REKLAMA

Ulgi podatkowe czy mniejsza składka zdrowotna dla niektórych. Kluczowe zmiany w projekcie "Polskiego ładu"

Ewelina Czechowicz2021-09-09 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-09-09 06:00
Ulgi podatkowe czy mniejsza składka zdrowotna dla niektórych. Kluczowe zmiany w projekcie "Polskiego ładu"
Ulgi podatkowe czy mniejsza składka zdrowotna dla niektórych. Kluczowe zmiany w projekcie "Polskiego ładu"
fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Zmiany wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, wydłużony okres rozliczania niektórych ulg podatkowych, doprecyzowanie ulgi na powrót, zmiana stawek estońskiego CIT-u oraz podatek od korporacji - to 5 najważniejszych zmian po konsultacjach zaprezentowanych w środę przez resort finansów. 

"Polski ład" zakłada sporo nowości w podatkach. Od końca lipca trwały konsultacje nad przepisami nowego programu, a pomysły rządzących krytykowały jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy. Rzecznik MŚP zbiera podpisy w obronie podatku liniowego.

Ministerstwo Finansów w środę zaprezentowało szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, która wprowadza zmiany do pierwotnego kształtu projektu, a w przyszłym tygodniu projekt przepisów ma trafić do Sejmu.

Składka zdrowotna zależna od wybranej formy opodatkowania

Jak wskazuje resort finansów, wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu bez możliwości odliczenia jej części od podatku. To, co się zmieni, to wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się według podatku liniowego ma wynieść 4,9%. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową mogą spodziewać się obniżenia wydatków związanych ze składką zdrowotną. Zmiany mają objąć też osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu. Tu ważne mają być przychody - dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

KPRM podaje jako przykład np. właściciela salonu kosmetycznego z zarobkami 12 tys. zł, gdzie składka wyniesie 535 zł, a nie 983 zł. Z kolei franczyzobiorca dużej sieci handlowej z zarobkami 15 tys. zł, zapłaci miesięcznie 682 zł, a nie 1253 zł.  9% składkę zdrowotną zapłacą zatrudnieni na umowę o pracę.

Takie same terminy rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Jak zapowiada resort finansów, mają zostać ujednolicone terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20. dnia miesiąca.

Zmiany w uldze na powrót 

Przedstawione zmiany, jakie mają nastąpić w "Polskim ładzie", wskazują też, kto będzie mógł skorzystać  z ulgi na powrót. Preferencja ta ma dotyczyć  przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza krajem będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Dłuższy okres na rozliczenie ulg

Przedstawiony projekt przepisów podatkowych to też nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących. Po konsultacjach proponuje się wydłużenie okresu rozliczania niektórych z nich.

Katalog zaprezentowanych przez resort finansów w projekcie "Polskiego ładu" jest obszerny. Należą do niego:

 • ulga B+R  (CIT i PIT) - to ulga, która ma wspierać prace koncepcyjne nad nowym produktem, w ramach "Polskiego ładu" mają zostać zwiększone odliczenia wynagrodzeń pracowniczych;
 • ulga na prototypy (CIT i PIT) – przedstawiony przez resort finansów projekt zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów: produkcji próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadzenia takiego produktu na rynek. Odliczyć będzie można 30% sumy kosztów: produkcji próbnej nowego produktu i jego wprowadzenia na rynek (do wysokości 10% dochodu z „innych źródeł”/działalności gospodarczej);
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,  est to preferencja, która ma ułatwiać konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach. Ulga ta da możliwość odliczenia od zaliczek na PIT pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R;
 • ulga na robotyzację (CIT i PIT) – zgodnie z zapisami projektu w ramach ulgi będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;
 • IP Box (CIT i PIT) – projekt wprowadza możliwość korzystania, w sposób symultaniczny, z ulgi B+R i rozliczenia IP Box, w szczególności w zakresie odliczania przez podatnika kosztów kwalifikowanych w uldze B+R od dochodu z kwalifikowanych praw w IP Box.

Pakiet ulg dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami przedstawionego projektu prowadzący działalność gospodarczą mają mieć do wyboru pakiet ulg. Według założeń mają to być:

 1. ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 2. ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa;
 3. ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 4. ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;
 • Ulga konsolidacyjna (CIT) - zgodnie z przedstawionymi propozycjami w ramach tej ulgi podatnik mógłby odliczyć od dochodu kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości swojego dochodu podatkowego ze źródła ogólnego, nie więcej jednak niż 250 tys. zł rocznie;
 • ulga IPO (CIT) –  wg przedstawionych propozycji odliczeniu od dochodu podlegać będą wydatki na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji na rynku regulowanym (wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe, a także wydatki na usługi doradztwa prawnego, podatkowego czy finansowego;
 • ulga na inwestycje w ASI (PIT) –  to rozwiązanie, które wprowadza możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat;

Obecnie ulgi B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogą być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach na tych korzystnych zasadach będzie można rozliczyć kolejne cztery ulgi. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Stawki w estońskim CIT

Zmodyfikowany po konsultacjach projekt zakłada też  zmiany w zakresie estońskiego CIT-u.

– Ważną zmianą jest obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20%. W toku konsultacji wiele firm zainteresowanych przejściem na system estoński wnosiło
o obniżenie stawki podatku również dla większych podatników. Zdecydowaliśmy się spełnić ten postulat. Od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25%. Dla wszystkich, bez żadnych warunków. W ten sposób opodatkowanie będzie prawie o 1/3 niższe niż w przypadku dywidend wypłacanych przez zwykłych CIT-owców. Wysokość PIT i CIT w ich przypadku wynosi teraz 34,39% – wyjaśnił w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (5)

dodaj komentarz
jarunia
MON was wyleczy dekownicy
Mężczyźni po sześćdziesiątce dostają wezwania do wojska

Zespół prasowy, powołując się na art. 58 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, podkreślił, że "obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego,
MON was wyleczy dekownicy
Mężczyźni po sześćdziesiątce dostają wezwania do wojska

Zespół prasowy, powołując się na art. 58 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, podkreślił, że "obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia".
donkojot
Już sam tytuł artykułu jest mylący i nierzetelny. "Ulgi podatkowe czy mniejsza składka zdrowotna dla niektórych" - jak to mniejsza składka zdrowotna dla niektórych? Czy składka zdrowotna dla kogokolwiek bedzie mniejsza niż obecnie? Nie, ona będzie większa ale nie o tyle jak było to przedstawiane na początku. Wspaniąły rząd Już sam tytuł artykułu jest mylący i nierzetelny. "Ulgi podatkowe czy mniejsza składka zdrowotna dla niektórych" - jak to mniejsza składka zdrowotna dla niektórych? Czy składka zdrowotna dla kogokolwiek bedzie mniejsza niż obecnie? Nie, ona będzie większa ale nie o tyle jak było to przedstawiane na początku. Wspaniąły rząd zabierze mniej niż na początku chciał zabrać, huraaa, cudownie, chwalmy Pana.
300_pala
Respiratory i maseczki nie spłacą się same....
pozhoga
... i szczepionka - nie zapominajmy o współczesnym nieświętym graalu.

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki