REKLAMA

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Będzie wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących uchodźców

2022-03-07 13:39, akt.2022-03-07 16:16
publikacja
2022-03-07 13:39
aktualizacja
2022-03-07 16:16

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gwarantuje ona wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy - 40 zł na dzień przez dwa miesiące. Uchodźcy będą legalnie przebywać w Polsce 18 miesięcy.

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Będzie wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących uchodźców
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Będzie wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących uchodźców
/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla uchodźców przybyłych do Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki po tym, jak rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Specjalna ustawa gwarantuje też wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy, Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"Ujęliśmy również w tej ustawie możliwość przekazania wsparcia finansowego rodzinom polskim, Polakom, którzy pod swój dach, do swojego domu przyjęli rodziny ukraińskie" - poinformował Morawiecki. "To 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy, za pośrednictwem samorządów" - dodał i przekazał, że to wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Szef rządu zwracał uwagę, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i będzie ich przybywać więcej, ponieważ "bombardowanie miast, wiosek, szkół, szpitali na Ukrainie przez wojska rosyjskie, przez ten barbarzyński reżim Putina cały czas trwa".

"Uchodźcy z Ukrainy muszą wiedzieć, że są na czas wojny bezpieczni, że mogą u nas w miarę normalnie żyć" - mówił podczas konferencji prasowej premier Morawiecki. "Dzięki tej ustawie obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Rzeczypospolitej przez 18 miesięcy na zasadach legalnych: będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy" - dodał.

Szef rządu mówił także o wsparciu dla samorządów. "Robimy specjalną rezerwę celową, która będzie poprzez wojewodów dystrybuowana do samorządów, które będą miały swoje cele określone w kontekście tej ustawy" - przekazał. "Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie finansowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia" - dodał.

Dementuję wszystkie informacje, które pojawiają się w internecie o jakimś pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych dla osób, które przybywają z Ukrainy; tak nie będzie, nie ma tutaj żadnego pierwszeństwa - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"Już dzisiaj organizujemy specjalne punkty recepcyjne dla dzieci z domów dziecka, bo takich dzieci przybywają setki, tysiące z bombardowanych szkół, szpitali, domów dziecka, miejsc na Ukrainie" - powiedział szef rządu.

"Nasi sąsiedzi potrzebują także naszej pomocy, ale ta pomoc nie może być tylko spontaniczna. Ona dzisiaj jest i spontaniczna, i zorganizowana, dlatego też przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, która opracowywana była w trybie pilnym w ostatnich dniach pod kierunkiem ministra MSWiA. Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przyjechały" - mówił premier.

Wiele osób, które przekraczają naszą granicę z Ukrainą, potrzebuje pierwszego wsparcia. Będzie nim możliwość, po odpowiednim zarejestrowaniu się, sięgnięcia po jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł – mówiła podczas poniedziałkowej konferencji szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister przekazała, że obywatele Ukrainy skorzystać będą mogli ze wsparcia w przebranżowieniu się.

"Już dwa tygodnie temu ogłosiliśmy program, który będzie pozwalał, aby obywatele Ukrainy mogli korzystać ze wsparcia w przebranżowieniu się. To jest program +Razem Możemy Więcej+ z budżetem 40 mln zł. Jest to wsparcie, które dostaną polskie instytucje, aby mogły przede wszystkim przyczynić się do włączenia obywateli Ukrainy na rynek pracy" – zaznaczyła Maląg.

W projekcie ustawy przyjętej przez rząd o pomocy obywatelom Ukrainy jest przepis pozwalający osobie, która przekroczyła granicę w związku z konfliktem zbrojnym zarejestrować się w polskich urzędach i nadać jej numer PESEL - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Podkreślił, że jest to numer PESEL o charakterze technicznym. "Po to, aby każda osoba, która uzyskuje dzięki temu prawo stałego pobytu, mogła korzystać również z takich aplikacji, jak profil zaufany oraz z tożsamości elektronicznej, czyli w mObywatelu, który w tej chwili funkcjonuje w polskim systemie prawnym" - zaznaczył rzecznik rządu.

Rozwiązania dot. dzieci z Ukrainy

Zwrócił uwagę, że wśród ponad miliona uchodźców ogromna większość to kobiety z dziećmi, a większość mężczyzn została na Ukrainie, by walczyć o niepodległość swojego kraju. 

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej akcentowała podczas konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim po posiedzeniu rządu, na który procedowano projekt, że z Ukrainy do Polski przybywają głównie kobiety z dziećmi, zarówno biologicznymi, jak i powierzonymi im pod opiekę.

Dlatego, jak mówiła, wypracowano przepis dotyczący tzw. opiekuna tymczasowego, "aby jak najszybciej uregulować sytuację prawną dzieci, aby opiekunowie mogli występować w sprawach dotyczących edukacji, zdrowia czy świadczeń".

"Patrząc na to, że to kobiety przede wszystkim przybyły do Polski, wprowadzamy pewne zmiany, jeśli chodzi o rozwiązania związane z opieką nad dziećmi do lat trzech" – przekazała szefowa MRiPS. "Te kobiety będą mogły podejmować i zakładać domy opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli dziennego opiekuna; prawo polskie będzie to dopuszczało” – poinformowała.

Dodał, że "aby zorganizować opiekę dla dzieci do lat trzech, samorządy będą mogły podejmować decyzję o tworzeniu dodatkowych miejsc wsparcia opieki żłobkowej, z której dzieci z Ukrainy mogły korzystać".

Minister wyliczała, że kolejnym obszarem wsparcia jest piecza zastępcza. "Zależy nam na tym by dzieci z domów dziecka, sierocińców nie były rozdzielane; żeby trafiały grupami, jakimi przybyły do Polski” – zaznaczyła.

"Dlatego wprowadzamy pewne udogodnienia, jeśli chodzi o pieczę zastępczą, że wojewodowie będą mogli wyrażać zgodę na to, by samorządy mogły tworzyć dodatkowe miejsca dla pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka, a także opieki instytucjonalnej, choć my w Polsce preferujemy, by opieka była rodzinna” – mówiła Maląg.

Rząd zakłada, że roczny koszt specustawy wyniesie 1,8-3,5 mld zł

Rząd zakłada, że roczny koszt funkcjonowania specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji wyniesie 1,8-3,5 mld zł - wynika z oceny skutków regulacji (OSR) projektu, do którego dotarł PAP Biznes.

"Roczny koszt rozwiązań wydatkowych opisanych powyżej może wynieść od 1,819 mld do 3,471 mld zł" - napisano.

Szacunkowa wartość liczby uchodźców przyjęta przez rząd jako podstawa do obliczeń to od 486 tys. do 972 tys., z czego dzieci to od 95 tys. do 190 tys.

Roczne skutki dla świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna:

  • założono średni koszt miesięczny w wysokości 1000 zł; przy świadczeniach rodzinnych założono, że wszyscy spełniają kryteria dochodowe.
  • wariant 100 proc. prognozy – dla 190 tys. dzieci jest to 1000 x 12 x 190 tys. = 2.280 mln zł;
  • wariant 50 proc. prognozy – dla 95 tys. jest to 1000 x 12 x 95 tys. = 1.140 mln zł.

Roczne skutki dla pomocy społecznej:

  • wariant 100 proc. prognozy - roczna kwota świadczeń to 726 mln zł (rocznie 2092 zł na gospodarstwo) dla 972 tys. uchodźców (347 tys. gospodarstw);
  • wariant 50 proc. prognozy – 364 mln zł (rocznie 2092 zł na gospodarstwo) dla 486 tys. uchodźców (174 tys. gospodarstw).

Jednorazowe świadczenie:

  • wariant 100 proc. prognozy - 291,6 mln zł;
  • wariant 50 proc. prognozy - 145,8 mln zł.

Pomoc dla obywatela Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy: 9,2 mln zł.

Pomoc psychologiczna: 24,8 mln zł.

Szacowany koszt realizacji zadań na rzecz cudzoziemców z niepełnosprawnością z Ukrainy finansowanych przez PFRON wynosi 130 mln zł. Koszty te będą realizowane w ramach planu finansowego PFRON.

Miesięczny koszt związany z kształceniem i wychowaniem oszacowano w trzech wariantach:

  • 100 tys. dzieci – 168,3 mln zł;
  • 150 tys. dzieci –252,4 mln zł;
  • 200 tys. dzieci – 336,6 mln zł.

Koszty oszacowano przy założeniu, że 90 proc. uczniów będzie korzystać z dodatkowej nauki języka polskiego.

MSWiA: nie widzimy powodów, aby ułatwienia dla Ukraińców objęły inne narodowości

Na konferencji rządu poświęconej założeniom projektu padło pytanie, czy takie rozwiązania obejmą również uchodźców politycznych z Białorusi lub Afgańczyków ewakuowanych latem z Kabulu do Polski.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że pojawiały się takie pomysły. "Niemniej jednak przypominam, że w Polsce funkcjonuje system ochrony cudzoziemców. Jest ustawa o cudzoziemcach i są normalne kanały, którymi ci cudzoziemcy mogą ubiegać się o pobyt stały w Polsce, czy też chociażby o ochronę międzynarodową" - powiedział.

"Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy dla innych narodowości dzisiaj robić tego typu ułatwienia, jakie uzyskują obywatele Ukrainy. To jest zupełnie inna skala" - podkreślił Maciej Wąsik.

Minister Mariusz Kamiński wskazywał, że nie było takiego przypadku, aby obywatelowi Białorusi, który uciekł do Polski w wyniku represji reżimu Alaksandra Łukaszenki, odmówiono pomocy. Zwrócił uwagę, że od masowych protestów z sierpnia 2020 roku związanych ze sfałszowanymi wyborami na Białorusi, o pomoc w Polsce zwróciło się ok. 30 tysięcy Białorusinów.

"Tutaj mamy w ciągu paru godzin taką liczbę" - dodał szef MSWiA. "Ustawa dedykowana obywatelom Ukrainy, Ukrainy, która jest ofiarą rosyjskiej agresji zbrojnej, jest ustawą szczególną, i nie ma tutaj żadnych porównań" - podkreślił Kamiński.

Premier: Polska może liczyć na duże wsparcie państw UE i KE

Polska może liczyć na duże wsparcie państw UE i Komisji Europejskiej w pomocy uchodźcom z Ukrainy - zapewnił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wsparcie to pozwoli na rekompensatę uszczupleń budżetowych.

Premier mówił na konferencji prasowej, że Polska stara się rozładować największy po II wojnie światowej kryzys uchodźczy w Europie.

Poinformował przy tym, że w ostatnich dniach o pomocy uchodźcom z Ukrainy rozmawiał m.in. z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przedstawicielami ONZ. "Już wiemy, że możemy liczyć na duże wsparcie na zasadach bilateralnych i ze strony Komisji Europejskiej. Zdajemy sobie dobrze sprawę, że jest to nasze wspólne wyzwanie" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że wsparcie uchodźców to wspólne wyzwanie. "Ale nie czekamy na pomoc ze strony jakiejkolwiek innej organizacji. Choć wiemy już dzisiaj, że ta pomoc będzie do nas płynęła i będziemy w ten sposób rekompensowali uszczuplenia budżetowe, które pojawią się w naturalny sposób" - dodał.

Poinformował przy tym, że codziennie z Polski wyrusza do Ukrainy 100 ciężarówek z pomocą humanitarną. "To jest żywność, leki, antybiotyki, materiały opatrunkowe. Wszystko to, co jest potrzebne do przeżycia w warunkach wojennych: koce, namioty, łóżka polowe, agregaty prądotwórcze" - powiedział szef rządu.

autor: Rafał Białkowski, Daria Kania, Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski, Edyta Roś, Mateusz Mikowski

Źródło:PAP
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (28)

dodaj komentarz
tester6969
koszt to jedno, ale ilość miejsc na nfz jest ograniczona oraz są kolejki do lekarzy i tak, które teraz się powiększą... dobrze, że jestem póki co młody i nie choruję oraz stać mnie prywatnie... współczuję tym co chodzą na nfz.. nie licząc oczywiście starszych pań które lubią tam nadmiernie przesiadywać..
tomkooo
Jak oni te koszty liczą? Służba zdrowia grosze najwyżej bolakow nie będą leczyć. Edukacja grosze bo to problem samorządów ;) wyżywienie grosze niech bolący się składają. ;)
patriota2022
To może zamiast wynajmować mieszkanie polskiej rodzinie lepiej wyjdę jak rozwiąże umowę i na 3 pokojowe mieszkanie przywiozę 6 Ukraińców ,zamiast 2000 ,będę miał 7200 i wydam tylko na jedzenie z 2200.
Coś mi się zdaje że osoby bez własnego m ,mogą poznać smak podwyżki lub zastąpią ich naszymi przyjaciółmi z Ukrainy ,czy ktoś myśli
To może zamiast wynajmować mieszkanie polskiej rodzinie lepiej wyjdę jak rozwiąże umowę i na 3 pokojowe mieszkanie przywiozę 6 Ukraińców ,zamiast 2000 ,będę miał 7200 i wydam tylko na jedzenie z 2200.
Coś mi się zdaje że osoby bez własnego m ,mogą poznać smak podwyżki lub zastąpią ich naszymi przyjaciółmi z Ukrainy ,czy ktoś myśli pisząc takie ustawy i na 2 miesiące ,a później przedłuża do 18 miesięcy .Więc ??
wibor3m
Ja bym powiedzial ze jestem chory na COVID, co mi sie stanie? Czarna smierc i nie moge sie przeprowadzac. A jak to nie pomoze to na targ do Ukrainca, 1000 zl i jest pistolet. Jescze beda sytuacje ktore dotad dla wielu sa poza rzeczywistoscia. Te osoby ktore mysla ze tak nie moze byc, obserwujcie Kijow. Tam niedlugo bedzie brakowac Ja bym powiedzial ze jestem chory na COVID, co mi sie stanie? Czarna smierc i nie moge sie przeprowadzac. A jak to nie pomoze to na targ do Ukrainca, 1000 zl i jest pistolet. Jescze beda sytuacje ktore dotad dla wielu sa poza rzeczywistoscia. Te osoby ktore mysla ze tak nie moze byc, obserwujcie Kijow. Tam niedlugo bedzie brakowac wszystkiego oprocz broni. Zobaczymy jak to sie skonczy......
wibor3m
Dach nad glowa 1000 PLN plus meble, jedzenie, sluzba zdrowia............. 3000 PLN na miesiac to chyba konserwatywna perspektywa. Nie wiem ale w rzadzie chyba nie sa w stanie liczyc. Nawet jesli tylko 20% tutaj zostanie to beda to inne pieniadze. Rzad niedlugo bedzie wynajmowac hotele i moze nawet przymusowo Dach nad glowa 1000 PLN plus meble, jedzenie, sluzba zdrowia............. 3000 PLN na miesiac to chyba konserwatywna perspektywa. Nie wiem ale w rzadzie chyba nie sa w stanie liczyc. Nawet jesli tylko 20% tutaj zostanie to beda to inne pieniadze. Rzad niedlugo bedzie wynajmowac hotele i moze nawet przymusowo mieszkania.
siema123
Poczekajmy aż temu milionowi ludzi zachce się jeść, będzie zabawnie - oczywiście nie dla wszystkich. Przyjąć ludzi to pikuś, można przyjąć i 10 milionów ale zapewnić im wyżywienie to jest zupełnie inna sprawa, jesteśmy w przededniu upadku tego kraju.
boris-vodka
Widzę że premierek dawny bangsterek dalej robi czary mary z pieniędzmi jak to robią w bankach.
Tak robią banki jak udzielają kredytów, szacują na ile cię mogą zlicytować, (tzw zdolność kredytowa).Czy ktoś widział żeby nie było pieniądza w banku (nie mylić z gotówką)....tak tak kredyciarzu to ty jesteś tym pieniądzem w banku którego
Widzę że premierek dawny bangsterek dalej robi czary mary z pieniędzmi jak to robią w bankach.
Tak robią banki jak udzielają kredytów, szacują na ile cię mogą zlicytować, (tzw zdolność kredytowa).Czy ktoś widział żeby nie było pieniądza w banku (nie mylić z gotówką)....tak tak kredyciarzu to ty jesteś tym pieniądzem w banku którego nie brakuje bo jesteś w trakcie brania kredytu zastawiony tzn twój majątek,wykształcenie ,pobory itp
Więc pan PInokio nas zastawia na odroczoną płatność ....czyli .przyszłe podatki katastralne, od czystego powietrza , wybrukowanej działki, itp
Miejcie pewność że PInokiowi nigdy nie zabraknie pieniędzy bo to wy zapłacicie. ,
patriota2022
Ile otrzymuje polski bezdomny , może warto wyjechać i wrócić jako uchodzą . Na co może liczyć bezrobotny w Polsce od rządu ,na 300 zł z Mops ? A z ukrainy 500 zł dodatkowo zamieszkanie z wyżywieniem (1200) ,darmowe przejazdy w miastach .Polak zapłaci w inflancki ,w podatkach ,a dla lekarzy nie ma pieniędzy .
Dać im pracę ,a Polakowi
Ile otrzymuje polski bezdomny , może warto wyjechać i wrócić jako uchodzą . Na co może liczyć bezrobotny w Polsce od rządu ,na 300 zł z Mops ? A z ukrainy 500 zł dodatkowo zamieszkanie z wyżywieniem (1200) ,darmowe przejazdy w miastach .Polak zapłaci w inflancki ,w podatkach ,a dla lekarzy nie ma pieniędzy .
Dać im pracę ,a Polakowi podziękować jest tańsza siła robocza .Oni nie walca o Polskie ,polska ma żołnierzy jest w NATO itd .A wspieranie ich i zbroić mamy krew na rękach tych co tam giną .Tak by już dawno Putin zdobył by całą Ukrainę wstawił rząd i nie było by ofiar .
Brawo polski rząd .Jakoś nie widzę ,żeby Ukraina powołała wszystkich mężczyzn do obrony ,jakoś nie widzę by z Polski zdjęli wizę Ukraińca w wieku zdolności bojowej i by te osoby wyjechały za ojczyznę walczyć ,mają kraj w ....
A gaz dalej wzrasta ,metal itd dzięki konfliktowi .
A co najlepsze nie widzę covida ,na granicy tam każdy w pomieszczeniach bez maseczek .

trolley
aaa paszport ukraiński kupię! :)
trolley odpowiada trolley
ale z tymi lekarzami to przegiąłeś i to mocno :) Akurat kasę to dostali jak w Szwajcarii tylko wyniki jak w Ugandzie.

Powiązane: Uchodźcy z Ukrainy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki