Odroczenie spłaty rat w Volkswagen Banku w związku z COVID-19

Spis treści
Advertisement

Epidemia koronawirusa z Wuhan zagroziła wypłacalności wielu osób, zwłaszcza tych spłacających kredytu. Specjalną ofertę przygotował dla nich między innymi Volkswagen Bank.

Związek Banków Polskich, zrzeszający działające na naszym rynku instytucje, błyskawicznie podjął działania mające na celu ograniczenie wpływu pandemii koronawirusa na kondycję finansową kredytobiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości przypadków skupiają się na ułatwieniu spłaty zobowiązań w pierwszym okresie, bezpośrednio po stwierdzeniu zaistnienia problemów ze zgodną z harmonogramem spłatą zadłużeń. Propozycje banków w tym zakresie nie są jednak jednolite: w praktyce niemal każdy przedstawia inne warunki, uprawniające do skorzystania z pomocy, oraz konkretne możliwości, dzięki którym kredytobiorcy mogą osiągnąć wymierne, choć doraźne korzyści. Klienci Volkswagen Bank mogą liczyć na 3-miesięczne zwolnienie z regulowania raty kapitałowej.

Volkswagen Bank: pomoc dla kredytobiorców

Swoje działania pomocowe Volkswagen Bank proponuje zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, które spłacają:

Podstawowym warunkiem, umożliwiającym skorzystanie ze specjalnych wakacji kredytowych, jest brak zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Warto pamiętać, że w czasie 3-miesięcznego okresu zawieszenia nie trzeba regulować wyłącznie części kapitałowej raty, nadal konieczne będzie natomiast terminowe spłacanie raty odsetkowej. Sam harmonogram spłat nie ulegnie wydłużeniu, liczyć będzie trzeba się jednak ze wzrostem wysokości raty po wakacjach kredytowych: niespłacony w ich trakcie kapitał zostanie rozłożony pomiędzy pozostałe płatności.

Wniosek o zawieszenie spłaty

Aby ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kapitałowych, konieczne będzie złożenie wniosku o wstrzymanie płatności. W nim trzeba podać:

  • Imię i nazwisko/nazwę firmy
  • Adres
  • Osobę do kontaktu
  • Numer telefonu/faxu/adres e-mail
  • Numer umowy/ numer rejestracyjny

Ważną częścią wniosku jest również wskazanie powodu, dla którego ubiegamy się o wakacje kredytowe. W przedstawionej motywacji kluczowe będzie to, czy epidemia koronawirusa z Wuhan wpłynęła na nasze finanse w sposób uniemożliwiający wywiązywanie się ze zobowiązań w najbliższym czasie.

Składanie wniosku

Volkswagen Bank udostępnia dwa sposoby złożenia wniosku o zawieszenie płatności rat kapitałowych. Można to zrobić poprzez e-mail, wysyłając skan wydrukowanego i podpisanego wniosku, lub kontaktując się z bankiem telefonicznie za pośrednictwem infolinii działającej w dni robocze w godzinach 9:00–17:00.

Odroczenie rat leasingowych

Na spore udogodnienia mogą również liczyć przedsiębiorcy korzystający z leasingu w Volkswagen Banku. Instytucja wprowadziła możliwość odroczenia spłaty rat w postaci wydłużenia terminu płatności faktur do 90 dni. Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy skontaktować się z leasingodawcą mailowo. Co ważne: skorzystanie z tej opcji jest w pełni bezpłatne, nie wymaga przy tym dostarczania dodatkowych dokumentów.

Płatności do 100 zł bez PIN

Volkswagen Bank – podobnie jak większość banków na naszym rynku – umożliwił realizację płatności bezstykowych do 100 zł bez podawania kodu PIN. Dzięki temu jego klienci mogą uniknąć korzystania z gotówki, która zwiększa ryzyko zarażenia w dobie epidemii. Zachęca także do kontaktu głównie drogą elektroniczną ze względu na możliwy dłuższy czas oczekiwania w przypadku kontaktu telefonicznego.

Poradniki