12,5000 zł
-3,10% -0,4000 zł
QuarticOn SA (QON)

Akcjonariat - QUARTICON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 553 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 1 404 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 066 106
Liczba głosów na WZA: 1 404 300 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,92%
Kapitał akcyjny: 140 430,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 066 106
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venture FIZ 251 000 (18,08%) 251 000 (18,08%) 2018-12-18 7LV, CRJ
CBNC Capital Solutions Ltd. 187 031 (13,47%) 187 031 (13,47%) 2019-11-19 -
Wyborski Paweł 179 401 (12,78%) 179 401 (12,78%) 2021-02-15 -
ACATIS Datini Valueflex Fonds 134 100 (9,55%) 134 100 (9,55%) 2021-02-15 -
Q-Free Trading Ltd. 123 500 (8,90%) 123 500 (8,90%) 2018-12-18 -
Cisło Kamil 118 500 (8,54%) 118 500 (8,54%) 2018-12-18 -
Zamojska Paulina 72 574 (5,23%) 72 574 (5,23%) 2019-05-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 50 556
0,10 1 117 056
11 170,56
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 17
0,10 1 117 073
11 170,73
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 152 927
0,10 1 388 200
138 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-19
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-28 106 650
1,00 106 650
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-17
2018-12-19
split 1:10 2018-06-06
0,10 1 066 500
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-17
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-06 152 927

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-08-16 118 200
0,10 1 235 273
12 352,73
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-18
2018-10-24
2019-01-18
seria F - subskrypcja prywatna 2019-11-08 16 100
674 590,00
0,10 41,90 1 404 300
140 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-12
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-28 135 000

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wyborski Paweł 171 865 (90 472) 12,38 (5,79) 171 865 (90 472) 12,38 (5,79) 2019-11-25
Wyborski Paweł ZWZ 81 393 6,59 (0,73) 81 393 6,59 (0,73) 2019-11-08
Wyborski Paweł ZWZ 81 393 (86) 5,86 (-0,72) 81 393 (86) 5,86 (-0,72) 2019-11-08
Wyborski Paweł ZWZ 81 307 (15) 6,58 81 307 (15) 6,58 2019-06-27
Zamojska Paulina 72 574 (-2 426) 5,88 (-0,19) 72 574 (-2 426) 5,88 (-0,19) 2019-05-31
Zamojska Paulina 75 000 6,07 75 000 6,07 2018-12-18
Wyborski Paweł 81 292 6,58 81 292 6,58 2018-12-18
Venture FIZ 251 000 20,32 251 000 20,32 2018-12-18
Q-Free Trading Ltd. 123 500 10,00 123 500 10,00 2018-12-18
Cisło Kamil 118 500 9,59 118 500 9,59 2018-12-18
CBNC Capital Solutions Ltd. 192 500 15,58 (1,71) 192 500 15,58 (1,71) 2018-12-18
CBNC Capital Solutions Ltd. 192 500 13,87 192 500 13,87 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 9,55 (1,05) 118 000 9,55 (1,05) 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 8,50 (0,10) 118 000 8,50 (0,10) 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 8,40 118 000 8,40 2018-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.