REKLAMA

ZUK: Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

2022-06-20 18:48
publikacja
2022-06-20 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 dotyczącego umowy wieloproduktowej przyznającej odnawialny limit kredytowy [Umowa] zawartej z ING Bank Śląski S.A. [Bank] oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do ww. Umowy.
Na podstawie zawartego aneksu odnawialny limit kredytowy przyznany Spółce został zwiększony do kwoty 14 mln zł do wykorzystania w PLN lub EUR.
Zgodnie z zawartym aneksem limit kredytowy został udostępniony do dnia 29 czerwca 2023 r. z terminem spłaty przypadającym w dniu 30 czerwca 2023 r.
Dodatkowo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy aneks dokonuje w szczególności zwiększenia wysokości hipoteki ustanowionej na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Stąporkowie do kwoty 22 mln zł oraz zwiększenia do kwoty ok. 6 mln zł gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
W pozostałym zakresie, w tym w odniesieniu do pozostałych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku, aneks nie wprowadza istotnych zmian do Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2022-06-20 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki