SATIS GROUP SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2020

2020-06-26 20:28
publikacja
2020-06-26 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 („Raport Bieżący”), w którym Emitent przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2020 roku („ZWZA”) oraz treść uchwał niepodjętych przez ZWZA, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, w celu uzupełnienia Raportu Bieżącego niniejszym przekazuje w załączniku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, które zostało zatwierdzone przez uchwałę nr 6 ZWZA.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. w restrukturyzacji za rok 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki