REKLAMA

BLIRT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A.

2020-11-22 20:08
publikacja
2020-11-22 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-22
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie artykułu 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd BLIRT S.A. ("Spółka", "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta w Gdańsku (80-822), przy ul. Kładki 24, pok. 83, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym (ostatnim) z wymaganych przez ww. przepis prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-22 Marian Popinigis Prezes Zarządu Marian Popinigis
2020-11-22 Tomasz Wrzesiński Wiceprezes Zarządu Tomasz Wrzesiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki