REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.

2021-05-28 13:58
publikacja
2021-05-28 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_QS_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Quantum_software_SA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_w_sprawie_przyjecia_sprawozdan_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QS_-Pelnomocnictwo_do_reprezentacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 23.06.2021 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS
Projekty uchwał ZWZA 2021.pdfProjekty uchwał ZWZA 2021.pdf Projekty uchwał ZWZA QS
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software SA 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software SA 2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN w 2020 r.
Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2020.pdfUchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2020.pdf Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2020
QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdfQS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf Formularz na wykonywanie prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-05-28 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki