2,2200 zł
-0,67% -0,0150 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Consolidated_Financial_Statements_for_the_1st_quarter_of_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-22
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Work Service Capital Group 01.01--31.03.2017 01.01.-31.03.2016 01.01--31.03.2017 01.01.-31.03.2016
II. Revenues from sales 655 062 591 248 152 728 135 734
III. EBITDA (operating profit + depreciation) 29 337 20 387 6 840 4 680
IV. Profit from the sale 26 226 15 087 6 115 3 464
V. Profit on operating activities (EBIT) 25 218 16 677 5 880 3 829
VI. Gross profit (loss) 16 861 9 037 3 931 2 075
VII. Net profit (loss) 12 395 4 240 2 890 973
VIII. Net cash flows from operating activities 16 679 16 723 3 889 3 839
IX. Net cash flows from investing activities -43 930 -6 336 -10 242 -1 455
X. Net cash flows from financing activities 32 596 -18 585 7 600 -4 267
XI. Total net cash flow 5 346 -8 199 1 246 -1 882
XII. Number of ordinary shares of the Company for the purposes of calculating earnings per share in pieces 65 094 823 65 094 823 65 094 823 65 094 823
XIII. Earnings per share 0,10 0,03 0,02 0,01
XIV. Number of shares diluted for the purpose of calculating diluted earnings per share in pieces 65 836 829 65 800 923 65 836 829 65 800 923
XV. Diluted earnings per share 0,10 0,03 0,02 0,01
XVI. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
XVII. Assets 1 305 825 1 300 887 309 452 294 052
XVIII. Liabilities and liability reserves 945 608 943 590 224 088 213 289
XIX. Long-term liabilities 412 861 342 551 97 839 77 430
XX. Short-term liabilities 532 747 601 039 126 249 135 859
XXI. Equity (Fund) 360 217 357 297 85 364 80 763
XXII. Share capital (Fund) 6 509 6 509 1 543 1 471
XXIII. Supplementary capital (Fund) 333 254 330 652 78 974 74 741
XXIV. Work Service SA 01.01--31.03.2017 01.01.-31.03.2016 01.01--31.03.2017 01.01.-31.03.2016
XXV. Revenues from sales 144 970 134 808 33 800 30 808
XXVI. EBITDA (operating profit + depreciation) -2 505 -605 -584 -139
XXVII. Profit from the sale -5 495 -2 489 -1 281 -571
XXVIII. Profit on operating activities (EBIT) -3 753 -1 809 -875 -415
XXIX. Gross profit (loss) -6 329 -3 872 -1 476 -889
XXX. Net profit (loss) -6 329 -3 872 -1 476 -889
XXXI. Net cash flows from operating activities -20 110 13 345 -4 689 3 064
XXXII. Net cash flows from investing activities -38 528 -84 492 -8 983 -19 397
XXXIII. Net cash flows from financing activities 58 847 70 675 13 720 16 225
XXXIV. Total net cash flow 208 -471 48 -108
XXXV. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
XXXVI. Assets 890 328 855 124 210 988 193 292
XXXVII. Liabilities and liability reserves 605 153 563 848 143 408 127 452
XXXVIII. Long-term liabilities 288 546 217 447 68 379 49 152
XXXIX. Short-term liabilities 312 421 342 493 74 037 77 417
XL. Equity (Fund) 285 175 291 276 67 580 65 840
XLI. Share capital (Fund) 6 509 6 509 1 543 1 471
XLII. Supplementary capital (Fund) 284 994 287 459 67 537 64 977
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Consolidated Financial Statements for the 1st quarter of 2017.pdfConsolidated Financial Statements for the 1st quarter of 2017.pdf Consolidated Financial Statements for the 1st quarter of 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-22 Maciej Witucki President of the Management Board
2017-05-22 Adam Pawłowicz Vice President of the Management Board
2017-05-22 Tomasz Ślęzak Vice President of the Management Board
2017-05-22 Robert Knights Vice President of the Management Board
2017-05-22 Paul Christodoulou Vice President of the Management Board
2017-05-22 Iwona Szmitkowska Vice President of the Management Board
2017-05-22 Krzysztof Rewers Vice President of the Management Board
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.