0,9950 zł
0,00% 0,0000 zł
QuarticOn SA (QON)

Wyniki finansowe - QUARTICON			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 049 1 026 859 663
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -646 -707 -476 -994
Zysk (strata) brutto (tys.) -656 -742 -511 -1 021
Zysk (strata) netto (tys.)* -656 -742 -511 -1 021
Amortyzacja (tys.) 530 542 542 542
EBITDA (tys.) -116 -165 66 -452
Aktywa (tys.) 4 423 4 047 4 565 3 990
Kapitał własny (tys.)* -531 -1 201 -1 791 -2 801
Liczba akcji (tys. szt.) 2 522,300 2 522,300 2 522,300 2 522,300
Zysk na akcję (zł) -0,260 -0,294 -0,203 -0,405
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,211 -0,476 -0,710 -1,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.