3,1000 zł
1,31% 0,0400 zł
QuarticOn SA (QON)

Akcjonariat - QUARTICON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 819 130 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 522 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 743 331
Liczba głosów na WZA: 2 522 300 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,12%
Kapitał akcyjny: 252 230,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 746 331
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venture FIZ 1 249 300 (49,53%) 1 249 300 (49,53%) 2022-01-27 7LV, PTG, CRJ
CBNC Capital Solutions Ltd. 180 530 (7,15%) 183 530 (7,27%) 2022-01-27 -
Wyborski Paweł 179 401 (7,11%) 179 401 (7,11%) 2022-01-27 -
ACATIS Datini Valueflex Fonds 134 100 (5,31%) 134 100 (5,31%) 2022-01-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 50 556
0,10 1 117 056
11 170,56
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 17
0,10 1 117 073
11 170,73
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 152 927
0,10 1 388 200
138 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-19
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-28 106 650
1,00 106 650
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-17
2018-12-19
split 1:10 2018-06-06
0,10 1 066 500
106 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-17
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-06 152 927

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-08-16 118 200
0,10 1 235 273
12 352,73
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-12-18
2018-10-24
2019-01-18
seria F - subskrypcja prywatna 2019-11-08 16 100
674 590,00
0,10 41,90 1 404 300
140 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-12
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-28 135 000

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2021-12-13 998 300
2 994 900,00
0,10 3,00 2 402 600
240 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-27
seria H - subskrypcja prywatna 2021-12-13 106 700
0,10 2 522 300
252 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-27
seria I - subskrypcja prywatna 2021-12-13 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy 2021-12-20 13 000
100 100,00
0,10 7,70 2 415 600
241 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zamojska Paulina 70 574 (-2 000) 2,92 (-2,96) 70 574 (-2 000) 2,92 (-2,96) 2022-01-27
Wyborski Paweł 179 401 7,42 (-5,36) 179 401 7,42 (-5,36) 2022-01-27
Venture FIZ 251 000 (-998 300) 10,39 (-41,32) 251 000 (-998 300) 10,39 (-41,32) 2022-01-27
Venture FIZ 1 249 300 (998 300) 51,71 (31,39) 1 249 300 (998 300) 51,71 (31,39) 2022-01-27
Q-Free Trading Ltd. 123 500 4,88 (-5,12) 123 500 4,88 (-5,12) 2022-01-27
Cisło Kamil 118 500 4,91 (-4,68) 118 500 4,91 (-4,68) 2022-01-27
CBNC Capital Solutions Ltd. 187 031 (6 501) 7,74 (0,27) 187 031 (3 501) 7,74 (0,15) 2022-01-27
CBNC Capital Solutions Ltd. 180 530 (-6 501) 7,47 (-6,00) 183 530 (-3 501) 7,59 (-5,88) 2022-01-27
ACATIS Datini Valueflex Fonds 134 100 5,55 (-4,00) 134 100 5,55 (-4,00) 2022-01-27
Wyborski Paweł 179 401 (7 536) 12,78 (0,40) 179 401 (7 536) 12,78 (0,40) 2021-02-15
ACATIS Datini Valueflex Fonds 134 100 (16 100) 9,55 (1,05) 134 100 (16 100) 9,55 (1,05) 2021-02-15
Wyborski Paweł 171 865 (90 472) 12,38 (5,79) 171 865 (90 472) 12,38 (5,79) 2019-11-25
CBNC Capital Solutions Ltd. 187 031 (-5 469) 13,47 (-2,11) 187 031 (-5 469) 13,47 (-2,11) 2019-11-19
Wyborski Paweł ZWZ 81 393 6,59 (0,73) 81 393 6,59 (0,73) 2019-11-08
Wyborski Paweł ZWZ 81 393 (86) 5,86 (-0,72) 81 393 (86) 5,86 (-0,72) 2019-11-08
Wyborski Paweł ZWZ 81 307 (15) 6,58 81 307 (15) 6,58 2019-06-27
Zamojska Paulina 72 574 5,88 (0,65) 72 574 5,88 (0,65) 2019-05-31
Zamojska Paulina 72 574 (-2 426) 5,23 (-0,84) 72 574 (-2 426) 5,23 (-0,84) 2019-05-31
Zamojska Paulina 75 000 6,07 75 000 6,07 2018-12-18
Wyborski Paweł 81 292 6,58 81 292 6,58 2018-12-18
Venture FIZ 251 000 20,32 (2,24) 251 000 20,32 (2,24) 2018-12-18
Venture FIZ 251 000 18,08 251 000 18,08 2018-12-18
Q-Free Trading Ltd. 123 500 10,00 (1,10) 123 500 10,00 (1,10) 2018-12-18
Q-Free Trading Ltd. 123 500 8,90 123 500 8,90 2018-12-18
Cisło Kamil 118 500 9,59 118 500 9,59 2018-12-18
CBNC Capital Solutions Ltd. 192 500 15,58 (1,71) 192 500 15,58 (1,71) 2018-12-18
CBNC Capital Solutions Ltd. 192 500 13,87 192 500 13,87 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 8,50 (0,10) 118 000 8,50 (0,10) 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 8,40 (-1,15) 118 000 8,40 (-1,15) 2018-12-18
ACATIS Datini Valueflex Fonds 118 000 9,55 118 000 9,55 2018-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.