5,00%
0,00 p.p.
Stopa bezrobocia (Polska)

Stopa bezrobocia

Ostatnia wartość: 5,00%
Zmiana: 0,00 p.p.
Poprzednia wartość: 5,00%
Max 5L: 6,50%
Min 5L: 4,80%
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa sposoby:

- jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej;
– jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn);

Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.

Notowania historyczne

Data Wartość
XI 2023 5
X 2023 5
IX 2023 5
VIII 2023 5
VII 2023 5
VI 2023 5
V 2023 5,1
IV 2023 5,2
III 2023 5,4
II 2023 5,5
I 2023 5,5
XII 2022 5,2
XI 2022 5,1
X 2022 5,1
IX 2022 5,1
VIII 2022 4,8
VII 2022 4,9
VI 2022 4,9
V 2022 5,1
IV 2022 5,2
III 2022 5,4
II 2022 5,5
I 2022 5,5
XII 2021 5,4
XI 2021 5,4
X 2021 5,5
IX 2021 5,6
VIII 2021 5,8
VII 2021 5,8
VI 2021 5,9
V 2021 6,1
IV 2021 6,3
III 2021 6,4
II 2021 6,5
I 2021 6,5
XII 2020 6,2
XI 2020 6,1
X 2020 6,1
IX 2020 6,1
VIII 2020 6,1
VII 2020 6,1
VI 2020 6,1
V 2020 6
IV 2020 5,8
III 2020 5,4
II 2020 5,5
I 2020 5,5
XII 2019 5,2
XI 2019 5,1
X 2019 5
IX 2019 5,1
VIII 2019 5,2
VII 2019 5,2
VI 2019 5,3
V 2019 5,4
IV 2019 5,6
III 2019 5,9
II 2019 6,1
I 2019 6,1
XII 2018 5,8
XI 2018 5,7
X 2018 5,7
IX 2018 5,7
VIII 2018 5,8
VII 2018 5,9
VI 2018 5,9
V 2018 6,1
IV 2018 6,3
III 2018 6,6
II 2018 6,8
I 2018 6,9
XII 2017 6,6
XI 2017 6,5
X 2017 6,6
IX 2017 6,8
VIII 2017 7
VII 2017 7,1
VI 2017 7,1
V 2017 7,4
IV 2017 7,7
III 2017 8,1
II 2017 8,5
I 2017 8,6
XII 2016 8,3
XI 2016 8,2
X 2016 8,2
IX 2016 8,3
VIII 2016 8,5
VII 2016 8,6
VI 2016 8,8
V 2016 9,1
IV 2016 9,5
III 2016 10
II 2016 10,3
I 2016 10,3
XII 2015 9,8
XI 2015 9,6
X 2015 9,6
IX 2015 9,7
VIII 2015 9,9
VII 2015 10
VI 2015 10,2
V 2015 10,7
IV 2015 11,1
III 2015 11,5
II 2015 11,9
I 2015 11,9
XII 2014 11,4
XI 2014 11,4
X 2014 11,3
IX 2014 11,5
VIII 2014 11,7
VII 2014 11,8
VI 2014 12
V 2014 12,5
IV 2014 13
III 2014 13,5
II 2014 13,9
I 2014 14
XII 2013 13,4
XI 2013 13,2
X 2013 13
IX 2013 13
VIII 2013 13
VII 2013 13,1
VI 2013 13,2
V 2013 13,5
IV 2013 14
III 2013 14,3
II 2013 14,4
I 2013 14,2
XII 2012 13,4
XI 2012 12,9
X 2012 12,5
IX 2012 12,4
VIII 2012 12,4
VII 2012 12,3
VI 2012 12,3
V 2012 12,6
IV 2012 12,9
III 2012 13,3
II 2012 13,5
I 2012 13,2
XII 2011 12,5
XI 2011 12,1
X 2011 11,8
IX 2011 11,8
VIII 2011 11,8
VII 2011 11,7
VI 2011 11,8
V 2011 12,2
IV 2011 12,6
III 2011 13,1
II 2011 13,2
I 2011 13
XII 2010 12,3
XI 2010 11,7
X 2010 11,5
IX 2010 11,5
VIII 2010 11,3
VII 2010 11,4
VI 2010 11,6
V 2010 11,9
IV 2010 12,3
III 2010 12,9
II 2010 13
I 2010 12,7
XII 2009 11,9
XI 2009 11,4
X 2009 11,1
IX 2009 10,9
VIII 2009 10,8
VII 2009 10,8
VI 2009 10,7
V 2009 10,8
IV 2009 11
III 2009 11,2
II 2009 10,9
I 2009 10,5
XII 2008 9,5
XI 2008 9,1
X 2008 8,8
IX 2008 8,9
VIII 2008 9,1
VII 2008 9,4
VI 2008 9,6
V 2008 10
IV 2008 10,5
III 2008 11,1
II 2008 11,3
I 2008 11,7
XII 2007 11,4
XI 2007 11,2
X 2007 11,3
IX 2007 11,6
VIII 2007 11,9
VII 2007 12,2
VI 2007 12,4
V 2007 13
IV 2007 13,7
III 2007 14,4
II 2007 14,9
I 2007 15,1
XII 2006 14,9
XI 2006 14,8
X 2006 14,9
IX 2006 15,2
VIII 2006 15,5
VII 2006 15,7
VI 2006 15,9
V 2006 16,5
IV 2006 17,2
III 2006 17,8
II 2006 18
I 2006 18
XII 2005 17,6
XI 2005 17,3
X 2005 17,3
IX 2005 17,6
VIII 2005 17,7
VII 2005 17,9
VI 2005 18
V 2005 18,3
IV 2005 18,8
III 2005 19,3
II 2005 19,4
I 2005 19,5
XII 2004 19,1
XI 2004 18,7
X 2004 18,7
IX 2004 18,9
VIII 2004 19,1
VII 2004 19,3
VI 2004 19,5
V 2004 19,6
IV 2004 20
III 2004 20,5
II 2004 20,6
I 2004 20,6
XII 2003 20
XI 2003 19,5
X 2003 19,3
IX 2003 19,4
VIII 2003 19,5
VII 2003 19,6
VI 2003 19,7
V 2003 19,8
IV 2003 20,3
III 2003 20,6
II 2003 20,7
I 2003 20,6
XII 2002 20
XI 2002 19,7
X 2002 19,5
IX 2002 19,5
VIII 2002 19,5
VII 2002 19,4
VI 2002 19,4
V 2002 19,2
IV 2002 19,9
III 2002 20,1
II 2002 20,2
I 2002 20,1
XII 2001 19,4
XI 2001 18,7
X 2001 18,2
IX 2001 18,1
VIII 2001 17,9
VII 2001 17,8
VI 2001 17,7
V 2001 17,6
IV 2001 17,7
III 2001 17,8
II 2001 17,7
I 2001 17,5
XII 2000 15
XI 2000 14,5
X 2000 14,1
IX 2000 14
VIII 2000 13,9
VII 2000 13,8
VI 2000 13,5
V 2000 13,5
IV 2000 13,7
III 2000 13,9
II 2000 13,9
I 2000 13,6
XII 1999 13
XI 1999 12,5
X 1999 12,2
IX 1999 12,1
VIII 1999 11,9
VII 1999 11,8
VI 1999 11,6
V 1999 11,6
IV 1999 11,8
III 1999 12
II 1999 11,9
I 1999 11,4
XII 1998 10,4
XI 1998 9,9
X 1998 9,7
IX 1998 9,6
VIII 1998 9,5
VII 1998 9,8
VI 1998 9,8
V 1998 9,8
IV 1998 10,2
III 1998 10,6
II 1998 10,8
I 1998 10,8
XII 1997 10,5
XI 1997 10,3
X 1997 10,3
IX 1997 10,6
VIII 1997 11
VII 1997 11,3
VI 1997 11,6
V 1997 11,7
IV 1997 12,1
III 1997 12,6
II 1997 13
I 1997 13,1
XII 1996 13,2
XI 1996 13,3
X 1996 13,2
IX 1996 13,5
VIII 1996 13,8
VII 1996 14,1
VI 1996 14,3
V 1996 14,7
IV 1996 15,1
III 1996 15,4
II 1996 15,4
I 1996 15,4
XII 1995 14,9
XI 1995 14,7
X 1995 14,7
IX 1995 15
VIII 1995 15,2
VII 1995 15,3
VI 1995 15,2
V 1995 14,8
IV 1995 15,2
III 1995 15,5
II 1995 15,9
I 1995 16,1
XII 1994 16
XI 1994 16,1
X 1994 16,2
IX 1994 16,5
VIII 1994 16,8
VII 1994 16,9
VI 1994 16,6
V 1994 16,1
IV 1994 15,7
III 1994 16
II 1994 16,1
I 1994 16
XII 1993 15,7
XI 1993 15,5
X 1993 15,3
IX 1993 15,4
VIII 1993 15,4
VII 1993 15,4
VI 1993 14,6
V 1993 14,2
IV 1993 14,3
III 1993 14,2
II 1993 14,2
I 1993 14
XII 1992 13,6
XI 1992 13,5
X 1992 13,5
IX 1992 13,6
VIII 1992 13,4
VII 1992 13,1
VI 1992 12,6
V 1992 12,3
IV 1992 12,2
III 1992 12,1
II 1992 12,4
I 1992 12,1
XII 1991 12,2
XI 1991 11,1
X 1991 10,8
IX 1991 10,5
VIII 1991 9,8
VII 1991 9,4
VI 1991 8,4
V 1991 7,7
IV 1991 7,3
III 1991 7,1
II 1991 6,8
I 1991 6,6
XII 1990 6,5
XI 1990 5,9
X 1990 5,5
IX 1990 5
VIII 1990 4,5
VII 1990 3,8
VI 1990 3,1
V 1990 2,4
IV 1990 1,9
III 1990 1,5
II 1990 0,8
I 1990 0,3