REKLAMA

IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Autoneum Poland Sp. z o.o.

2021-01-08 11:22
publikacja
2021-01-08 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-08
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
umowa znacząca Autoneum Poland Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym (tj. 08.01.2021) otrzymała szereg nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP (dalej „Zamówienia”) od spółki Autoneum Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Polska (dalej „Kontrahent”).
Łączna wartość otrzymanych przez Spółkę od Kontrahenta Zamówień, szacowana jest na kwotę 16 381 tysięcy EURO co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 07 stycznia 2021 r. stanowi kwotę 73 671 tysięcy PLN. Powyższą wartość ustalono przy założeniu realizacji przez Kontrahenta Zamówień w całości. Realizacja Zamówień jest przewidziana na lata 2021 – 2026.
Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu Zamówień oraz zapisów dotyczących kar umownych. Zamówienia nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-08 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki