REKLAMA

Rewolucja w zawodzie ratownika? 2 lata pracy na podstawie dyplomu

2023-07-04 20:08
publikacja
2023-07-04 20:08

Ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego - napisał we wtorek na twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rewolucja w zawodzie ratownika? 2 lata pracy na podstawie dyplomu
Rewolucja w zawodzie ratownika? 2 lata pracy na podstawie dyplomu
fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

22 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zawodzie ratownika medycznego, która ustanawia samorząd ratowników przyznający im prawo do wykonywania zawodu. 22 czerwca 2023 r., kiedy ustawa weszła w życie, powstało zamieszanie wokół jej zapisów. W publikacjach wskazywano, że absolwenci potrzebują dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, wydawanego przez samorząd zawodowy, który jeszcze nie powstał.

"Gdybyście gdzieś tam spotkali pana ministra Niedzielskiego w trasie między Piłą a Czarnkowem (okręg nr 38) powiedzcie mu, że napisał ustawę, która wyklucza z pracy wszystkich ratowników medycznych w Polsce" - napisał we wtorek na swoim twitterze europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

Niedzielski nie pozostał dłużny i odpowiedział - "Gdybyście spotkali gdzieś tam nadmiernie podekscytowanego pana Arłukowicza to powiedzcie mu, że ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania PWZ (Prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego-PAP) i wpisu do rejestru".

Wcześniej PAP zwróciła się do resortu z prośbą o komentarz do wątpliwości w sprawie sposobu nabywania po 22 czerwca br. uprawnień do wykonywania zawodu przez ratowników medycznych, którzy uzyskali tytuł zawodowy po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Resort poinformował, że zgodnie z przepisami art. 218 tej regulacji osoby, które w dniu jej wejścia w życie (22 czerwca 2023 r.) spełniają łącznie warunki określone w art. 2 pkt 1-4, stają się ratownikami medycznymi w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Warunki te to m.in. pełna zdolność do czynności prawnych; stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego; znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Wymagania to również: rozpoczęcie przed 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra, lub też rozpoczęcie przed 1 marca 2013 r. nauki w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

MZ wyjaśnia, że przepis art. 218 ust. 1 ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych dotyczy także osób, które rozpoczęły po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskały po 22 czerwca 2023 r. tytuł zawodowy licencjata lub magistra (spełniających warunek z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy).

Osoby, które 22 czerwca 2023 r. (w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych) realizowały kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego" oraz wpisu do rejestru.

Przywołane uregulowanie – jak podnosi MZ – dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu – nie jest nowe i precedensowe. Podobna regulacja dotyczyła zawodu fizjoterapeuty (art. 143 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty). 

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ ann/

Źródło:PAP
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz
moravietz
Czyli wracamy do oligarchii, regulacjonizmu, kast wydajacych licencje.

Powiązane: Ochrona zdrowia pod kroplówką

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki