REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KNF ostrzega przed tzw. wekslami inwestycyjnymi

2020-06-16 14:52
publikacja
2020-06-16 14:52
KNF ostrzega przed tzw. wekslami inwestycyjnymi
KNF ostrzega przed tzw. wekslami inwestycyjnymi
fot. Muhammad ZA / / Shutterstock

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego apeluje o rozsądek, ograniczone zaufanie i ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu weksli inwestycyjnych. Weksle takie nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - ostrzega UKNF.

UKNF zauważa we wtorkowym komunikacie, że w materiałach promocyjnych i reklamach weksle inwestycyjne są przedstawiane jako atrakcyjna i bezpieczna alternatywa dla lokowania pieniędzy przez inwestorów indywidualnych. Dla przedsiębiorców jest to nowy sposób na pozyskiwanie kapitału od inwestorów bez konieczności ubiegania się o kredyty bankowe czy emitowania obligacji.

Tymczasem, jak wyjaśnia regulator, w przepisach nie ma pojęcia "weksla inwestycyjnego" - to tak naprawdę połączenie weksla i pożyczki. W procesie tym uczestniczą: inwestor, spółka i przedsiębiorca. Inwestor wpłaca pieniądze i nabywa od spółki wystawiony przez nią weksel inwestycyjny, następnie spółka ta, korzystając z wpłaconych przez inwestora pieniędzy, udziela pożyczki przedsiębiorcy.

"Finalnie przedsiębiorca pożycza pieniądze od spółki i jako właściciel nieruchomości ustanawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę" - tłumaczy UKNF. To oznacza, że kupując weksel, inwestor tak naprawdę pożycza pieniądze dla przedsiębiorcy na realizację jego inwestycji. Mimo że inwestora z przedsiębiorcą nie łączy żadna umowa, to działania przedsiębiorcy mają zapewnić wypracowanie zysku i zwrot środków inwestora.

UKNF apeluje o ostrożność przy zakupie weksli inwestycyjnych. Radzi upewnić się, czy informacja o gwarantowanej stopie zwrotu (np. 10 proc. w skali roku) i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna oraz czy istnieją analizy i dokumenty, które to potwierdzają.

"Jeśli działalność przedsiębiorcy nie przyniesie oczekiwanych zysków, możesz nie odzyskać swoich pieniędzy. Nie ma bezpiecznych inwestycji - każda inwestycja jest obarczona ryzykiem - im wyższa stopa zwrotu tym wyższe ryzyko" - podkreśla urząd.

"(...) weksle inwestycyjne nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku upadłości przedsiębiorcy albo spółki wystawiającej weksle inwestycyjne możesz nie odzyskać swoich pieniędzy" - ostrzeżono.

UKNF przypomina, że ponieważ inwestor nie jest stroną umowy między spółką a przedsiębiorcą, może nie otrzymać rzetelnych informacji o spółce, kondycji finansowej przedsiębiorcy, wartości zabezpieczenia weksla inwestycyjnego, ryzyku ani przedsięwzięciu, na którego realizację powierza swoje środki.

Trzeba też brać pod uwagę ryzyko niewypłacalności przedsiębiorcy. Ponieważ oferowana stopa zwrotu jest wysoka, oznacza to, że koszty tego rodzaju finansowania dla przedsiębiorcy są o wiele wyższe niż przy użyciu tradycyjnych metod. To może oznaczać, że - z niewiadomych inwestorowi powodów - nie może on liczyć na kredyt bankowy lub wyemitowanie obligacji.

"Licz się z tym, że zabezpieczenie na nieruchomości wiąże się z ryzykami. Nie ma pewności czy wycena zabezpieczenia jest rzetelna i czy wartość nieruchomości pokryje Twoje roszczenia" - radzi UKNF.

"Miej na uwadze, że spółka wystawiająca weksel inwestycyjny nie podlega nadzorowi KNF. Jako inwestor nie możesz liczyć na zastosowanie środków nadzorczych przysługujących KNF w stosunku do podmiotów rynku finansowego" - dodano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: W co warto teraz zainwestować?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki