REKLAMA

Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. powyżej oczekiwań

2020-10-27 08:04
publikacja
2020-10-27 08:04
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 225 mln zł do 399 mln zł.

Zysk netto spadł 31 proc. rdr i wzrósł 57 proc. kdk.

Po pierwszym trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 955,6 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 358,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 19,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 446 mln zł w przedziale oczekiwań 354,7 mln zł do 574 mln zł. Odpisy spadły 25 proc. kdk.

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego wynosi 1,07 proc., podczas gdy w II kwartale było to 1,06 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.379 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.320,3 - 1.403,3 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za III kwartał 2020 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,66 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (2,88 proc.)

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 552,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 520 mln zł (oczekiwania wahały się od 503 mln zł do 535,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 1,6 proc. rdr i 12,4 proc. kdk.

Koszty banku w III kwartale wyniosły 875,4 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (877 mln zł).

Wskaźnik C/I grupy za okres I-III kwartału 2020 roku jest na poziomie 48,9 proc. wobec 45,7 proc. rok wcześniej.

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3.471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667,4 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2.782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519,3 mln zł.

Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 137,6 mln zł.

Grupa utworzyła rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256,2 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych. Rezerwa ta w banku wynosi 190 mln zł, a w Santander Consumer Bank 66,2 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,7 proc.

Santander BP oczekuje stabilizacji lub wzrostu marży odsetkowej

Santander Bank Polska oczekuje, że w kolejnych kwartałach marża odsetkowa netto będzie stabilna i możliwy jest jej wzrost. Bank obserwuje powrót klientów do spłat kredytów po zakończonych wakacjach kredytowych - poinformowali przedstawiciele banku.

"Myślę, że dno NIM-u jest w II kwartale, ale w kolejnych kwartałach możliwa jest stabilizacja, a nawet wzrost" - powiedział członek zarządu banku Maciej Reluga.

Prezes banku Michał Gajewski poinformował, że w III kwartale widoczny był pełen efekt wcześniejszych obniżek stóp procentowych.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł, co oznaczało spadek 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za III kwartał 2020 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,66 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (2,88 proc.).

Bank podał, że spadek dynamiki wyniku odsetkowego oraz spadek marży związane były z obniżkami stóp procentowych, kosztami zwrotów części prowizji od spłaconych wcześniej kredytów konsumpcyjnych (TSUE) oraz efektami pandemii COVID-19 po stronie kredytowej.

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

"Pozytywnie oceniam wyniki z ostatnich miesięcy, w szczególności gdy porównamy je do drugiego kwartału. Sam trzeci kwartał pozwala nam w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość, mówię o wynikach naszego banku" - powiedział Gajewski.

"Widać, że skala pandemii niestety rośnie, to czynnik ryzyka" - powiedział Gajewski.

Prezes poinformował, że w porównaniu do II kwartału bank odnotował w III kwartale wyższą sprzedaż produktów, przy rosnącym udziale kanałów zdalnych.

"Aktywność klientów wzrosła w III kwartale i w porównaniu z II kwartału, klienci powrócili także do placówek banku, rosną wolumeny świadczące o zmianie preferencji klientów w poszczególnych kanałach (...) więcej zakupów jest w bankowości internetowej i mobilnej" - powiedział Gajewski.

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3.471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667,4 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2.782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519,3 mln zł.

"W III kwartale było o 28 proc. mniej pozwów w porównaniu z II kwartałem" - powiedział Gajewski.

Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 137,6 mln zł.

Grupa utworzyła także rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256,2 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych.

"Zauważyliśmy, że ilość zapytań dotyczących sald tych kredytów się wypłaszczyła i związku z tym nie tworzyliśmy rezerw. Wydaje się, że sytuacja jest w tym obszarze stabilna" - powiedział Gajewski.

Prezes podał, że sytuacja dotycząca tych kredytów jest zgodna z wcześniejszymi modelami banku, więc bank nie utworzył dodatkowych rezerw.

Prezes poinformował, że w szczytowym momencie 19 proc. portfela banku objętych było programami pomocowymi, a na koniec III kwartału było to 6 proc. portfela.

Bank podał w raporcie, że do końca września 74 proc. wakacji kredytowych w Santander Consumer Bank zostało zakończonych.

"Jeśli chodzi o jakość portfela objętego programami pomocowymi, dużo wyjaśni się w najbliższych miesiącach, a nawet tygodniach" - powiedział Gajewski.

"Spłaty wyglądają dobrze, widać że ta pomoc przyniosła właściwy skutek, dyscyplina płatnicza wróciła" - dodał.

Reluga poinformował, że bank może rozważyć dla swoich klientów dalsze wydłużenie okresu spłaty kredytów.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 552,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 520 mln zł (oczekiwania wahały się od 503 mln zł do 535,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 12,4 proc. kdk.

Bank podał, że odnotował dobre wyniki w prowizjach maklerskich (wzrost 84 proc. rdr) i kredytowych (wzrost 13 proc. rdr) oraz z tytułu kart debetowych (5 proc.) i ubezpieczeń (2 proc.).

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 1 382,7 1 379 0,2%
Wynik z prowizji 552,7 520 6,4%
Koszty ogółem 875,4 877 -0,2%
Saldo rezerw -358,9 -446 -19,5%
Zysk netto 479,8 305 57,2%
3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 1 383 1 701 -18,7% 1 458 -5,2%
Wynik z prowizji 553 544 1,6% 492 12,4%
Koszty ogółem 875 947 -7,6% 814 7,6%
Saldo rezerw -359 -337 6,5% -481 -25,4%
Zysk netto 480 626 -23,3% 305 57,4%

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki