REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2020-07-16 22:58
publikacja
2020-07-16 22:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku.
Skonsolidowany raport okresowy za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2020 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 24 sierpnia 2020 roku. Zmiana terminu publikacja raportu wynika z ograniczeń związanych ze stanem pandemii COVID-19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2020-07-16 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki