REKLAMA

Zawieszenie spłaty kredytu – jak odroczyć raty? Kredyty gotówkowe i hipoteczne

2020-03-17 08:00, akt.2020-04-14 13:12
publikacja
2020-03-17 08:00
aktualizacja
2020-04-14 13:12

Banki w związku z epidemią koronawirusa proponują tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów gotówkowych i hipotecznych. Każda instytucja ma jednak inną ofertę i wymagania. Bankier.pl zebrał najważniejsze informacje dla klientów indywidualnych.

Tymczasowe odroczenie spłaty kredytów to jeden z punktów planu przedstawionego przez banki w związku z epidemią koronawirusa. W najbliższym czasie kolejne instytucje zaprezentują szczegóły swoich procedur. Wnioskować o ulgę będzie można zdalnie bez konieczności wizyty w placówce, a kredytodawcy mają nie pobierać dodatkowych prowizji i opłat.

fot. muchomoros / / Shutterstock

mBank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: tylko odsetki, liczba rat nie ulega zmianie.

Odroczenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest na maksymalnie 6 miesięcy. Mogą o nie wnioskować klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Wniosek składa się w serwisie transakcyjnym mBanku. W zakładce „moje finanse” należy wybrać „kredyty”, następnie odpowiednie zobowiązanie i wskazać „złóż wniosek”. Na liście wniosków dostępny jest wybór „odroczenie spłaty kapitału”. Po wpisaniu liczby miesięcy zawieszenia spłaty klika się przycisk „wyślij wniosek”.

Spłata jest zawieszana automatycznie. Wnioski można składać od 16 marca od godziny 16:00.

Odroczenie kredytu w mBanku - szczegóły

Zobacz, czym różnią się od siebie formuły zawieszenia rat

Odroczenie raty kapitałowej czy kapitałowo-odsetkowej? Co oznaczają wakacje kredytowe z przedłużeniem spłaty?

Bank Pekao

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych:
brak spłat lub spłata wyłącznie rat kapitałowych,  wydłużenie okresu spłaty.

Bank informuje, że zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych
oraz faktoringowych. Klienci Banku Pekao posiadający kończące się w najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób uproszczony. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

Odroczenie kredytu w Banku Pekao - szczegóły

Przedsiębiorcy też mogą zawiesić spłaty

Banki proponują firmom zawieszenie spłat kredytów, rat leasingowych i płatności faktoringowych. Sprawdź stale aktualizowaną listę ofert.

PKO BP

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, liczba rat nie ulega zmianie w przypadku kredytów hipotecznych, przy pozostałych kredytach możliwe wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 3 miesiące.

Odroczenie spłaty może dotyczyć maksymalnie 3 rat kredytu. Za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wnioski można składać w serwisie internetowym iPKO. W sekcji "oferty i wnioski" należy wybrać "dyspozycje i zaświadczenia", a następnie "nowa dyspozycja".

Kredytobiorcy hipoteczni powinni następnie:

 • wybrać kategorię "kredyt hipoteczny",
 • wybrać rodzaj wniosku "dyspozycja",
 • wybrać podkategorię "zawieszenie spłaty kredytu",
 • wskazać umowę, której będzie dotyczyć wniosek,
 • wybrać sposób powiadomienia o decyzji banku (e-mail lub SMS).

Wnioski dotyczące kredytów hipotecznych można składać od 17 marca. Dyspozycje dotyczące kredytów gotówkowych są przyjmowane od 18 marca.

PKO BP wskazuje, że wniosek w przypadku kredytu hipotecznego zawiesza jedną ratę. Dlatego należy złożyć go ponownie w kolejnym miesiącu (najpóźniej 3 dni robocze przed terminem płatności raty).

Odroczenie kredytu w PKO BP - szczegóły

ING Bank Śląski

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w kanałach zdalnych po 23 marca.

Kredyty hipoteczne

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 lub 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat lub spłata odsetek i składek ubezpieczeniowych, okres spłaty ulega wydłużeniu. 

Oferta jest dostępna dla klientów, którzy uruchomili kredyt do 31 grudnia 2019 r.

Odroczenie kredytu w ING Banku Śląskim - szczegóły

Raiffeisen Bank International (d. Raiffeisen Polbank)

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Odroczenie spłaty możliwe jest jednorazowo na okres 3 miesięcy. Jednocześnie wydłużany jest okres spłaty kredytu. Za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wnioski składać można za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET. Należy wybrać moduł „dyspozycje”, złożenie wniosku i typ „pozostałe dyspozycje”, a następnie "uzupełnienie dokumentacji". W polu "Dotyczy dyspozycji" wybrać z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja. W sekcji "Dodatkowe informacje" należy wpisać "odroczenie spłaty rat kredytu".

Bank żąda dołączenia zdjęcia lub skanu podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat kredytu.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".

Wniosek należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed datą najbliższej raty kredytu. Bank wskazuje, że w okresie zawieszenie spłat należy regulować składki ubezpieczeniowe.

Zawieszenie spłaty kredytu w Raiffeisen Banku - szczegóły

Santander Bank Polska

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko raty odsetkowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Z odroczenia spłaty mogą skorzystać kredytobiorcy spłacający kredyty gotówkowe i hipoteczne. Zgłoszenia należy dokonać w placówce lub przez infolinię. Wkrótce dostępny będzie także wniosek w bankowości internetowej. W okresie wakacji kredytowych należy spłacać odsetki zgodnie z harmonogramem spłaty, zawieszony kapitał powiększy kolejne raty.

Odroczenie spłaty kredytu w Santander Banku - szczegóły

Alior Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące lub 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat (maks. 3 miesiące) lub spłata tylko raty odsetkowej (maks. 6 miesięcy), okres spłaty ulega wydłużeniu.

Z wakacji kredytowych w Alior Banku mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Bank nie pobiera żadnych opłat za przyznanie wakacji kredytowych i proponuje dwa warianty:

 • zawieszenie rat kapitałowych na 6 miesięcy lub
 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące.

Przyznanie wakacji kredytowych jest równoznaczne z wydłużeniem okresu kredytowania na odpowiedni okres. Wnioski są rozpatrywane zdalnie. Na stronie banku udostępniono formularz kontaktowy dla klientów starających się o odroczenie spłat.

Odroczenie kredytu w Alior Banku - szczegóły

Bank Millennium

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Propozycja odroczenia rat jest dostępna dla klientów, którzy podpisali umowę przed 18 marca 2020 r. i na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie. Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiczną.

Wnioski można składać telefonicznie, za pośrednictwem TeleMillennium.

Odroczenie kredytu w Banku Millennium - szczegóły

BNP Paribas Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Opcja odroczenia spłat dotyczy kredytów gotówkowych, samochodowych i hipotecznych, także sektora Agro (dla rolników). Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie banku, podając numer umowy kredytowej. Po otrzymaniu wniosku bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i przeprowadzi pozostałą część procesu zdalnie. Wnioski należy składać co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty.

Bank umożliwia także zastosowanie karencji w spłacie samego kapitału, na okres do 6 miesięcy. Taką opcję można wybrać podczas rozmowy z doradcą już po złożeniu wniosku.

Zawieszenie spłaty kredytu w BNP Paribas Bank - szczegóły

Citi Handlowy

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Klienci indywidualni mogą wnioskować o przesunięcie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej w przypadku
pożyczki gotówkowej oraz kredytów zabezpieczonych na okres do trzech miesięcy. W odniesieniu do
karty kredytowej, będą mieli możliwość zawieszenia spłaty kwoty minimalnej. Pomoc będzie udzielana
klientom po wypełnieniu przez nich prostego wniosku, zawierającego deklarację o pogorszeniu sytuacji
finansowej w związku z panującą epidemią.

Zawieszenie spłaty kredytu w Citi Handlowym - szczegóły

Credit Agricole

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat lub spłata tylko części kapitałowej (kredyty hipoteczne), okres spłaty ulega wydłużeniu (kredyty konsumpcyjne) lub okres spłaty nie ulega wydłużeniu (kredyty hipoteczne).

Klienci mogą wnioskować o restrukturyzację zadłużenia zdalnie, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku. Wniosek powinien zawierać informacje o dochodzie kredytobiorcy i wskazanie, jak epidemia wpłynęła na sytuację klienta.

Odroczenie kredytu w Credit Agricole - szczegóły

Nest Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu - online przez bankowość internetową Nest Banku lub formularz na www, mailowo, telefonicznie przez infolinię, pocztą tradycyjną na adres banku lub przez dyspozycję w placówce (bank prosi jednak o korzystanie z kanałów zdalnych i unikanie wizyt w placówce, jeżeli nie są niezbędne).

Zawieszenie spłaty kredytu w Nest Banku - szczegóły

Volkswagen Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Klienci mogą złożyć wniosek elektronicznie (w formie skanu wysłanego e-mailem) lub telefonicznie.

Zawieszenie spłaty kredytu w Volkswagen Banku - szczegóły

Bank Ochrony Środowiska

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Zawieszenie jest możliwe dla klientów spłacających kredyty i pożyczki, w tym hipoteczne, nieposiadających zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku. Wnioski można składać w bankowości internetowej, na infolinii i w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Jeśli kredyt był udzielany z partnerem zewnętrznym (np. dofinansowanie NFOŚiGW) zgoda BOŚ jest uzależniona od zgody partnera.

Zawieszenie spłaty kredytu w BOŚ - szczegóły

Bank Pocztowy, enveloBank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wnioski składać mogą klienci spłacający kredyty gotówkowe, pożyczki gotówkowe oraz kredyty i pożyczki hipoteczne. Bank nie pobiera opłaty za udzielenie prolongaty. Wniosek można składać w bankowości mobilnej, internetowej lub na infolinii banku.

Zawieszenie spłaty kredytu w Banku Pocztowym - szczegóły

Getin Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej lub brak spłaty, okres spłaty ulega wydłużeniu.

O prolongatę lub karencję mogą wnioskować spłacający kredyty hipoteczne, gotówkowe i samochodowe. Dla kredytów „Rodzina na swoim” z czynnymi dopłatami BGK można będzie wnioskować jedynie o karencję. Wnioski można składać od 25 marca, proces realizowany jest bez wizyty w oddziale, nie jest pobierana opłata. Odpowiednie formularze są opublikowane na stronie internetowej banku.

Zawieszenie spłaty kredytu w Getin Banku - szczegóły

Santander Consumer Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu (kredyty samochodowe, hipoteczne) lub zostaje wydłużony (pozostałe kredyty).

Z zawieszenie spłaty raty kapitałowej nie mogą skorzystać osoby, które mają zaległości w spłacie. Złożenie wniosku jest bezpłatne i odbywa się za pomocą formularza online. O decyzji bank poinformuje SMS-em. Z możliwości skorzystania z zawieszenia wyłączeni są klienci spłacający kredyt samochodowy z ratą balonową.

Odroczenie spłaty kredytu w Santander Consumer Bank - szczegóły

Bank BPH

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłaty, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wniosek może zostać złożony w stosunku do kredytów:

 1. których umowa kredytu nie została wypowiedziana przez Bank,
 2. które nie mają zaległości w spłacie dłuższej niż 90 dni,
 3. którego rata kredytu, która ma być odroczona, przypada po dacie złożenia wniosku – wnioski powinny zostać złożone z minimalnym 7-dniowym wyprzedzeniem,
 4. których data zapadalności (końca) kredytu nie jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku
  o udzielnie przerwy w spłacie oraz przerwa w spłacie nie będzie powodowała konieczności wydłużenia okresu kredytowania,
 5. nie objętych przerwą w spłacie, na moment składania wniosku,
 6. dla których nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest objęta działaniami egzekucyjnymi,
 7. dla których na rachunku nie występuje, na moment składania wniosku, nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
 8. dla których kredytobiorcy nie korzystają ze wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wniosek należy wydrukować, zeskanować i wysłać w bankowości internetowej banku lub e-mailem. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie złożenie dyspozycji na infolinii. Odsetki zostaną doliczone do pierwszej raty po okresie zawieszenia spłaty.

Zawieszenie spłaty kredytu w Banku BPH - szczegóły

Bank BPS

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.
Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłaty, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem formularza w bankowości elektronicznej e25. Dostępna jest także opcja wnioskowania e-mailem i w oddziałach banku. Rozpatrzenie aplikacji jest bezpłatne i nie wymaga zawierania aneksu.

Zawieszenie kredytu w Banku BPS - szczegóły

Planujemy kontynuację tematu. Będziemy aktualizowali materiał o kolejne pojawiające się oferty banków.

Michał Kisiel

Źródło:
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (26)

dodaj komentarz
mario2014
To nie pomoc tylko kpina.
Przykład ING, rata 1700 zł.zawieszenie kapitału i odsetek na 6 miesięcy podnosi mi kredyt o 5124 zł ,czyli 854 zł dodatkowych odsetek za miesiąc,czyli połowe mojej dotychczasowej raty.
Opcja nr 2 , zawieszenie tylko kapitału = 3500 zł dodatkowych odsetek za 6 miesięcy.
Rzadko w swoim życiu wspomagałem
To nie pomoc tylko kpina.
Przykład ING, rata 1700 zł.zawieszenie kapitału i odsetek na 6 miesięcy podnosi mi kredyt o 5124 zł ,czyli 854 zł dodatkowych odsetek za miesiąc,czyli połowe mojej dotychczasowej raty.
Opcja nr 2 , zawieszenie tylko kapitału = 3500 zł dodatkowych odsetek za 6 miesięcy.
Rzadko w swoim życiu wspomagałem się kredytem (wolałem nie mieć niż nie mieć tylko użytkować i płacić),ty była inna sytuacja.
Ale do czego zmierzam, obiecałem sobie że jak wyjdę z tego g...a to już nigdy ale przenigdy nie wezmę żadnego kredytu nawet na paczkę gwoździ.
W tej chwili banki żerują na Naszej krzywdzie i nawet im brewka nie drgnie.Tyle.
Proponuje "wykopać"kase spod ziemi od babci,cioci itp i umówić się na oddanie z odsetkami większymi jak na lokatach ale nie odraczać tego dziadostwa.
eagleeye
Szczęśliwy ten co nie ma kredytu i rat a tym samym problemów
rafa987
Spłacać i tak będziecie musieli.... jak umoczycie finansowo to pewnie będziecie pisali że to co się stało to wina kaczora, masonerii, rządu światowego, żydów, komuchów, liberałów...wszystkich tylko nie WASZA :)
Tak wielu myślało że nieruchomości to "bezpieczna i pewna inwestycja" a pewna jest tylko śmierć i podatki.
Spłacać i tak będziecie musieli.... jak umoczycie finansowo to pewnie będziecie pisali że to co się stało to wina kaczora, masonerii, rządu światowego, żydów, komuchów, liberałów...wszystkich tylko nie WASZA :)
Tak wielu myślało że nieruchomości to "bezpieczna i pewna inwestycja" a pewna jest tylko śmierć i podatki...krach już puka do drzwi.....aż strach mu otwierać prawda ?!
kasiapj
W dzieciństwie Cię koń kopnął w głowę? czy mama oddała Cię do domu dziecka,socjopato.
rafa987 odpowiada kasiapj
Nadchodzi przedstawienie mówiąc prościej w..... finansowe zaświaty wstąpienie.
americanloan
* Are you financially Down?
* Do you seek funds to pay your bills?
* Do you seek finance to set up your own business?
* Are you in need of personal or business loans for various purposes?
* Do you seek loans to carry out large projects?
* Borrow anything up to $50,000,000.00 USD In Bitcoin.
* Choose between 1 to
* Are you financially Down?
* Do you seek funds to pay your bills?
* Do you seek finance to set up your own business?
* Are you in need of personal or business loans for various purposes?
* Do you seek loans to carry out large projects?
* Borrow anything up to $50,000,000.00 USD In Bitcoin.
* Choose between 1 to 10 years to repay.
* Flexible Loan Terms.
* No Bank account is required.
   You can contact us now Blockchainlending@aol.com 

Bensoncameron14@gmail.com
jasiek2017
Nie widzę sensu przekladania rat. Chyba, że ktos żył na maksymalnej zdolności i teraz ma problem z zarobkami nie mając żadnych oszczędności.
mateusz1234
tak jak poprzednicy twierdzę, że Santander to DZIADOSTWO.
W styczniu 2020 uruchomiłem kredyt w tym banku, wybierałem między ING a tym dziadostwem.
W ING co prawda tylko 3 miesiące odroczenie ale jest przesunięty termin spłaty.
Czuję się mocno zniesmaczony w obliczy takiego kryzysu "zawieszamy ci kapitał ale odsetki
tak jak poprzednicy twierdzę, że Santander to DZIADOSTWO.
W styczniu 2020 uruchomiłem kredyt w tym banku, wybierałem między ING a tym dziadostwem.
W ING co prawda tylko 3 miesiące odroczenie ale jest przesunięty termin spłaty.
Czuję się mocno zniesmaczony w obliczy takiego kryzysu "zawieszamy ci kapitał ale odsetki masz nam przynieść w ryju"...
BRAWO Szajstander!
rafa987
Santander to dziadostwo ? A oni mają niby z czego zapłacić pensje i podatki. Uwielbiam takich Januszy jak ty którzy nie widzą nic poza własną d... Coś Ci powiem....mam głęboko w ANUS twoją sytuację...banki też
dario-t
Dziadostwo. Powinien być jeden wypracowany model dla wszystkich banków. Spłacam kredyt w Santanderze i to co zaproponowali to policzek w twarz. Wielka mi pomoc - 3 miesiące bez kapitału,a później rata większa o ten kapitał i nawet okres się nie wydłuża. Tak jak ktoś wcześniej napisał - można to było wcześniej załatwić z bankiem Dziadostwo. Powinien być jeden wypracowany model dla wszystkich banków. Spłacam kredyt w Santanderze i to co zaproponowali to policzek w twarz. Wielka mi pomoc - 3 miesiące bez kapitału,a później rata większa o ten kapitał i nawet okres się nie wydłuża. Tak jak ktoś wcześniej napisał - można to było wcześniej załatwić z bankiem składając odpowiedni wniosek. DZIĘKUJĘ PREZYDENCIE ZA TAKĄ POMOC.

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki