REKLAMA

QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.

2021-06-01 17:32
publikacja
2021-06-01 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_28_czerwca_2021..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1a_Announcement_of_convening_OGM_on_28_June_2021..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_dzien_28_czerwca_2021..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2a_Draft_resolutions_for_OGM_2021..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower, 25 piętro, główna sala konferencyjna).

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem obrad w ramach pkt 6 lit. c planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie jak tylko zostanie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na dzien 28 czerwca 2021..pdf1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na dzien 28 czerwca 2021..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021.
1a_Announcement of convening OGM on 28 June 2021..pdf1a_Announcement of convening OGM on 28 June 2021..pdf Announcment of conveninig OGM 2021.
2_Projekty uchwal na ZWZ na dzien 28 czerwca 2021..pdf2_Projekty uchwal na ZWZ na dzien 28 czerwca 2021..pdf Projekty uchwał na ZWZ 2021.
2a_Draft resolutions for OGM 2021..pdf2a_Draft resolutions for OGM 2021..pdf Draft resolutions fo rOGM 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject : Convening of the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A.
for 28 June 2021


Content:


The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") acting pursuant to
Article 395, 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and Article
402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Ordinary
General Meeting of QuarticOn S.A. for 28 June 2021, at 9:00 a.m., which
will be held at the Company's headquarters in Warsaw, Al. Jerozolimskie
123A, 02-017 Warsaw (Atlas Tower building, 25th floor, main conference
room).


The full content of the announcement and drafts resolutions for the
Oordinary General Meetings of QuarticOn S.A. attached by the Company to
this current report. Simultaneously the Company informs that the report
of the Supervisory Board, which is to be the subject under point 6 (c)
of the planned agenda of the Ordinary General Meeting, will be disclosed
in a separate current report immediately after its adoption


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2021-06-01 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki