REKLAMA

Wielki program rozwoju wsi w Polskim Ładzie. Rząd wspomoże rolników m.in. większymi dopłatami do paliwa

2021-06-12 11:43, akt.2021-06-12 13:32
publikacja
2021-06-12 11:43
aktualizacja
2021-06-12 13:32
Wielki program rozwoju wsi w Polskim Ładzie. Rząd wspomoże rolników m.in. większymi dopłatami do paliwa
Wielki program rozwoju wsi w Polskim Ładzie. Rząd wspomoże rolników m.in. większymi dopłatami do paliwa
fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W Polskim Ładzie przygotowano 20 ważnych programów dla rolników - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w gospodarstwie rolniczym w Będkowicach (woj. małopolskie).

Premier mówił, że skrócenie łańcucha dostaw "Od pola do stołu" jest "rzeczą krytyczną, jest rzeczą bardzo ważną". "Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi względem zachodnich. I dlatego w Polskim Ładzie przygotowaliśmy 20 ważnych programów" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił szef rządu, jednym z nich, jest podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego. "Wcześniej z 83 zł na 100 zł. A teraz ze 100 zł podnosimy wkrótce na 110 zł."

Kolejny programy dotyczą m.in. dbania o gospodarstwa rolne, szczególnie o małe oraz kodeksu rolnego.

Premier zwrócił uwagę, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" - suszą, gradobiciem, podtopieniami. "Tu, jako państwo, staramy się pomagać. Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych" - zapewnił Morawiecki.

Przede wszystkim jednak - jak podkreślił - zależy mi na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych". "To dlatego też z sukcesem staraliśmy się o powołanie na komisarza ds. rolnictwa Polaka, pana Janusza Wojciechowskiego, który dba o interesy polskich rolników w Brukseli. To dlatego wynegocjowaliśmy w Brukseli ogromny pakiet wsparcia na najbliższych kilka lat, ponad 34 mld euro. To z tych środków również będą korzystały gospodarstwa takie, jak tu w Będkowicach" - dodał premier.

Zadeklarował, że rząd chce także prowadzić działania krajowe - budżetowe i legislacyjne, które będą sprzyjać poprawie konkurencyjności polskich rolników.

Przekonywał przy tym, iż polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne niż w innych krajach UE, np. Holandii. "Tam ilość zużywanych pestycydów w substancji aktywnej jest kilka razy większa niż w Polsce na jeden hektar. W Polsce to jest nieco powyżej 2 kg na hektar tej substancji aktywnej; w Holandii - parę razy więcej" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział, że pomoc dla rolników przewidziano m.in. w Polskim Ładzie, czyli nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

"Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury, potrzebuje infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, te większe przedsiębiorstwa, także internetowej i to jest wielki program rozwoju wsi, który mamy w ramach Polskiego Ładu" – powiedział premier.

Zaznaczył, że konieczne jest nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnieni dotyczących m.in. melioracji czy podłączeń wodno-kanalizacyjnych. "W Polskim Ładzie przeznaczamy bezprecedensowe kwoty na ten cel" – mówił Morawiecki. Wskazywał, że "polska wieś się zmienia, transformuje, stawia na nowe działalności, np. turystykę".

"I to jest piękne, ale najpiękniejsze jest to polski rolnik przechował polską wiarę, tradycję, kulturę i łączy to z nowoczesnością, z nowoczesnym gospodarowaniem, coraz bardziej efektywnym, coraz bardziej konkurencyjnym" – mówił.

Rolą państwa – jak akcentował – jest pomaganie w nieszczęściach, gdy dojdzie do podtopień, gradobicia czy suszy, ale także pomaganie w wykorzystaniu szans, które przed rolnictwem się otwierają.

"Z całym sercem, z całą mocą, jako jedno z najważniejszych moich zadań stawiam przed sobą, przed rządem, wpieranie polskiego rolnictwa poprzez programy finansowe, infrastrukturalne" – powiedział szef rządu.

Mamy zobowiązanie, by naprawiać błędy przeszłości oraz szukać najlepszych możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki , otwierając debatę "Polski Ład, Od Pola Do Stołu".

"Chleb jest bardzo potrzebny, chleb jest niezbędny - to słowa Jana Pawła II, który zaznaczył bardzo wyraźnie tym samym, że żyjemy dzięki rolnikom, dzięki wsi, dzięki polskiej wsi" - powiedział premier na otwarcie debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach, koło Krakowa.

Jak mówił szef rządu, "to jest także docenienie roli wsi, ale również nasze zobowiązanie jednocześnie". "Zobowiązanie, aby naprawiać błędy przeszłości - tej dalszej, najdalszej, ale także tej z ostatnich lat, z ostatniej dekady i szukać najlepszych, możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań" - tłumaczył Morawiecki.

Premier podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko zrozumiało potrzeby polskiej wsi. I od początku tego wieku środowisko PiS jest wyrazicielem tych najgłębszych potrzeb polskiego rolnictwa".

Szef rządu zaznaczył, iż jest głęboko przekonany, że polska wieś to nie tylko "rozsadnik polskiej kultury, to nie tylko depozytariusz polskiej kultury, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności" - powiedział. "Tej zdrowo rozumianej nowoczesności, a najlepszym dowodem tego jest wielki sukces polskiej wsi, polskiego rolnika na arenie międzynarodowej, w szczególności w UE" -podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, to sukces wiążący się z rzeczywistym etosem pracy. "Takim, który niestety przez długie lata nie był właściwie doceniony. Etos pracy musi być nagrodzony poprzez odpowiednie wynagrodzenia i wsparty zarówno w tym słynnym cyklu świńskim, ale również w zakresie infrastruktury" - podkreślił premier.

Zwrócił też uwagę, że na polskiej wsi rozpoczyna się polska historia. "A więc winniśmy wdzięczność polskiej wsi" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Przypomniał ponadto, że ponad 80 mln złotych przekazano kołom gospodyń wiejskich. "Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich, kobiety gospodarne i wyjątkowe coraz częściej z tego programu korzystają" - zaznaczył szef rządu. Zapewnił, że także ten program będzie kontynuowany i rozszerzany.

Dodatkowe środki mają dostać też ochotnicze straże pożarne. "To bardzo ważny element budujący nie tylko polską kulturę, spójność polskiej wsi, ale także pomoc w sytuacjach nieszczęść zawsze czujni, zawsze gotowi. Tacy są nasi druhowie i dlatego dbamy o rozwój wsi" - powiedział premier.

Morawiecki dowodził ponadto, że polskie rolnictwo wpisuje się w realizację celów unijnej polityki klimatycznej. "To my zużywamy kilkakrotnie mniej pestycydów, a więc jesteśmy dużo bardziej ekologiczni i dlatego jestem przekonany, że Komisja Europejska musi się przyjrzeć tej tak naprawdę produkcji przemysłowej, która w sposób nieuprawniony korzysta z przewag konkurencyjnych względem naszych rolników" - zaznaczył szef rządu.

Wskazywał ponadto, że w Holandii przypada o wiele więcej świń czy krów na 100 ha. "W Holandii to jest około 500-600 świń na 100 hektarów; w Polsce - kilkakrotnie mniej. To w Holandii jest ok. 200 krów na 100 ha, w POlsce - około 40, a więc znacząco mniej" - mówił premier.

Premier w trakcie debaty "Polski Ład, Od Pola Do Stołu" zapewnił, że "rolnictwo polskie jest nie tylko oczkiem w głowie" Polskiego Ładu, "ale w ślad za naszymi słowami idą czyny, idą środki, idą pieniądze". Jak dodał, "będziemy z całą pewnością wspierać poprzez różne programy".

Premier wymienił kilka rozwiązań dla rolników zawartych w Polskim Ładzie:

 1. Wyższe dopłaty do paliwa dla rolników. W ramach „Polskiego ładu” ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat wg podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.
 2. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. W ramach tego programu tworzone będą miejsca bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Wspierani też będą rolnicy, rozpoczynający lub prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych.
 3. Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Pozwoli ona na ustanowienie zasad wsparcia rozwoju rodzinnych gospodarstw. Będzie ona obudowana pakietem systemowych zmian, przywracających pełną godność ekonomiczną i społeczną polskim rolnikom z gospodarstw rodzinnych.
 4. Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Jak wynika z informacji opublikowanych na Twitterze przez Kancelarię Premiera, środki na wsparcie rozwoju polskiej wsi będą pochodzić z funduszy unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności, z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
 5. Kodeks rolny ma być nowym aktem prawnym, który kompleksowo ureguluje generalne zasady gospodarowania rolnego oraz podstawowe prawa, dotyczące gospodarowania rolnego.
 6. E-okienko dla rolnika. W ramach e-okienka dla rolnika ma powstać jedno miejsce z e-wnioskami na m.in. zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, wsparcie rolniczego handlu detalicznego, zgłoszenie do KRUS umów dzierżawy, zgłoszenia umów cywilnoprawnych, dopłatę do materiału siewnego oraz ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego.
 7. Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi. Ten program zakłada opracowanie nowego narzędzia informatycznego, umożliwiającego przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR. To pozwoli na ułatwienie dostępu do wiedzy o nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 8. Cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „Od pola do stołu”. W ranach systemy powstaną rozwiązania, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie pochodzenia żywności oraz na wskazanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności lub surowców. Do tego zostaną uproszczone formalności, związane z raportowaniem informacji o produkcji.
 9. Satelitarny system monitoringu upraw rolniczych. Jak informuje Kancelaria Premiera na Twitterze, teledetekcja pozwoli administracji i rolnikom indywidualnym na bieżący monitoring, na dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz o stratach w produkcji rolnej.

"Widzicie rosnące przy polskich drogach tablice, pokazujące, kto finansuje budowę dróg gminnych i powiatowych. Z polskiego budżetu, dzięki zwycięstwu z mafiami podatkowymi, jest coraz więcej środków na drogi gminne i powiatowe. Będziemy go nie tylko kontynuować, ale także zwiększać" – powiedział premier podczas debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach, koło Krakowa.

Zapowiedział także wsparcie dla rozwoju kultury wiejskiej.

"+Polski Ład+ to także program wsparcia polskiej kultury i tradycji wiejskiej. Chcę podziękować polskiej wsi, że jest depozytariuszem polskiej tradycji, kultury i wiary" – powiedział Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że programy skierowane dla rolników to jedna z najważniejszych części Polskiego Ładu.

"Mogę stąd obiecać, że to jedna z absolutnie najważniejszych części Polskiego Ładu. Robimy wszystko, co w naszych siłach, aby zagwarantować jak najlepsze i jak najbardziej sprawiedliwe warunki rozwoju dla polskiej wsi, żeby polska wieś była nie tylko zwycięska w Europie, co już się dzieje, ale żeby kultura i siła polskiej wsi emanowała na całą Polskę" – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Polska - nasza ziemia. Co zakłada?

 • nowe normy regulujące pracę w rolnictwie

 • zwrot za akcyze od hektara w górę o 10%  

 • centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi

 • ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

 • rozwój sieci manufaktur spożywczych

 • uwolnienie rolniczego handlu detalicznego 

 • paszportyzacja polskiej żywności

 • cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika: wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię 

 • spółdzielnie energetyczne rolników

 • elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw>

 • fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników

 • program rozwoju miejscowości popegeerowskich

 • specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów

 • zachęty do spółdzielczości rolnej

 • monitoring upraw przeciwdziałający suszy

 • lepsza ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie

 • nowy kodeks rolny

Pod koniec maja Morawiecki zapewnił, że Polski Ład proponuje rolnikom i polskiej wsi liczne i istotne działania, które mają podnieść polskie rolnictwo na jeszcze wyższy poziom. Zaznaczył, że program rolny, który jest częścią Polskiego Ładu, koncentruje się na kilku zasadniczych obszarach.

"Pierwszy to poprawa stanu finansowego, możliwości inwestycyjnych rolników, mieszkańców wsi. Tutaj mam na myśli zarówno wszelkiego typu inwestycje rolne, jak również inwestycje, które rozwijają wieś. Przeznaczamy na to bezprecedensową kwotę. To około 34 mld euro, co w połączeniu ze środkami krajowymi da kwotę znacząco większą niż poprzednia perspektywa" - mówił wówczas szef rządu.

Według ministra rolnictwa Polski Ład ma poprawić życie w wielu obszarach, także na wsi. Zmiany dla tych mieszkańców mają wprowadzić zapisy w dwóch ustawach – o rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz o kodeksie rolniczym.

Pierwszy projekt ma dotyczyć możliwości przechodzenia na emeryturę bez zdawania gospodarstwa. Rząd chce też zachęcić młodych ludzi, by pozostawali na wsi i mieli zapewnione dobre warunki życia i możliwości rozwoju, ze żłobkami, przedszkolami czy szerokopasmowym internetem – mówił Puda. Trzeci cel to korzystne dla rolników zmiany dotyczące legislacji i podatków czy akcyz – dodał minister.

autorki: Aneta Oksiuta, Beata Kołodziej, Marta Rawicz, Rafał Białkowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (27)

dodaj komentarz
kasa1979
kiedy rzad zacznnie pomagac ludziom? aby uwolnic od paradoksów prawnych, zliwkiduje nieefektywne prawo, uprości system podatkowy:)))) na razie toniemy w dłuchach bardziej niż za popsluchów, o elektrowni atomowej możemy pomarzyć, czyli pozostaje nam konkurencja płacowa i tyle pozostąło z bajek wielkiego wizjonera motousza i jarego
300_pala
Morawiecki daj już spokój. W Rzeszowie dostaliście bęcki
sel
Czyli dalej będą siódmy rok podnosić ceny paliw i energii ,żeby niby mieć z czego niby dokładać...
analizy
Widać z tego, że w jakimś sensie wieś będzie bardziej atrakcyjnym miejscem, bo nastąpił wysyp atrakcyjnych działek na wsiach z czystym powietrzem. Ja teraz podpisałem umowę przedwstępną na zakup w samych Kozienicach, a dziś przeszukując ogłoszenia na Gumtree.pl, żeby się upewnić czy dobry interes zrobiłem, natrafiłem Widać z tego, że w jakimś sensie wieś będzie bardziej atrakcyjnym miejscem, bo nastąpił wysyp atrakcyjnych działek na wsiach z czystym powietrzem. Ja teraz podpisałem umowę przedwstępną na zakup w samych Kozienicach, a dziś przeszukując ogłoszenia na Gumtree.pl, żeby się upewnić czy dobry interes zrobiłem, natrafiłem na trzy tańsze i większe działki na wsiach w powiecie. Np. znacznie tańsza i piękna działka 67 arów we wsi Brzóza z rzadko rosnącymi pięknymi brzozami. I przyznam, że trochę mi szkoda, ale zapłaciłem zadatek i straciłbym 10 tys. zł (10%) jakbym odstąpił od umowy. Właściciel chce gdzieś ok. 90-80 tys. zł, ale sądzę że za 75 tysiaków by się utargowało. Ale myślę, czy nie nie znaleźć jeszcze trzech chętnych i podzielić ją na 4 działki po 15 arów, jedną dla siebie a trzy dla tych pozostałych.
https://www.gumtree.pl/a-dzialki/kozienice/sprzedam-atrakcyjna-dzialke-w-cenie-13+12zl-mkw+-taki-nowy-konstancin-bis/1005431982220910474559909
newsman
RZAD da farmerom kase na nowe bryki zeby mogli zamienic te swoje zdezelowane niemieckie modele na nowsze ze szrotu; tak chca walczyc o tych ktorych jeszcze nie mogli przekupic
specjalnie_zarejstrowany1
czyli rolnicy beda sie parac sprzedaza przechrzczonego paliwa
kris74keh
Ten plan ma wiele luk i niescisłosci , ale bedzie jeszcze na pewno doszlifowany. Czekam na realistyczne propozycje strony przeciwnej. Tylko czy oprócz zastąpienia ludzi PiS-u swoimi marnymi kadrami , tamci mają jakikolwiek plan?
jpelerj
Normalne obietnice przedwyborcze za pieniądze z Unii, których przez swoje wysiłki PIS może nie zobaczyć. Jak przyspieszono sprawę pieniędzy za praworządność w TSUE, to faktycznie wybory mogą być jeszcze na jesieni, żeby zdążyć przed wyrokiem. A obstawiałem, że będą na wiosnę.
ptokbentoniczny
Będzie zabawnie. PiS bawił się w mocarstwowość i narobił sobie wszędzie wrogów. I bardzo dobrze. Polacy nie zasługują na to żeby być szanowani, skoro wybierają na rządzących takich klaunów.

Powiązane: Polski ład

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki