REKLAMA

Mieszkania wciąż drożeją, choć znacznie wolniej niż przed rokiem

Marcin Kaźmierczak2021-03-10 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-03-10 06:00
Mieszkania wciąż drożeją, choć znacznie wolniej niż przed rokiem
Mieszkania wciąż drożeją, choć znacznie wolniej niż przed rokiem
fot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu /

Od niespełna 1 proc. do 5 proc. w relacji kwartalnej wzrosły ceny mieszkań w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Podrożały zarówno kawalerki, jak i duże mieszkania. W porównaniu z sytuacją sprzed roku wzrost cen znacząco jednak zahamował.

Jak co kwartał, razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu”, redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie.

Tym razem jednak, publikując dane za IV kw. 2020 r. posłużyliśmy się innymi niż w poprzednich raportach metrażami. Rynek nieruchomości w każdym ze wspomnianych miast przeanalizowaliśmy pod kątem mieszkań o powierzchni do 35 mkw., 35-60 mkw., 60-80 mkw. oraz największych lokali o powierzchni przekraczającej 80 mkw.

Po notowanej w II kw. 2020 r. korekcie cen transakcyjnych mieszkań nie ma już śladu. Podobnie do III kw. 2020 r., ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł podwyżkę średnich kwot wpisywanych w aktach notarialnych. W połowie spośród analizowanych miast (Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Olsztynie) wzrost w relacji kwartalnej pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w III kw. 2020 r.

We Wrocławiu i Lublinie IV kw. 2020 r. przyniósł wzmożony wzrost cen transakcyjnych, natomiast w Łodzi rajd cen wyhamował, a w Krakowie kupujący mogli nawet liczyć na przeceny. Co jednak istotne Kraków był jedynym z analizowanych miast, gdzie w II kw. 2020 r. nie nastąpiła korekta stawek wpisywanych w aktach notarialnych. To, czy w ostatnim kwartale 2020 r. nie mieliśmy do czynienia ze spóźnioną korektą cen, pokażą dane za I kw. 2021 r.

Choć w dalszym ciągu mamy do czynienia z rosnącymi cenami transakcyjnymi, wzrosty notowane w IV kw. 2020 r. (w skali kwartału) były znacznie niższe od podwyżek, z którymi kupujący mieszkania mieli do czynienia w analogicznym okresie 2019 r. Wówczas wzrosty w relacji kwartalnej w przypadku wielu metraży przekraczały 10 proc. Ostatnie trzy miesiące 2020 r. przyniosły kilkuprocentowe podwyżki, jednak sięgające nie więcej niż 5 proc. w skali kwartału.

Ceny mieszkań w Warszawie

Rynkiem z najbardziej stabilnymi cenami transakcyjnymi mieszkań w IV kw. 2020 r. była Warszawa. W relacji do III kw. 2020 r. średnie stawki wzrosły poniżej 1 proc. Najmocniej – o 0,8 proc. w relacji kwartalnej podrożały najmniejsze kawalerki o powierzchni poniżej 35 mkw., za które płacono średnio 10 392 zł/mkw. Nominalnie w relacji do III kw. 2020 r. podrożały one o 83 zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

9 761

10 309

10 392

+0,8

+6,5

35-60

9 087

9 667

9 712

+0,5

+6,9

60-80

8 914

9 308

9 298

-0,1

+4,3

powyżej 80

10 198

10 762

10 789

+0,2

+5,8

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Średnio powyżej 10 tys. zł/mkw. wpisywano także w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży największych mieszkań, o powierzchni powyżej 80 mkw., które podrożały średnio o 0,2 proc.

Równie stabilnie zachowywała się w IV kw. 2020 r. średnia cena, jaką płacono za mieszkania o powierzchni od 60 do 80 mkw. W stosunku do III kw. 2020 r. była ona o 0,1 proc. niższa.
Dla porównania, w IV kw. 2019 r. średnie kwoty płacone za analizowane metraże wzrosły od 2,5 do 3,5 proc.

Wyhamowanie wzrostu średnich stawek widać także, jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym. W porównaniu z IV kw. 2019 r. mieszkania w Warszawie podrożały od 4 do 7 proc.

Ceny mieszkań w Poznaniu

Z trzecim kwartałem ze stabilnymi cenami transakcyjnymi z rzędu mieli do czynienia także kupujący mieszkania w Poznaniu. Względem III kw. 2020 r. średnie kwoty wzrosły od 0,2 do 1,4 proc.

Przed rokiem analizując średnie ceny transakcyjne w stolicy Wielkopolski mówiliśmy o kwartalnych wzrostach sięgających w przypadku kawalerek i największych mieszkań 8 proc.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

7 403

7 802

7 893

+1,2

+6,6

35-60

6 713

6 995

7 023

+0,4

+4,6

60-80

6 397

6 620

6 634

+0,2

+3,7

powyżej 80

6 401

6 799

6 891

+1,4

+7,7

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Stabilizacja cen obserwowana w Poznaniu od II kw. 2020 r. przełożyła się także na znacznie niższy wzrost stawek w relacji rocznej. W porównaniu z IV kw. 2019 r. najmocniej – o 7,7 proc. wzrosła kwota, jaką wpisywano w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni powyżej 80 mkw. Nieco mniejsze lokale (60-80 mkw.) podrożały w tym czasie o niespełna 4 proc.

Ceny mieszkań w Łodzi

Po korekcie, która miała miejsce w II kw. 2020 r. nie ma śladu w przypadku najmniejszych kawalerek i największych mieszkań (powyżej 80 mkw.). Jak wynika z danych za IV kw. 2020 r. w relacji kwartalnej podrożały one odpowiednio o 1,3 i 1,9 proc. To jednak mniej okazały wzrost od zanotowanego w III kw. 2020 r. Wówczas, w przypadku najmniejszych lokali, sięgał on 4 proc.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

5 711

6 219

6 298

+1,3

+10,3

35-60

5 264

5 641

5 678

+0,7

+7,9

60-80

4 973

5 198

5 298

+1,9

+6,5

powyżej 80

4 755

4 928

5 023

+1,9

+5,6

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Łódź w IV kw. 2020 r. była jednak jednym z miast, w których utrzymał się dwucyfrowy wzrost średniej kwoty płaconej za kawalerki w ujęciu rocznym.

Nieprzerwanie od 2017 r. rośnie za to średnia cena transakcyjna mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. W IV kw. 2020 r. wzrost liczony kwartalnie był jednak najniższy z zanotowanych w tym czasie i wyniósł 0,7 proc.

Po raz pierwszy w historii średnie ceny transakcyjne w przypadku wszystkich analizowanych metraży przekroczyły poziom 5 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań we Wrocławiu

Odwrotna tendencja miała miejsce w IV kw. 2020 r. na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Wzrost średnich kwot płaconych za mieszkania w stolicy Dolnego Śląska przyspieszył. Względem III kw. 2020 r. średnie ceny transakcyjne wzrosły od 2,3 proc. w przypadku kawalerek (0-35 mkw.) oraz dużych mieszkań (powyżej 80 mkw.) po blisko 5 proc. w przypadku lokali o powierzchni od 60 do 80 mkw.

Za sprawą korekty notowanej na wrocławskim rynku wiosną oraz nieznacznych podwyżkach poniżej 0,5 proc., które miały miejsce w III kw. 2020 r., wzrost średnich cen transakcyjnych w ujęciu rocznym zamknął się poniżej 10 proc. w przypadku każdego z analizowanych metraży.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

8 618

8 901

9 102

+2,3

+5,6

35-60

7 095

7 507

7 764

+3,4

+9,4

60-80

6 615

6 909

7 234

+4,7

+9,4

powyżej 80

6 311

6 719

6 871

+2,3

+8,9

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Nie zmienia to jednak faktu, że średnie ceny transakcyjne mieszkań znajdujących się we Wrocławiu są najwyższymi w historii dla tego miasta.

Najmocniej w porównaniu z IV kw. 2019 r. podrożały najpopularniejsze metraże, czyli mieszkania o powierzchni od 35 do 60 mkw. oraz od 60 do 80 mkw. Nominalnie podwyżka w skali roku wyniosła od 600 do blisko 700 zł/mkw.

Ceny mieszkań w Gdańsku

Z podwyżkami w skali kwartału rzędu 1-2 proc. mieliśmy do czynienia w IV kw. 2020 r. na drugim najdroższym polskim rynku mieszkaniowym, jakim jest Gdańsk.

W stolicy woj. pomorskiego najmocniej w relacji do III kw. 2020 r. – o 2,1 proc. – podrożały najmniejsze kawalerki. Dla porównania jednak, IV kw. 2019 r. przyniósł aż 15-procentowy wzrost.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

9 801

10 028

10 234

+2,1

+4,4

35-60

8 231

8 709

8 853

+1,7

+7,6

60-80

7 611

7 987

8 091

+1,3

+6,3

powyżej 80

7 401

7 992

8 098

+1,3

+9,4

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Podwyżka w tym segmencie przyszła po dwóch kwartałach przecen. Tym samym średnia cena transakcyjna notowana w Gdańsku znacząco zbliżyła się do rekordowej pod tym względem Warszawy.

Wspomniana już stabilizacja cen notowana wiosną i latem sprawiła, że to właśnie w Gdańsku kawalerki podrożały najmniej w skali roku spośród ośmiu analizowanych miast. Wzrost średniej ceny transakcyjnej względem IV kw. 2019 r. wyniósł 4,4 proc., podczas gdy w tym samym czasie największe mieszkania o powierzchni przekraczającej 80 mkw. podrożały o blisko 10 proc. W IV kw. 2020 r. po raz pierwszy płacono za nie średnio powyżej 8 tys. zł/mkw. Próg ten w ostatnim kwartale 2020 r. przekroczyła także średnia cena transakcyjna mieszkań o powierzchni od 60 do 80 mkw.

Ceny mieszkań w Krakowie

Na obniżki średnich stawek dotyczących poszczególnych metraży najłatwiej można było trafić w Krakowie. Względem III kw. 2020 r. przecenione zostały zwłaszcza mieszkania o powierzchni od 60 do 80 mkw. Co jednak istotne, Kraków był jedynym z analizowanych miast, w których wiosną nie odnotowano korekty.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

8 853

9 880

9 901

+0,2

+11,8

35-60

7 501

8 312

8 298

-0,2

+10,6

60-80

7 027

7 699

7 534

-2,1

+7,2

powyżej 80

7 322

8 021

8 054

+0,4

+10,0

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Obniżki średnich cen ofertowych notowane w IV kw. 2020 r. przyszły po istotnym wyhamowaniu wzrostu stawek mającym miejsce w III kw. 2020 r.

Podwyżki wahające się od 3 do 6 proc., które miały miejsce w pierwszej połowie 2020 r. sprawiły jednak, że pod koniec roku w stolicy woj. małopolskiego mieliśmy do czynienia z dwucyfrowymi wzrostami w ujęciu rocznym. Najmocniej względem IV kw. 2019 r. – o blisko 12 proc., a nominalnie o ponad 1000 zł/mkw. – podrożały kawalerki (do 35 mkw.). Średnia kwota płacona za najmniejsze metraże po raz pierwszy tak bardzo zbliżyła się do poziomu 10 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań w Lublinie

Najmocniej, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, wzrosły średnie kwoty płacone za mieszkania w znacznie tańszym od Krakowa Lublinie. Choć III kw. 2020 r. dał nadzieję szukającym własnego „M” w Lublinie na stabilizację stawek, w IV kw. 2020 r. wzrosły one od 3,4 proc. w przypadku największych lokali (powyżej 80 mkw.) po ponad 5 proc. w przypadku mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw.

Najmniejsze mieszkania położone w Lublinie (0-35 mkw. i 35-60 mkw.) drożeją nieprzerwanie od trzech lat. W całym 2020 r. średnie kwoty jakie płacono za te metraże wzrosły od 10 do 14 proc.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

6 459

6 801

7 112

+4,6

+10,1

35-60

5 789

6 267

6 593

+5,2

+13,9

60-80

5 401

5 691

5 912

+3,9

+9,5

powyżej 80

5 418

5 791

5 987

+3,4

+10,5

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Nadzieję rozglądającym się za mieszkaniami w Lublinie może dać fakt, że podwyżka średnich cen transakcyjnych wspomnianych metraży w ujęciu kwartalnym, którą zanotowano w IV kw. 2020 r. była i tak znacznie niższa od wzrostu, który opisywaliśmy przed rokiem. W IV kw. 2019 r. mówiliśmy bowiem o kwartalnych wzrostach sięgających niemal 10 proc.

Ceny mieszkań w Olsztynie

W najtańszym wśród analizowanych miast - Olsztynie - IV kw. 2020 r. przyniósł wyraźne ustabilizowanie średnich cen transakcyjnych. Te względem III kw. 2020 r. wzrosły maksymalnie o 0,6 proc. w przypadku mieszkań o powierzchni od 60 do 80 mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Olsztynie [zł/mkw.]

Metraż

[w mkw.]

IV kw. 2019

III kw. 2020

IV kw. 2020

Zmiana k/k

[w proc.]

Zmiana r/r

[w proc.]

do 35

5 401

5 899

5 912

+0,2

+9,5

35-60

5 111

5 592

5 612

+0,4

+9,8

60-80

4 951

5 180

5 210

+0,6

+5,2

powyżej 80

4 689

4 902

4 899

-0,1

+4,5

Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Z drugim miesiącem z rzędu z nieznaczną korektą mieliśmy, z kolei, do czynienia w przypadku największych lokali (powyżej 80 mkw.), za które wciąż płacono średnio poniżej 5 tys. zł/mkw.

Wzrosty średnich cen transakcyjnych (do 5 proc. k/k) notowane na początku roku sprawiły jednak, że zwłaszcza w przypadku najmniejszych metraży, w skali roku mówiliśmy w Olsztynie o podwyżce sięgającej 10 proc.

Na horyzoncie dalszy wzrost cen mieszkań

Na kontynuację podwyżek cen mieszkań na początku 2021 r. wskazuje odczyt indeksu urban.one. W styczniu 2021 r. indeks liczony dla całej Polski wyniósł 104,57 pkt. i był o 0,4 pkt. wyższy niż w grudniu. Był to najwyższy miesięczny wzrost od czerwca 2020 r. W relacji rocznej odczyt indeksu wzrost wyniósł 0,84 pkt.

Na sytuację, z jaką będziemy mieli do czynienia na rynku nieruchomości w 2021 r. znaczący wpływ będzie miał stan polskiego rynku pracy.

Jak zauważają eksperci rynku nieruchomości biorący udział w ankiecie Cenatorium, jeśli w 2021 r. wygaśnie wymóg utrzymania zatrudnienia przez firmy korzystające z państwowej pomocy, doprowadzi to do zwolnień, pogorszenia się sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych, a w konsekwencji negatywnie odbije się na popycie na mieszkania.

„Zagraniczny kapitał utrzymuje popyt”

W opinii ekspertów, rynek mieszkaniowy w obliczu wysokiej inflacji i niskich stóp procentowych wciąż przyciąga nowy kapitał, zwłaszcza zagraniczny, który utrzymuje popyt. Widać to także po odczycie indeksu urban.one dla analizowanych ośmiu rynków (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Lublina i Olsztyna). W styczniu 2021 r. wyniósł on 109,54 pkt. i był o 0,59 pkt. wyższy niż w grudniu 2020 r. W skali roku wzrost wyniósł 1,46 pkt.

Jeszcze znaczniejszy był wzrost odczytu indeksu urban.one liczonego dla samej Warszawy, który wrócił do poziomu notowanego przez wybuchem pandemii. W styczniu wyniósł on 114,33 pkt. i był o 1,64 pkt. wyższy niż w grudniu oraz o 2,34 pkt. wyższy niż przed rokiem.

Jak ponadto wynika z monitoringu cen ofertowych prowadzonego przez Cenatorium w ramach tzw. indeksu szybkiego, stawki dyktowane w styczniu 2021 r. za mieszkania na analizowanych rynkach wzrosły względem grudnia 2020 r. o 1,1 proc. Zmianę w skali miesiąca powyżej 1 proc. odnotowano w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. Stabilniej kształtowały się oczekiwania sprzedających mieszkania w Gdańsku, które w relacji miesięcznej wzrosły o 0,1 proc.

Rosnące koszty budów i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny = dalszy wzrost stawek

Zdaniem Michała Kubickiego, prezesa zarządu CMP Center Management Polska, dalszy wzrost stawek przyniesie także wzrost kosztów budowy związany z wprowadzeniem 1 stycznia 2021 r. nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów energetycznych.

Natomiast Marcin Krasoń, ekspert obido.pl, dodaje, że przysłowiowe pięć groszy do wzrostu cen nowych mieszkań może dołożyć decyzja o utworzeniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt ustawy o utworzeniu DFG wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Przypomnijmy, że w oparciu o zaproponowane przepisy, maksymalna składka płacona przez deweloperów, w zależności od wybranego rachunku powierniczego, wyniosłaby od 0,2 do 2 proc. wartości transakcji.

– Nie ma wątpliwości, co do tego, że państwo powinno chronić słabszą stronę transakcji, a taką w zestawieniu z deweloperem, a także bankiem czy innym dużym podmiotem jest konsument. Pozostaje pytanie, czy podniesienie cen, bo nie ma wątpliwości, że składka zostanie przerzucona na klientów, jest dobrym na to pomysłem – zastanawia się Marcin Krasoń.

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Twoje Finanse - Biznes w Bankier.pl. Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Tel. 71 748 95 14.

Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (130)

dodaj komentarz
slawekqs
Jeju jakie ładne wykresy barwo bankier tylko jest jeden problem tu się kwoty średnio zgadzają kumpel goni mieszkanie prawie po tych cenach i nic lipa zeby nie było już mam dwa mieszkania a jeszcze trzy czekają ... i co będę milionerem w tym piswoskim państwie raczej nie ...
samsza
Nowy ład: państwa totalne wspierające wszystko i wszystkich, a ludzie bez własności, bo każda zostanie tak opodatkowana, że z czasem zaniknie. Jeżeli pracowałeś całe życie, zgromadziłeś majątek, masz pecha, że system się zmienia. A wy się ekscytujecie czymś co niedługo będzie bez znaczenia. Tylko samobójca by teraz coś kupował. Żywa Nowy ład: państwa totalne wspierające wszystko i wszystkich, a ludzie bez własności, bo każda zostanie tak opodatkowana, że z czasem zaniknie. Jeżeli pracowałeś całe życie, zgromadziłeś majątek, masz pecha, że system się zmienia. A wy się ekscytujecie czymś co niedługo będzie bez znaczenia. Tylko samobójca by teraz coś kupował. Żywa gotówka w domu, nawet zjadana przez inflację, to i tak lepiej niż lokal, który każdy urzędnik będzie mógł zabrać od razu.
statystyczny_obywatel
Właścicieli nieruchomości wahania aż tak bardzo nie bolą. Tym bardziej jak sprzedają mieszkanie a następnie kupują np nowsze lub większe. Drożej sprzedają drożej kupują i odwrotnie. A gotówka też daje inną pozycje negocjacyjną i można lepiej trafić z ceną. Największymi przegranymi tej całej nagonki są zazwyczaj młodzi ludzie, którzy Właścicieli nieruchomości wahania aż tak bardzo nie bolą. Tym bardziej jak sprzedają mieszkanie a następnie kupują np nowsze lub większe. Drożej sprzedają drożej kupują i odwrotnie. A gotówka też daje inną pozycje negocjacyjną i można lepiej trafić z ceną. Największymi przegranymi tej całej nagonki są zazwyczaj młodzi ludzie, którzy wchodzą w kredyty na wysokie kwoty mamieni przez sprzedawców i pseudo doradców finansowych. I robią potem za przysłowiową miskę ryżu na banki przez całe życie.
hfjdj
Przegranych jest więcej niż wygranych zawsze. Nie będą robić na banki to na kogoś innego. Na etacie zawsze się na kogoś robi.
luxferre
Czyli realnie właśnie przestały rosnąć.
Wzrost wartości nominalnej nie przekracza prawdziwej inflacji.
darek_znawca

Jeśli jedziecie trasą S8 Wrocław-Warszawa warto zjechać w Bralinie do restauracji Złoty Kłos na pyszny obiad za 15zł. Na fejsie znajdziesz aktualne menu.

wpftdh
Darek, za dużo kłosa wypiłeś chłopie.
warmiak007
Jadłem tam. Biegunka gwarantowana.
demeryt_69
Podobno kelnerki obsługują chętnych na zapleczu :)

Powiązane: Ceny transakcyjne nieruchomości - raporty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki