REKLAMA

Mieszkania wreszcie zaczęły tanieć, choć nie wszędzie

Marcin Kaźmierczak2020-09-14 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-09-14 06:00
Mieszkania wreszcie zaczęły tanieć, choć nie wszędzie
Mieszkania wreszcie zaczęły tanieć, choć nie wszędzie
fot. Bilanol /

Drugi kwartał 2020 r. przyniósł w większości dużych polskich miast długo wyczekiwany spadek cen transakcyjnych mieszkań – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Jeśli nawet poszczególne metraże nie taniały, można było dostrzec wyhamowanie trwających od miesięcy wzrostów. Wpływu pandemii koronawirusa na ceny nie potwierdzono jedynie w Lublinie i Olsztynie.

Jak co kwartał, razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu”, redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Ceny transakcyjne zarówno mieszkań, jak i gruntów budowlanych, można sprawdzać na bieżąco w naszej sekcji specjalnej „Ceny mieszkań”.

Ceny mieszkań w Warszawie

Drugi kwartał 2020 r. przyniósł wyraźne wyhamowanie cen transakcyjnych mieszkań w Warszawie. W relacji do I kw. 2020 r. średnia cena wahała się od -1,4 proc. w przypadku największych mieszkań o powierzchni przekraczającej 100 mkw., po nieznaczny, nieprzekraczający 1 proc., wzrost w przypadku mieszkań o powierzchni od 40 do 50 mkw., za które trzeba było płacić średnio 9265 zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

9 383

10 295

10 220

-0,7

+8,9

35-40

8 932

9 778

9 790

+0,1

+9,6

40-50

8 697

9 188

9 265

+0,8

+6,5

50-60

8 650

9 199

9 215

+0,2

+6,5

60-70

8 246

9 093

9 055

-0,4

+9,8

70-80

8 661

9 322

9 254

-0,7

+6,8

80-100

8 989

9 812

9 783

-0,3

+8,8

powyżej 100

10 073

11 559

11 399

-1,4

+13,2

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Tymczasem jeszcze I kw. 2020 r. przyniósł wzrost średnich cen w relacji kwartalnej o 3-6 proc.

Obniżka zanotowana w przypadku większości analizowanych metraży nie przyniosła jednak spadku cen transakcyjnych poniżej 9000 zł/mkw. Najmniej płacono za mieszkania o powierzchni od 60 do 70 mkw. – średnio 9055 zł/mkw. Najwięcej z kolei za największe apartamenty (powyżej 100 mkw.) – średnio 11 399 zł/mkw. oraz za najmniejsze kawalerki o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw. – średnio 10 220 zł/mkw.

W porównaniu z II kw. 2020 r. mieszkania w stolicy podrożały średnio od 6,5 proc. (od 50 do 60 mkw.) po 13,2 proc. (powyżej 100 mkw.). W przypadku tych drugich podwyżka wyniosła nominalnie średnio 1326 zł/mkw.

Ceny mieszkań w Poznaniu

Na stabilne ceny w II w. 2020 r. mogli liczyć także kupujący mieszkania w Poznaniu, jednak do przecen nie doszło. Względem pierwszych trzech miesięcy 2020 r. zmalała jedynie średnia kwota, jaką płacono za mieszkania o powierzchni od 60 do 70 mkw. W aktach notarialnych wpisywano średnio 6548 zł/mkw. (-0,2 proc. k/k) i była to jednocześnie najniższa średnia cena ofertowa spośród analizowanych metraży.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

6 798

7 655

7 777

+1,6

+14,4

35-40

6 430

7 231

7 292

+0,8

+13,4

40-50

6 490

6 799

6 818

+0,3

+5,1

50-60

6 452

6 698

6 728

+0,4

+4,3

60-70

6 098

6 559

6 548

-0,2

+7,4

70-80

6 191

6 590

6 612

+0,3

+6,8

80-100

5 906

6 857

6 899

+0,6

+16,8

powyżej 100

5 414

6 490

6 580

+1,4

+21,5

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Wzrost powyżej 1 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. dotknął jedynie najmniejsze mieszkania (do 35 mkw.), za które płacono średnio 7777 zł/mkw. (+1,6 proc. k/k) oraz apartamenty o powierzchni powyżej 100 mkw. (średnio 6580 zł/mkw. i +1,4 proc. k/k). To jednak w przypadku największych lokali wyraźnie widać wyhamowanie wzrostu cen mającego miejsce w poprzednich miesiącach. Podwyżka zanotowana w I kw. 2020 r. wyniosła bowiem 5,3 proc.

Jeśli przyjrzymy się cenom transakcyjnym w ujęciu rocznym, zauważymy znaczące różnice w przypadku poszczególnych metraży. O ile mieszkania o powierzchni od 50 do 60 mkw. w porównaniu z II kw. 2019 r. podrożały średnio o 4,3 proc., o tyle za największe metraże (powyżej 100 mkw.) w II kw. 2020 r. płacono średnio o 21,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Roczny wzrost powyżej 10 proc. wystąpił także w przypadku mieszkań o powierzchni do 35 mkw. (+14,4 proc. r/r), od 35 do 40 mkw. (+13,4 proc. r/r) oraz od 80 do 100 mkw. (+16,8 proc. r/r).

Ceny mieszkań w Łodzi

Najmocniejsze spadki średnich cen transakcyjnych dotknęły w II kw. 2020 r. rynek mieszkaniowy w Łodzi, dzięki czemu średnia cena żadnego z analizowanych metraży nie przekroczyła 6 tys. zł. Poniżej tego poziomu spadła średnia kwota, jaką wpisywano w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży najmniejszych kawalerek o powierzchni do 35 mkw. W II kw. 2020 r. płacono za nie średnio 5980 zł/mkw. – o 2 proc. mniej niż w I kw. 2020 r.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

4 815

6 101

5 980

-2,0

+24,2

35-40

4 517

5 822

5 678

-2,5

+25,7

40-50

4 619

5 436

5 454

+0,3

+18,1

50-60

4 549

5 199

5 176

-0,4

+13,8

60-70

4 599

5 349

5 301

-0,9

+15,3

70-80

4 703

4 888

4 902

+0,3

+4,2

80-100

4 268

4 991

4 873

-2,4

+14,2

powyżej 100

4 186

4 699

4 725

+0,5

+12,9

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Jeszcze mocniejszy spadek w relacji kwartalnej odnotowano w przypadku nieco większych mieszkań (od 35 do 40 mkw.), za które płacono średnio 5678 zł/mkw. (-2,5 proc. k/k) oraz znacznie większych lokali o powierzchni od 80 do 100 mkw. (średnio 4873 zł/mkw. i -2,4 proc. k/k).

Najmocniej w górę, choć jedynie o 0,5 proc. względem I kw. 2020 r., poszła średnia cena, za jaką sprzedawano apartamenty o powierzchni przekraczającej 100 mkw. W aktach notarialnych wpisywano średnio 4725 zł/mkw.

Podwyżki notowane w drugiej połowie 2019 r. i w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. sprawiły, że, pomimo spadku w II kw. 2020 r., średnia cena najmniejszych lokali wzrosła w ciągu roku o ok. 25 proc. Nominalnie za kawalerki do 35 mkw. i nieco większe mieszkania (35-40 mkw.) płacono średnio o 1165 zł/mkw. i 1161 zł/mkw. więcej niż przed rokiem.

Na drugim biegunie znalazły się mieszkania o powierzchni od 70 do 80 mkw., za które w II kw. 2020 r. płacono średnio o 4,2 proc. więcej względem II kw. 2019 r.

Ceny mieszkań we Wrocławiu

Najmniejsze mieszkania w II kw. 2020 r. potaniały także we Wrocławiu. Średnia cena, jaką wpisywano w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży kawalerek o powierzchni do 35 mkw., spadła ponownie poniżej 9000 zł/mkw. (8858 zł/mkw. i -1,8 proc. k/k). Z kolei za nieco większe lokale (35-40 mkw.) ponownie płacono średnio poniżej 8000 zł/mkw. (7917 zł/mkw. i -2,3 proc. k/k).

Średnie ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

7 059

9024

8858

-1,8

+25,5

35-40

6 569

8102

7917

-2,3

+20,5

40-50

6 570

7345

7416

+1,0

+12,9

50-60

6 097

7287

7292

+0,1

+19,6

60-70

5 754

6787

6813

+0,4

+18,4

70-80

5 766

7080

6952

-1,8

+20,6

80-100

5 640

6878

6981

+1,5

+23,8

powyżej 100

6 182

6467

6588

+1,9

+6,6

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

W dalszym ciągu, choć wolniej, rośnie średnia cena transakcyjna dużych mieszkań. Za lokale o powierzchni od 80 do 100 mkw. płacono średnio 6981 zł/mkw. (+1,5 proc. k/k), a za apartamenty o powierzchni powyżej 100 mkw. średnio 6588 zł/mkw. (+1,9 proc. k/k).

To jednak właśnie średnia cena największych mieszkań była najbardziej stabilna w relacji do II kw. 2019 r. Wzrost w ich przypadku wyniósł średnio 6,6 proc. Pozostałe analizowane metraże podrożały o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent – najmocniej kawalerki (poniżej 35 mkw.), za które płacono średnio o 25,5 proc. (nominalnie 1799 zł/mkw.) więcej niż przed rokiem.

Ceny mieszkań w Gdańsku

Podobną tendencję można było zaobserwować w II kw. 2020 r. na gdańskim rynku mieszkaniowym. Najmocniej potaniały najdroższe lokale – kawalerki o powierzchni poniżej 35 mkw., za które płacono średnio 10 108 zł/mkw. – o 0,9 proc. mniej niż w I kw. 2020 r. Z kolei o 1,5 proc. więcej względem poprzedniego kwartału płacono za mieszkania większe niż 100-metrowe. Kosztowały one średnio 7208 zł/mkw. (+1,5 proc. k/k).

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

8 092

10 199

10 108

-0,9

+24,9

35-40

6 999

8 901

8 992

+1,0

+28,5

40-50

7 510

8 192

8 202

+0,1

+9,2

50-60

6 940

7 934

7 993

+0,7

+15,2

60-70

6 626

7 899

7 911

+0,2

+19,4

70-80

6 775

7 736

7 694

-0,5

+13,6

80-100

7 557

8 099

8 192

+1,2

+8,4

powyżej 100

6 480

7 104

7 208

+1,5

+11,2

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Wyhamowanie wzrostu zobaczymy jednak, gdy wrócimy do I kw. 2020 r. Wówczas największe metraże w porównaniu z IV kw. 2019 r. podrożały aż o 6,7 proc.

Podobnie jak we Wrocławiu, najmniejsze mieszkania oferowane w Gdańsku podrożały w ciągu roku o ok. 25 proc. Nominalnie, z uwagi na wyższą cenę wyjściową, wzrost przekroczył jednak 2000 zł/mkw.

Jeszcze mocniej w relacji do II kw. 2019 r. wzrosła średnia cena transakcyjna mieszkań o powierzchni od 35 do 40 mkw. (+28,5 proc. i +1993 zł/mkw. r/r). Stabilnie na tym tle prezentowała się średnia kwota płacona za lokale o powierzchni od 80 do 100 mkw., która względem II kw. 2019 r. wzrosła o 8,4 proc.

Ceny mieszkań w Krakowie

O obniżce średnich kwot, jakie płacono za mieszkania, nie było mowy w Krakowie. Ponadto jeśli w stolicy woj. małopolskiego nastąpiło wyhamowanie wzrostu, to było ono nieznaczne. Najstabilniej względem I kw. 2020 r. kształtowała się średnia cena mieszkań o powierzchni od 40 do 50 mkw. (średnio 7782 zł/mkw.), która w ciągu kwartału wzrosła o 2,2 proc. oraz nieco większych lokali o powierzchni od 50 do 50 mkw. (średnio 7710 zł/mkw.), za które płacono o 2,3 proc. więcej.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

7 588

9 361

9 693

+3,5

+27,7

35-40

7 124

8 116

8 419

+3,7

+18,2

40-50

7 056

7 919

8 092

+2,2

+14,7

50-60

6 804

7 604

7 782

+2,3

+14,4

60-70

6 567

7 416

7 710

+4,0

+17,4

70-80

6 787

7 199

7 539

+4,7

+11,1

80-100

6 989

7 705

7 892

+2,4

+12,9

powyżej 100

6 543

7 719

7 999

+3,6

+22,3

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Najmniejsze mieszkania (do 35 mkw. i od 35 do 40 mkw.) podrożały odpowiednio o 3,5 proc. i 3,7 proc., z kolei lokale 70-metrowe kosztowały średnio o 4,7 proc. więcej niż w I kw. 2020 r.

Wzrost stawek notowany w II kw. 2020 r. przełożył się także na wyraźną podwyżkę w relacji rocznej. Podobnie jak w Gdańsku i Wrocławiu, tak i w Krakowie najmocniej podrożały małe mieszkania. Za kawalerki o powierzchni do 35 mkw. płacono średnio 9693 zł/mkw. – o 27,7 proc. i 2105 zł/mkw. więcej niż w II kw. 2019 r.

Podwyżkę powyżej 20 proc. odnotowano również w przypadku największych apartamentów. Kupujący mieszkania 100-metrowe i większe wydawali średnio 7999 zł/mkw. – o 22,3 proc. i 1456 zł/mkw. więcej niż przed rokiem.

Ceny mieszkań w Lublinie

Kontynuacja wzrostów cen miała miejsce również w Lublinie. Co więcej, wzrost stawek przyspieszył. To także w stolicy woj. lubelskiego w II kw. 2020 r. miała miejsce największa podwyżka. Dotknęła ona mieszkań o powierzchni od 40 do 50 mkw., za które płacono średnio 6125 zł/mkw. – o 6,8 proc. więcej niż w I kw. 2020 r. O ok. 5 proc. podrożały mieszkania 100-metrowe i większe, z kolei o ok. 3 proc. najmniejsze lokale (do 35 mkw. i od 35 do 40 mkw.), a także 50- i 60-metrowe.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

5 724

6 599

6 791

+2,9

+18,7

35-40

5 417

6 307

6 492

+2,9

+19,8

40-50

5 483

5 736

6 125

+6,8

+11,7

50-60

5 433

5 678

5 861

+3,2

+7,9

60-70

5 167

5 402

5 602

+3,7

+8,4

70-80

5 566

5 599

5 699

+1,8

+2,4

80-100

5 214

5 645

5 697

+0,9

+9,3

powyżej 100

5 325

5 519

5 789

+4,9

+8,7

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Jedynie w przypadku mieszkań o powierzchni od 80 do 100 mkw. średnie cena transakcyjna względem poprzedniego kwartału wzrosła o mniej niż 1 proc.

W porównaniu z II kw. 2019 r. najgłębiej do kieszeni musieli sięgnąć kupujący najmniejsze lokale. Kawalerki do 35 mkw. podrożały bowiem średnio o 18,7 proc., a mieszkania o powierzchni od 35 do 40 mkw. o 19,8 proc. Wzrost powyżej 10 proc. odnotowano jeszcze w przypadku mieszkań 40-metrowych (+11,7 proc. r/r).

Stabilizacja stawek notowana w drugiej połowie 2019 r. i pierwszym kwartale 2020 r. sprawiła, że mieszkania 50-metrowe i większe w ciągu roku podrożały o mniej niż 10 proc. Najstabilniej na tym polu kształtowała się średnia cena lokali 70-metrowych, za które w II kw. 2020 r. płacono średnio 5699 zł/mkw. – o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ceny mieszkań w Olsztynie

Cenowa huśtawka z przewagą wzrostów miała miejsce w II kw. 2020 r. w Olsztynie. O ile bowiem za mieszkania 70-metrowe płacono średnio o 0,5 proc. mniej niż w I kw. 2020 r., o tyle lokale 40-metrowe kosztowały średnio o 6 proc. więcej niż przed trzema miesiącami. Wzrost powyżej 4 proc. dotknął również najmniejszych mieszkań (do 35 mkw. i od 35 do 40 mkw.) oraz największych (powyżej 100 mkw.).

Tymczasem jeszcze w I kw. 2020 r. kwartalny wzrost żadnego z analizowanych metraży nie przekroczył 4 proc. Wciąż jednak średnie ceny nie przebiły granicy 6000 zł/mkw. Najwięcej – średnio 5876 zł/mkw. płacono za najmniejsze metraże.

Względem II kw. 2019 r. najmocniej wzrosła średnia cena mieszkań o powierzchni od 35 do 40 mkw., za które płacono średnio 5687 zł/mkw. (+16,6 proc. r/r). Spokój panował za to na rynku lokali 80-metrowych – jedynych, których średnia cena nie przekroczyła jeszcze 5000 zł/mkw. W II kw. 2020 r. płacono za nie średnio 4808 zł/mkw. – o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Olsztynie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

II kw. 2019

I kw. 2020

II kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

5 215

5 611

5 876

+4,7

+12,7

35-40

4 877

5 391

5 687

+5,5

+16,6

40-50

4 919

5 170

5 488

+6,1

+11,6

50-60

4 899

5 251

5 420

+3,2

+10,6

60-70

4 719

5 001

5 108

+2,1

+8,2

70-80

4 603

5 122

5 099

-0,5

+10,8

80-100

4 698

4 729

4 808

+1,7

+2,3

powyżej 100

4 586

4 838

5 049

+4,4

+10,1

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu  Biznesu” i Cenatorium

Rynek wtórny bardziej odporny na obniżki

Na dalszy ciąg stabilizacji cen transakcyjnych mieszkań wskazuje indeks urban.one. Lipcowy odczyt dla całego kraju wyniósł 103,5 pkt. i był o 0,1 pkt niższy niż w czerwcu i jednocześnie o 0,73 pkt. wyższy niż w lipcu 2019 r.

Dane Cenatorium wskazują także na większy spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym niż na rynku wtórnym.

– W 14 spośród 20 największych miast w Polsce na rynku pierwotnym średnia cena metra kwadratowego mieszkania spadła, podczas gdy na rynku wtórnym taką sytuację odnotowano tylko na czterech rynkach. Sytuacja ta wynika z faktu, iż mieszkania na rynku wtórnym w większości miast są tańsze niż na rynku pierwotnym, a także nie dość że są urządzone, to i gotowe do zamieszkania. Stąd mniej widoczna jest tendencja do nabywania najtaniej wycenionych na rynku mieszkań – mówi Anna Karaś, starszy analityk rynku nieruchomości w Cenatorium.

Lokalne promocje dzięki nadpodaży

Jakiego scenariusza dla rynku mieszkań powinniśmy się więc spodziewać po wakacjach? Jak zauważa Marcin Krasoń, ekspert obido.pl, już lipcowe dane pokazały, że „mieszkaniówka” wraca do życia.

– Spodziewam się okresu niższych obrotów i mniejszej liczby transakcji z względną stabilizacją cen. Na rynku wtórnym dużo łatwiej będzie o jakąś okazję, bo niektórzy sprzedający będą przyciśnięci do muru i wzrośnie ich skłonność do negocjowania stawek – twierdzi Marcin Krasoń.

Jak dodaje, przy niskich stopach procentowych i ciągłym braku mieszkań nie widać miejsca do znaczących obniżek.

– Obniżki najprędzej pojawią się lokalnie, w miejscach, gdzie wystąpi nadpodaż, ale w skali całych miast raczej będą one niewielkie. Trzeba pamiętać, że nie obniżyły się koszty budowy, czyli robocizna i ceny materiałów, ani też nie potaniały działki – podkreśla Marcin Krasoń.

Łatwiejsze kredyty ożywią popyt

Niższy niż w czerwcu był także odczyt indeksu urban.one dla dużych miast. W lipcu wyniósł on 104,2 pkt. (-0,21 pkt. m/m). Obniżka była jeszcze bardziej widoczna w relacji rocznej. W porównaniu z lipcem 2019 r. odczyt indeksu spadł o 1,04 pkt.

Jak zwraca uwagę Radosław Okulski, ekspert rynku nieruchomości, powrót popytu do poziomu sprzed wybuchu pandemii może jeszcze potrwać kilka miesięcy. To, jak szybko zacznie on rosnąć, zależy także od polityki kredytowej prowadzonej przez banki.

– Stopniowe przywracanie działalności gospodarki po jej zamrożeniu w drugim kwartale wpływa na wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Banki w całym 2020 r. udzielą mniej kredytów hipotecznych na sfinansowanie zakupu nieruchomości niż w rekordowym 2019 r. Należy jednak podkreślić, że odbicie po słabym drugim kwartale jest zauważalne i w konsekwencji może przełożyć się na lepszą sprzedaż. Czynnikami hamującymi popyt na kredyty mieszkaniowe może być jednak zwiększony do 20 proc. wkład własny oraz większa ostrożność kredytodawców, jeśli chodzi o osoby zatrudnione w sektorach narażonych na pogorszenie koniunktury – przewiduje Radosław Okulski.

Zastój w stolicy

Nieznacznie poniżej poziomu notowanego w czerwcu spadł także odczyt indeksu urban.one dla Warszawy. W lipcu wyniósł on 108,4 pkt. (-0,12 pkt. m/m). Był jednocześnie o 3 pkt. wyższy niż w lipcu 2019 r.

Zdaniem ekspertów to właśnie stołeczny rynek mieszkaniowy ucierpiał najmocniej podczas pandemii. W II kw. 2020 r. to w Warszawie sprzedaż mieszkań wyhamowała najmocniej. Z danych opublikowanych przez redNet Property Group wynika, że w stolicy sprzedano o 55 proc. mniej mieszkań w ujęciu rocznym. Z kolei dane opublikowane przez NBP pokazują, że w tym samym czasie średnia cena transakcyjna na rynku pierwotnym spadła o blisko 4 proc. i wyniosła 9438 zł/mkw. W tym samym czasie na rynku wtórnym odnotowano stabilizację kwot płaconych za używane mieszkania.

– Dane opublikowane przez NBP dotyczące cen transakcyjnych pokazują, że zgodnie z przypuszczeniami Warszawiacy wstrzymywali się z zakupami, szczególnie drogo wycenionych mieszkań, licząc na przeceny. Spadek średniej ceny transakcyjnej może świadczyć o większej skłonności deweloperów do udzielania upustów w celu sfinalizowania większej liczby transakcji – tłumaczy Anna Karaś.

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Twoje Finanse - Biznes w Bankier.pl. Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (163)

dodaj komentarz
milky_on
Biuro Informacji Kredytowej informuje, że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) w sierpniu bieżącego roku udzieliły znacznie mniej kredytów niż w analogicznym okresie 2019 roku, zarówno jeśli chodzi o ujęcie wartościowe, jak i liczbowe. W sierpniu 2020 roku odnotowano:

spadek kredytów
Biuro Informacji Kredytowej informuje, że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) w sierpniu bieżącego roku udzieliły znacznie mniej kredytów niż w analogicznym okresie 2019 roku, zarówno jeśli chodzi o ujęcie wartościowe, jak i liczbowe. W sierpniu 2020 roku odnotowano:

spadek kredytów mieszkaniowych o 21,5 proc.
mmaciek89
W Warszawie nadal jest drogo, nawet biorąc pod uwagę te spadki. Jak chciałem kupić tu mieszkanie to nawet nie myślałem o centrum tylko rozglądałem się za czymś dalej. Wybór padł na osiedle wwwconstruction na Wawrze. Cena przynajmniej była tu znośna i nie mieszkam na wielkim blokowisku. Na ale i tak bez kredytu się W Warszawie nadal jest drogo, nawet biorąc pod uwagę te spadki. Jak chciałem kupić tu mieszkanie to nawet nie myślałem o centrum tylko rozglądałem się za czymś dalej. Wybór padł na osiedle wwwconstruction na Wawrze. Cena przynajmniej była tu znośna i nie mieszkam na wielkim blokowisku. Na ale i tak bez kredytu się nie obeszło
marynapilecka
Pewnie będą rosły dzięki:

- opóźnionej i coraz bardziej widocznej negatywnej reakcji rynku...przez małpowanie koronka Paniki przez rządzących naszych i wielu innych krajów (lub wykonywanie rozkazów z góry?)
- nauka zadaną zmiksowano ze stacjonarną na studiach (mniej studentów musi wynajmować)...
- w tym
Pewnie będą rosły dzięki:

- opóźnionej i coraz bardziej widocznej negatywnej reakcji rynku...przez małpowanie koronka Paniki przez rządzących naszych i wielu innych krajów (lub wykonywanie rozkazów z góry?)
- nauka zadaną zmiksowano ze stacjonarną na studiach (mniej studentów musi wynajmować)...
- w tym roku mamy rekordową produkcję mieszkań przez dewów
- pojawiła się rekordowa liczba ogłoszeń wynajmu (prawie 40% więcej niż w analogicznym okresie 2019) i sprzedaży (25%)


Teraz wiem dzięki Trolince ajsa i podrabianym nicom, że mieszkania na pewno nie spadną i muszą w perspektywie tylko rosnąć... ;)
1as
Rentierzy, królowie życia, czeka was LAWINA!
Covid to taki program długofalowy, który odbierze ludziom resztki własności i zostaną tylko korpo i ich niewolnicy!
jpeterj
Tobie nic nie odbierze, bo nie ma co odebrać. Wniosek prosty, najlepiej być golasem ;))))
tomako_lunatic
Taka ciekawostka...
https://epoznan.pl/news-news-109881-bardzo_duzy_spadek_zainteresowania_wynajmem_mieszkan_w_poznaniu_w_sierpniu_az_o_polowe
jpeterj
Jak tam peowskie boty? Janusze, Grażyny, Anki i Maryny? Niedomagacie? :))
anna_domagaiczyk
Szczerze, to dziś już niedomagam. @pelerj Janusz, ciągnij dalej.
jpelerj
Zauważyłem, że jednak nie ma nicka anna_domagaiczyk, a pojawił się za to anna_domaqalczyk. I sporo o mnie ;-). Musiała Anna strasznie zaszkodzić w biznesie. Będę czytał ! A laleczek voodoo nie próbowaliście, "Kuzynie" @jpeterj, @wpftdh, @ajsa? Może modły u egzorcystów w Toruniu?
jpeterj
Janusz, u ciebie w domu załatwić się komuś na wycieraczce, zapukać doń i poprosić o papier to codzienność. Cóż rodziny się nie wybiera, dzieciństwo miałeś trudne, ale peowska fucha pomoże i tobie i ance niedomagalce i marynce margarynce.

Powiązane: Ceny transakcyjne nieruchomości - raporty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki