REKLAMA
PIT 2023

Ubezpieczenie na narty w Polsce i za granicą - ile kosztuje, co zawiera

2018-01-02 06:05
publikacja
2018-01-02 06:05

W okresie zimowym stoki narciarskie są oblegane przez miłośników białego szaleństwa. Przed takim wyjazdem warto pomyśleć o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne obejmujące wyjazdy w polskie, jak i zagraniczne góry.

Na rynku możemy obecnie znaleźć wiele ofert, zróżnicowanych pod względem m.in. zakresu oraz sumy ubezpieczenia. Wśród nich są warianty podstawowe lub rozszerzone o dodatkowe usługi. Wybierając ochronę ubezpieczeniową należy dostosować jej zakres do indywidualnych potrzeb, ale przede wszystkim dokładnie zapoznać się z OWU, które opisuje, co zawiera umowa oraz w przypadku jakich sytuacji ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

Co powinna zawierać polisa miłośnika sportów zimowych?

Organizując urlop na stoku, warto pamiętać nie tylko o konserwacji swojego sprzętu, ale również o należytej ochronie swojego życia i zdrowia. W tym celu warto zastanowić się nad zakupem indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. Przy wyborze konkretnej oferty bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na sumę ubezpieczenia oraz jego zakres. Warto dowiedzieć się, do jakiej kwoty ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia oraz czy przewidział ubezpieczenie OC, które chroni podróżnego w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Dodatkowo możemy zadbać o ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego.

Ubezpieczeniowy pakiet turystyczny dla amatorów zimowych sportów powinien składać się z:

  • ubezpieczenia kosztów leczenia, tj. kosztów pobytu i leczenia w szpitalu, wizyt lekarskich, badań, zabiegów medycznych i operacji, kosztów transportu medycznego do wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe tj. wyrządzenie krzywdy osobie trzeciej;
  • ubezpieczenia OC za szkody rzeczowe np. uszkodzenie nart osobie trzeciej;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • assistance (na ogół dodawany gratis do ubezpieczenia kosztów leczenia);
  • ubezpieczenia bagażu – na wypadek jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek określonego zdarzenia losowego.

Dla wielu narciarzy bardzo istotne jest ubezpieczenie sprzętu sportowego, którego zakup wiąże się z dużym wydatkiem. W związku z tym należy zwrócić uwagę, czy polisa obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku, zejścia lawiny, kradzieży. Istotne jest również sprawdzenie, co kryje się pod pojęciem sprzętu sportowego w danym towarzystwie ubezpieczeń i czy w jego skład wchodzi również osprzęt oraz ekwipunek tj. kask, gogle, buty narciarskie, kombinezon.

Dodatkowo, dokonując wyboru polisy ubezpieczeniowej warto zapoznać się z metodą wyceny zniszczonego bądź utraconego sprzętu. Bowiem przy wypłacie odszkodowania ubezpieczyciele wyceniają sprzęt sportowy według różnych wartości:

  • rzeczywistej, czyli aktualnej ceny na rynku z uwzględnieniem zużycia sprzętu (mniej korzystna dla ubezpieczonego);
  • odtworzeniowej lub rynkowej (za takie odszkodowanie możemy odkupić nowy sprzęt o tych samych parametrach, co utracony).

Jeśli natomiast zniszczony sprzęt oddajemy do naprawy, firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty wskazane na naszej fakturze lub rachunku za naprawę.

Ratownictwo i transport medyczny

Polisa ubezpieczeniowa w przypadku wyjazdu za granicę różni się od ochrony, którą turysta ma zapewnioną w kraju. W Polsce bowiem w przypadku wystąpienia wypadku na stoku możemy liczyć na pokrycie leczenia ze środków NFZ. Podobnie jest również z ratownictwem górskim. W razie zajścia konieczności organizacji akcji, poszkodowany nie musi martwić się jej kosztem oraz faktem posiadania ubezpieczenia. Sytuacja jednak wygląda inaczej poza granicami kraju. Osoba wybierająca się na zagraniczne stoki może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (wniosek składa się w NFZ), dzięki której będzie objęta publicznym ubezpieczeniem na takich zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym przebywa. Jednak należy pamiętać, że w większości krajów europejskich koszt ratownictwa medycznego czy transportu pokrywany jest przez osobę poszkodowaną. Oznacza to, że w razie wystąpienia konieczności organizacji transportu helikopterem, musimy liczyć się z wysokimi kosztami.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, pomimo licznych zalet (jest darmowa, nie ma wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia, działa niezależnie od przyczyny, dla której jesteśmy leczeni), jest niewystarczająca, o czym przekonuje sam NFZ, podkreślając, że EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w danym kraju opłat za świadczenia medyczne. Dlatego dla osób wybierających się na narty za granicę, zakupienie dodatkowej ochrony może uchronić przed niespodziewanymi wydatkami.

Ile kosztuje ochrona wyjazdu zagranicznego?

W celu prezentacji przykładowych cen ubezpieczenia wyjazdu zimowego Redakcja Bankier.pl zwróciła się do towarzystw ubezpieczeniowych o przedstawienie kosztów, jakie musi ponieść jedna osoba, która planuje 5-dniowy pobyt w Austrii oraz 3-osobowa rodzina (dwie osoby dorosłe powyżej 30. roku życia oraz dziecko do lat 6), która wybiera się na 10 dni na zagraniczne stoki. Dodatkowo założyliśmy, że celem planowanego urlopu jest uprawnianie sportów zimowych, ubezpieczeni znajdują się w Polsce oraz nie chorują przewlekle.

Towarzystwa zaprezentowały najtańszy pakiet, który może wykupić osoba wybierająca się na urlop zimowy. Najniższą składkę, w przypadku wyjazdu jednej osoby, oferuje Ergo Hestia. W cenie ok. 20 zł podróżni otrzymują zwrot kosztów leczenia do wysokości ok. 100 000 zł, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł oraz OC w życiu prywatnym na 100 000 zł. W ramach zakupionego pakietu można liczyć na pokrycie kosztów ratownictwa oraz transportu medycznego do wysokości kosztów leczenia. Niestety wybierając się ze swoim sprzętem, warto na niego uważać, ponieważ podstawowa składa nie obejmuje jego ubezpieczenia. Jest jednak możliwość dokupienia takiej ochrony. W zależności od sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego, składka wyniesie 18 zł (SU w wysokości 10 000 zł) bądź 30 zł (SU do 25 000 zł).

Ubezpieczenie zimowe - przykładowe koszty w wariancie podstawowym

Towarzystwo

Urlop zimowy w Austrii

Składka 

Koszty leczenia

NNW

OC w życiu prywatnym

Ratownictwo

Ubezp. sprzętu sportowego

Transport medyczny

Allianz Globtroter

5-dniowy dla 1 os.

73 zł

120000 zł

10000 zł

100000 zł

22000 zł

w ramach składki - do 6000 zł

między placówkami medycznymi - do sumy KL, transport do kraju zamieszkania - bez limitu

10-dniowy dla 3 os.

351 zł

120000 zł

10000 zł

100000 zł

22000 zł

w ramach składki - do 6000 zł

Ergo Hestia

5-dniowy dla 1 os.

20 zł*

100000 zł

10000 zł

100000 zł

w ramach KL do 100000 zł

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

do sumy ubezpieczenia KL

10-dniowy dla 3 os.

76 zł **

100000 zł

10000 zł

100000 zł

w ramach KL do 100000 zł

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

PZU

5-dniowy dla 1 os.

29 zł

80000 zł

20000 zł

50000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

w ramach składki podstawowej, do wysokości KL

10-dniowy dla 3 os.

139,20 zł

80000 zł

20000 zł

50000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

Uniqa

5-dniowy dla 1 os.

28 zł

50000 zł

20000 zł

100000 zł

do 6000 EUR

płatne osobno:
- 5 zł suma 1000 zł

do wysokości SU

10-dniowy dla 3 os.

72 zł

50000 zł

20000 zł

100000 zł

do 6000 EUR

płatne osobno:
- 4 zł/os suma 1000 zł

Warta

5-dniowy dla 1 os.

58 zł

250000 zł

10000 zł

200000 zł

w usługach assistance standard - bez dodatkowych opłat. do 50000 zł

w ramach składki - do 3000 zł

zawarty w usługach assistance standard -zapewniony transport bez żadnych ograniczeń kwotowych

10-dniowy dla 3 os.

245 zł

250000 zł

10000 zł

200000 zł

w usługach assistance standard - bez dodatkowych opłat. do 50000 zł

w ramach składki - do 3000 zł

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

5-dniowy dla 1 os.

37 zł

50000 zł

10000 zł

50000 zł

koszt akcji poszukiwawczej - maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 20% podanej w polisie sumy ubezpieczenia dla KL

płatne osobno:
- 22 zł/os suma 2000 zł
- 50 zł/os suma 5000 zł

mieści się w zakresie KL i assistance

10-dniowy dla 3 os.

172 zł

50000 zł

10000 zł

50000 zł

płatne osobno:
- 102 zł suma 2000 zł
- 230 zł suma 5000 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 18.12.2017 r.
* koszt składki w przybliżeniu ok. 20 zł
** koszt składki od 76 zł

Wybierającym się na wyjazd rodzinny najtańszą ochronę oferuje Uniqa – 72 zł. W jej ramach podróżni są objęci ubezpieczeniem koszów leczenia do 50 000 zł, NNW w wysokości 20 000 zł oraz OC na 100 000 zł. Dodatkowo towarzystwo pokrywa koszt akcji ratowniczej do 6000 euro, natomiast transportu medycznego do 50 000 zł. Polisa nie obejmuje jednak ubezpieczenia sprzętu sportowego. Jeśli chcemy skorzystać z takiej ochrony przyjdzie nam zapłacić 4 zł/os (SU do 1000 zł).

Natomiast najszerszą ochronę podróżnym oferuje Warta. Podróżni, w ramach podstawowej składki (1 os. – 58 zł, 3 os. – 245 zł), są objęci kosztami leczenia w wysokości 250 000 zł, NNW do 10 000 zł oraz OC do 200 000 zł. Dodatkowo towarzystwo zapewnia transport medyczny bez żadnych ograniczeń kosztowych, ratownictwo do 50 000 zł oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego w wysokości 3000 zł.

Cena ubezpieczenia wyjazdu w polskie góry

Podróżni, którzy wybierają się na urlop w polskie góry, poniosą niższe koszty ubezpieczenia indywidualnego niż w przypadku wyjazdu zagranicznego. Jest to związane z faktem, że większość towarzystw nie oferuje w pakiecie pokrycia kosztów ratownictwa czy transportu medycznego.

Najtańszy pakiet podróżni mogą zakupić w Uniqa. W przypadku ochrony dla 1 osoby koszt wynosi ok. 10 zł i zawiera ubezpieczenie NNW do 10 000 zł oraz OC w wysokości 10 000 zł. Niestety wariant ten nie obejmuj kosztów leczenia czy ubezpieczenia sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie zimowe - przykładowe koszty w wariancie podstawowym

Towarzystwo

Urlop zimowy w Zakopanem

Składka

Koszty leczenia

NNW

OC w życiu prywatnym

Ratownictwo

Ubezp. sprzętu sportowego

Transport medyczny

Allianz Globtroter

5-dniowy dla 1 os.

23 zł

brak

10000 zł

100000 zł

22000 zł

w ramach składki - do 6000 zł

do/z placówki medycznej - do 1000 zł
pomiędzy placówkami - do 500 zł

10-dniowy dla 3 os.

59 zł

brak

10000 zł

100000 zł

22000 zł

w ramach składki - do 6 000 zł

Ergo Hestia

5-dniowy dla 1 os.

30 zł

10000 zł

50000 zł

100000 zł

brak

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

w ramach sumy ubezpieczenia rehabilitacja oraz assistance

10-dniowy dla 3 os.

100 zł

10000 zł

50000 zł

100000 zł

brak

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

PZU

5-dniowy dla 1 os.

19,26 zł

5000 zł

50000 zł

50000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

w ramach składki podstawowej, do wysokości KL

10-dniowy dla 3 os.

92,40 zł

5000 zł

50000 zł

50000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

Uniqa

5-dniowy dla 1 os.

10 zł*

brak

10000 zł

10000 zł

brak

brak**

brak

10-dniowy dla 3 os.

30 zł*

brak

10000 zł

10000 zł

brak

brak**

brak

Warta

5-dniowy dla 1 os.

44 zł

5000 zł

20000 zł

50000 zł

brak

w ramach składki - do 1500 zł

transport na terytorium RP między placówkami medycznymi gdzie udzielono kolejno pomocy medycznej - w ramach KL

10-dniowy dla 3 os.

193 zł

5000 zł

20000 zł

50000 zł

brak

w ramach składki - do 1500 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 18.12.2017 r.
* możliwość zawarcia polisy rocznej - składka 29 zł/os
** klauzula uszkodzenia mienia na skutek NW, z limitem 2 000 zł dla polis rocznych (133 zł)

W ramach ubezpieczenia PZU Wojażer Polska, opłacając składkę w wysokości 19,24 zł, podróżny otrzyma ubezpieczenie kosztów leczenia do 5 000 zł, NNW do 50 000 zł oraz OC w wysokości 50 000 zł. Jednocześnie zostanie objęty dodatkową ochroną w razie transportu medycznego (do wysokości KL) czy ratownictwa (do 50 000 zł). W ramach składki może również liczyć na ubezpieczenie sprzętu sportowego do 500 zł.

Szersza ochrona kosztuje

Osoby, które są zainteresowane szerszą ochroną mogą wybrać pakiety o wyższych sumach ubezpieczenia lub dobrać usługi dodatkowe. To wiąże się oczywiście z poniesieniem większych kosztów. Ceny polis w wariantach rozszerzonych oscylują, bowiem od 50 zł do 179 zł, przy wyjeździe 5-dniowym dla 1 osoby oraz od 138 zł do nawet 879 zł przy 10-dniowym urlopie dla rodziny 3-osobowej. 

Podróżni, którzy planują wyjazd na austriackie stoki, mogą wykupić ochronę w Allianz, która gwarantuje im ubezpieczenie kosztów leczenia do wysokości 600 000 zł, NNW do 60 000 zł, OC do 800 000 zł. Dodatkowo w ramach składki posiadają ubezpieczenie sprzętu sportowego do wysokości 6 000 zł. Towarzystwo pokrywa również koszt akcji ratowniczych do 44 000 zł oraz transportu między placówkami medycznymi – do sumy kosztów leczenia, natomiast transport do kraju zamieszkania – bez limitu.

Ubezpieczenie zimowe - przykładowe koszty w wariancie rozszerzonym

Towarzystwo

Urlop zimowy w Austrii

Składka

Koszty leczenia

NNW

OC w życiu prywatnym

Ratownictwo

Ubezp. sprzętu sportowego

Transport medyczny

Allianz Globtroter

5-dniowy dla 1 os.

179 zł

600000 zł

60000 zł

800000 zł

44000 zł (dodatkowo płatna składka 13 zł)

w ramach składki - do 6000 zł

między placówkami medycznymi - do sumy KL, transport do kraju zamieszkania - bez limitu

10-dniowy dla 3 os.

879 zł

600000 zł

60000 zł

800000 zł

44000 zł (dodatkowo płatna składka 13 zł)

w ramach składki - do 6000 zł

Ergo Hestia

5-dniowy dla 1 os.

50 zł*

500000 zł

60000 zł

1000000 zł

w ramach KL do 500000 zł

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

do sumy ubezpieczenia KL

10-dniowy dla 3 os.

138 zł**

500000 zł

60000 zł

1000000 zł

w ramach KL do 500000 zł

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

PZU

5-dniowy dla 1 os.

64 zł

200000 zł

100000 zł

500000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

w ramach składki podstawowej, do wysokości KL

10-dniowy dla 3 os.

309 zł

200000 zł

100000 zł

500000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

Uniqa

5-dniowy dla 1 os.

54 zł***

500000 zł

60000 zł

200000 zł

do 12000 EUR

płatne osobno:
- 23 zł/os suma 5000 zł

do wysokości SU

10-dniowy dla 3 os.

138 zł****

500000 zł

60000 zł

200000 zł

do 12000 EUR

płatne osobno:
- 38 zł/os suma 5000 zł

Warta

5-dniowy dla 1 os.

109 zł

600000 zł

20000 zł

300000 zł

w usługach assistance standard - bez dodatkowych opłat. do 50000 zł

w ramach składki - do 5000 zł

zawarty w usługach assistance standard -zapewniony transport bez żadnych ograniczeń kwotowych

10-dniowy dla 3 os.

455 zł

600000 zł

20 00 zł

300000 zł

w usługach assistance standard - bez dodatkowych opłat. do 50000 zł

w ramach składki - do 5000 zł

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

5-dniowy dla 1 os.

72 zł

200000 zł

50000 zł

100000 zł

koszt akcji poszukiwawczej - maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 20% podanej w polisie sumy ubezpieczenia dla KL

płatne osobno:
- 22 zł/os suma 2000 zł
- 50 zł/os suma 5000 zł

mieści się w zakresie KL i assistance

10-dniowy dla 3 os.

333 zł

200000 zł

50000 zł

100000 zł

płatne osobno:
- 102 zł suma 2000 zł
- 230 zł suma 5000 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 18.12.2017 r.
* koszt składki w przybliżeniu ok. 50 zł
** koszt składki od 138 zł
*** koszt składki 216 zł w przypadku włączenia sportów wysokiego ryzyka
**** koszt składki 552 zł w przypadku włączenia sportów wysokiego ryzyka

Jeśli natomiast podróżnym zależy na lepszej ochronnie, podczas gdy korzystają z uroków zimy na polskich stokach, towarzystwa przygotowały propozycje jak niżej. Na najlepszą ochronę pod względem kosztów leczenia turyści mogą liczyć w Ergo Hestii oraz PZU – do 50 000 zł. Z tym, że Ergo Hestia nie oferuje pokrycia kosztów ratownictwa oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego jest dodatkowo płatne (18 zł przy sumie 10 000 zł, 30 zł dla sumy 25 000 zł). PZU natomiast pokrywa koszty ratownictwa do 50 000 zł oraz w ramach składki podróżny posiada ubezpieczenie sprzętu do kwoty 500 zł.

Ubezpieczenie zimowe - przykładowe koszty w wariancie rozszerzonym

Towarzystwo

Urlop zimowy w Zakopanem

Składka

Koszty leczenia

NNW

OC w życiu prywatnym

Ratownictwo

Ubezp. sprzętu sportowego

Transport medyczny

Allianz Globtroter

5-dniowy dla 1 os.

62 zł

brak

60000 zł

800000 zł

22000 zł (dodatkowo płatna składka 5 zł)

w ramach składki - do 6000 zł

do/z placówki medycznej - do 1000 zł
pomiędzy placówkami - do 500 zł

10-dniowy dla 3 os.

322 zł

brak

60000 zł

800000 zł

22000 zł (dodatkowo płatna składka 15 zł)

w ramach składki - do 6000 zł

Ergo Hestia

5-dniowy dla 1 os.

90 zł

50000 zł

60000 zł

1000000 zł

brak

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

w ramach sumy ubezpieczenia rehabilitacja oraz assistance

10-dniowy dla 3 os.

300 zł*

50000 zł

60000 zł

1000000 zł

brak

płatne osobno:
- 18 zł suma 10000 zł
- 30 zł suma 25000 zł

PZU

5-dniowy dla 1 os.

51,30 zł

50000 zł

200000 zł

200000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

w ramach składki podstawowej, do wysokości KL

10-dniowy dla 3 os.

246,24 zł

50000 zł

200000 zł

200000 zł

do 50000 zł w ramach podstawowego pakietu assistance

w ramach składki - do 500 zł

Uniqa

5-dniowy dla 1 os.

189 zł**

45000 zł

150000 zł

300000 zł

brak

brak***

w zakresie KL

10-dniowy dla 3 os.

379 zł**

45000 zł

150000 zł

300000 zł

brak

brak***

Warta

5-dniowy dla 1 os.

73 zł

5000 zł

50000 zł

100000 zł

brak

w ramach składki - do 3000 zł

transport na terytorium RP między placówkami medycznymi gdzie udzielono kolejno pomocy medycznej - w ramach KL

10-dniowy dla 3 os.

314 zł

5000 zł

50000 zł

100000 zł

brak

w ramach składki - do 3000 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 18.12.2017 r.
* koszt składki od 300 zł
** możliwość zawarcia polisy rocznej - składka 11531 zł/os
*** klauzula uszkodzenia mienia na skutek NW, z limitem 2 000 zł dla polis rocznych (133 zł)

Dodatkowo podróżni mogą wykupić pakiety usług dodatkowych. Między innymi PZU (za opłatą 36,80 zł) oferuje kontynuacje leczenia po podróży wraz z assistance, assistance Pakiet Sport, OC rozszerzone o szkody w mieniu najmowanym oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego rozszerzone o sprzęt sportowy. Allianz natomiast przygotował np. sport assistance (zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu), bezpieczna kieszeń (zwrot kosztów wydania nowych dokumentów w przypadku kradzieży), alkohol w KLiA i NNW (składka 15 zł). Również klienci korzystających z oferty Uniqa mogą rozszerzyć swój pakiet o zwrot kosztów odstąpienia od podróży, odwołania noclegu, dodatkowych kosztów dojazdu, zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie oraz kontynuacji leczenia powypadkowego na terytorium RP (łączny koszt 110 zł). Warta natomiast przygotowała dodatkowy pakiet SKI PLUS obejmujący koszty wypożyczenia nart lub deski snowboardowej (40 zł dziennie przez maksymalnie 7 dni), koszty karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów (80 proc. wartości karnetu) oraz rekompensatę za zamknięcie tras zjazdowych.

Podróżni wybierający zagraniczne kierunki na urlop zimowy poniosą wyższe koszty ubezpieczenia niż w przypadku wyjazdu w polskie góry, nawet o 100 proc. Warto jednak mieć na uwadze, że związane jest to z zakresem ochrony, która oprócz podstawowych składowych jak koszty leczenia, NNW, OC czy assistance, jest dodatkowo rozszerzona o ratownictwo czy transport medyczny.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
mmaciek89
Przy zorganizowanych wyjazdach zwykle ubezpieczenie już jest załatwione, jadę z kochamwakacje.pl na obóz snowboardowy do Szklarskiej to NNW z Axy już jest w cenie. To sie przydaje, w tamtym roku gościu we mnie wjechał na stoku i rękę miałem złamaną to zawsze pare złotych wypłacili.
paulinata
Kurczę, jakoś nigdy o osobnym ubezpieczeniu na narty nie myślałam, a w ferie właśnie z Itaki jedziemy, faktycznie przezorny zawsze ubezpieczony i może taką opcję wykupię w takim razie, głowę w trakcie szaleństw na pewno będę mieć spokojniejszą

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki