciąż należy spłacać. Na szczęście polskie banki bardzo szybko porozumiały się w sprawie wprowadzenia udogodnień dla swoich klientów. Szczegółowe propozycje znacząco się od siebie różnią. Osoby korzystające z usług Alior Banku mogą liczyć na spore ułatwienia w tym zakresie.

Wsparcie dla klientów indywidualnych

Podstawową opcją, którą Alior Bank daje do dyspozycji swoim klientom, jest uproszczona procedura zmiany zasad spłaty zobowiązań. Mogą skorzystać z niej osoby spłacające:

  • Kredyt hipoteczny,
  • Kredyt konsumencki, oprócz kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, planów ratalnych i zadłużenia kart kredytowych,
  • Firmy posiadające kredyty i pożyczki w Alior Banku, w tym kredyty nieodnawialne oraz kredyty inwestycyjne.

Do wyboru kredytobiorców borykających się z problemami ze spłatą zobowiązań wynikającymi bezpośrednio z kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa pozostają dwie opcje:

  • Odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 następujące po sobie miesiące. Oznacza to, że w tym okresie nie będzie konieczne regulowanie rat kredytu.
  • Odroczenie spłaty rat kapitałowych na 6 następujących po sobie miesięcy. Klient będzie musiał w tym okresie nadal spłacać raty odsetkowe, jednak zawieszeniu ulegnie spłata rat kapitałowych.

Co po odroczeniu spłaty?

Kredytobiorcy muszą mieć świadomość, że odroczenie spłaty rat – niezależnie od wybranej opcji – nie oznacza zwolnienia z obowiązku ich uregulowania. W przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące odsetki zostaną skapitalizowane i wraz z niespłaconym przez ten czas kapitałem doliczone do zadłużenia. Jednocześnie przedstawiony zostanie nowy, wydłużony o 3 miesiące harmonogram spłaty. W drugiej opcji, zakładającej regulowanie przez 6 miesięcy wyłącznie rat odsetkowych, okres spłaty będzie wydłużony o 6 miesięcy, nie zmieni się natomiast wysokość samej raty. W obu przypadkach wzrośnie natomiast całkowity koszt kredytu.

Warunki zmian zasad spłaty kredytu w Alior Bank

Instytucja przedstawia również listę warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca zainteresowany odroczeniem spłaty rat. Problemy z uzyskaniem pozytywnej decyzji będą mieć przede wszystkim osoby, które mają opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań uznane przez bank za zagrażające długoterminowej zdolności dokonywania spłat. Poza tym ocenie zostanie poddana motywacja wniosku: jeżeli analitycy uznają, że kredytobiorca nie znalazł się w wyniku epidemii koronawirusa w sytuacji uniemożliwiającej wywiązywanie się z obowiązków, wniosek może nie zostać uznany za zasadny.

Szukasz dodatkowych środków? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Składanie i rozpatrzenie wniosku

Wniosek o zmianę zasad spłaty kredytu w Alior Bank można złożyć przez internet za pomocą specjalnie przygotowanego formularza. Trzeba wskazać w nim podstawowe dane dotyczące osoby prywatnej lub firmy ubiegającej się o odroczenie płatności oraz wskazać sposób, w jaki ma zostać doręczona decyzja (do wyboru pozostaje e-mail lub kontakt telefoniczny). Jedną z części wniosku jest złożenie oświadczenia o aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. Zarówno złożenie wniosku, jak i wprowadzenie zmian zasad spłaty kredytu są w pełni bezpłatne.

Alior Bank w ciągu 15 dni podejmie decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku. Wcześniej jego pracownicy skontaktują się również z klientem w celu skonsultowania szczegółów i wybrania konkretnej opcji spłaty. Co ważne: pod uwagę zostanie wzięta również dotychczasowa historia kredytowa, zdolność kredytowa oraz wykorzystywane zabezpieczenia kredytu. Jeżeli bank uzna, że zdolność kredytowa jest niewystarczająca do zmiany zasad spłaty kredytu, może przy tym oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń. Jednocześnie nie wyklucza jednak indywidualnych ustaleń w przypadku konieczności przekazania decyzji odmownej.

Przede wszystkim online

W związku z epidemia koronawirusa i specjalnymi warunkami sanitarnymi Alior Bank zachęca swoich klientów do korzystania z usług dostępnych w ramach e-bankowości, zwłaszcza aplikacji Alior Mobile i serwisu Alior Online. Instytucja przyłącza się również do innych banków, które zwracają uwagę na potencjał płatności przy użyciu smartfona, zalet płatności BLIK czy możliwości, które dają takie systemy takie jak Google Pay czy Apple Pay. W przypadku klientów firmowych Alior stawia natomiast na portal BusinessPro, pozwalający kompleksowo zarządzać finansami przedsiębiorstwa bez wychodzenia z domu. W tym okresie korzystanie ze stacjonarnych oddziałów może być utrudnione: własne placówki działają w godzinach 11.00-16.00, wiele agencji zawiesiło natomiast prace.

Poradniki