REKLAMA
PIT 2023

INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

2023-11-21 16:22
publikacja
2023-11-21 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 7.008.947,70 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia o zmniejszeniu udziału - łącznie przez Igora Klaję, OTCF S.A. i Wojciecha Mikulskiego - w ogólnej liczbie głosów poniżej 15% na Walnym Zgromadzeniu wskutek dokonanej przez Emitenta subskrypcji akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej i jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki