REKLAMA

Blisko 700 mln zł straty netto PGE w I półroczu

2020-09-15 21:26
publikacja
2020-09-15 21:26
Blisko 700 mln zł straty netto PGE w I półroczu
Blisko 700 mln zł straty netto PGE w I półroczu
fot. Adam Torchała / / Bankier.pl

Strata netto grupy PGE, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w pierwszej połowie 2020 roku 688 mln zł wobec 1.702 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Grupa informowała wcześniej, że na jej wynik netto wpłynęły zdarzenia jednorazowe o niegotówkowym charakterze - utrata wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej oraz utrata bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. Łączny wpływ odpisów na wynik netto wyniósł ok. 988 mln zł.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w I półroczu 271 mln zł wobec 2.446 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA spadła do 2.805 mln zł z 4.395 mln zł w I połowie 2019 roku. Spółka tłumaczy spadek głównie czynnikami jednorazowymi (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku).

Wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3.117 mln zł, czyli o 6 proc. mniej niż rok temu.

Spółka podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w I półroczu 774 mln zł (spadek o 63 proc. rdr), a segmentu Dystrybucja 1.127 mln zł (spadek o 7 proc.). Zysk EBITDA w Obrocie wyniósł w I półroczu 187 mln zł (spadek o 60 proc. rdr), w segmencie Energetyka Odnawialna 301 mln zł (spadek o 3 proc. rdr), a w segmencie Ciepłownictwo 493 mln zł (spadek o 36 proc. rdr).

Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo to efekt głównie ograniczeń liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz wyższych kosztów ich zakupu.

Na wyniki w segmentach Dystrybucji i Obrotu wpływ miał spadek zapotrzebowania na energię, głównie z powodu pandemii.

Wyniki PGE są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy. 31 sierpnia spółka szacowała, że jej EBITDA w I półroczu wyniosła 2.805 mln zł, a strata netto jednostki dominującej ok. 688 mln zł.

W samym II kwartale EBITDA grupy wyniosła 1.035 mln zł, co oznacza spadek o 60 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I półroczu 2020 roku 22.776 mln zł wobec 18.236 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z węgla brunatnego (spadek o 14 proc. rdr) i 9,8 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 13 proc. rdr).

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 17,3 TWh (spadek o 5 proc. rdr, wpływ niższego zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8 proc. rdr, wpływ obniżenia zapotrzebowania ze strony klientów).

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ (spadek o 3 proc. rdr ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym, częściowo zrekompensowany wzrostem sprzedaży w II kwartale 2020 roku).

Elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15 proc. więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 roku, osiągając wynik 0,8 TWh.

Nakłady na inwestycje w I półroczu wyniosły w grupie 2,5 mld zł i były o 2 proc. niższe rdr, głównie ze względu na mniejsze nakłady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie).

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec czerwca 1,75x wobec 1,6x na koniec grudnia 2019 r.(PAP Biznes)

pel/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (19)

dodaj komentarz
anna_domagalczyk
To jednak jest niewiarygodne... Midas alla PIS to taki, który jak dotknie złota, to go zmienia w ... nie, nie w nawóz, bo to jeszcze byłoby jakoś użyteczne, ale we wzrost emisji CO2 :-)
minirekin
A poprzedni prezesi nominowani przez Pis twierdzili że inwestycje w PGG są spólce potrzebne i przyniosą zyski ponad średnią dla zainwestowanego kapitału. Za te błędy prezesi i decydenci z Pisu m. in Tchórzewski powinni pójść siedzieć. A teraz wzięli się za Energę z Orlenem, Lotos i PGNiG. Irracjonalne decyzje widać po kursach - A poprzedni prezesi nominowani przez Pis twierdzili że inwestycje w PGG są spólce potrzebne i przyniosą zyski ponad średnią dla zainwestowanego kapitału. Za te błędy prezesi i decydenci z Pisu m. in Tchórzewski powinni pójść siedzieć. A teraz wzięli się za Energę z Orlenem, Lotos i PGNiG. Irracjonalne decyzje widać po kursach - 60% od maximum.
meryt
minirekin "A poprzedni prezesi nominowani przez Pis twierdzili że inwestycje w PGG są spólce potrzebne i przyniosą zyski ponad średnią dla zainwestowanego kapitału. Za te błędy prezesi i decydenci z Pisu m. in Tchórzewski powinni pójść siedzieć."

Nierynkowe decyzje KE wpłyneły na powstanie wyższych kosztów.
(Manipulacja
minirekin "A poprzedni prezesi nominowani przez Pis twierdzili że inwestycje w PGG są spólce potrzebne i przyniosą zyski ponad średnią dla zainwestowanego kapitału. Za te błędy prezesi i decydenci z Pisu m. in Tchórzewski powinni pójść siedzieć."

Nierynkowe decyzje KE wpłyneły na powstanie wyższych kosztów.
(Manipulacja ceną certyfikatów CO2).

"Wzrost cen uprawnień do emisji CO2."

"Problem polegał na tym, że niemal od początku funkcjonowania EU ETS cena uprawnień do emisji była niższa niż oczekiwała Komisja Europejska."

"W pewnym momencie cena uprawnień do emisji CO2 zaczęła nawet rosnąć, ale po kryzysie w 2008 r. (jego następstwem był m.in. spadek produkcji oraz konsumpcji w wielu krajach UE, co skutkowało niższym zapotrzebowaniem na uprawnienia) znów spadła do bardzo niskiego poziomu 5-7 euro za tonę. I nie mogła się z niego dźwignąć."

"Limitowanie podaży

Dlatego władze UE postanowiły doprowadzić do jej kilkukrotnego podwyższenia metodami administracyjnymi. Sztucznie, odgórnie, ograniczając pulę uprawnień do emisji. Bruksela zdecydowała się na użycie dwóch narzędzi limitujących podaż tych papierów.

Najpierw zastosowała tzw. backloading, polegający na przesunięciu części puli uprawnień do emisji na kolejne lata. Potem, na początku 2019 r., uruchomiona została tzw. Rezerwa Stabilności Rynkowej (Market Stability Reserve – MSR), działająca podobnie jak interwencyjny skup zbóż.""
killgore odpowiada meryt
Dyletancie, nie kompromituj twoich pracodawców po raz kolejny tą wklejką. Nie znasz podstawowych parametrów polskich elektrowni, nie znasz się na handlu CO2. Po prostu się nie odzywaj.
meryt odpowiada killgore
killgore "Nie znasz podstawowych parametrów polskich elektrowni, nie znasz się na handlu CO2."

Grupa PGE, koszty paliwa, koszt CO2
I kw. 2018 1 124, 355
I kw. 2019 1 203, 979

https://subiektywnieofinansach.pl/ceny-praw-do-emisji-co2-bija-rekordy-a-koszty-produkcji-pradu-nigdy-nie-byly-wyzsze-co-to-moze-
killgore "Nie znasz podstawowych parametrów polskich elektrowni, nie znasz się na handlu CO2."

Grupa PGE, koszty paliwa, koszt CO2
I kw. 2018 1 124, 355
I kw. 2019 1 203, 979

https://subiektywnieofinansach.pl/ceny-praw-do-emisji-co2-bija-rekordy-a-koszty-produkcji-pradu-nigdy-nie-byly-wyzsze-co-to-moze-oznaczac-dla-naszych-portfeli-trzy-scenariusze/zrzut-ekranu-2019-07-21-o-10-21-15/

killgore odpowiada meryt
Udowodniłeś, że mam rację. Nie kompromituj się kolejnymi wklejkami. Nie rozumiesz przyczyny i skutku, dyletancie.

Zadam ci po raz kolejny pytanie - ile wynosi CDS w polskich elektrowniach?
meryt odpowiada killgore
killgore odpowiada meryt2020-09-16 11:03
Udowodniłeś, że mam rację. Nie kompromituj się kolejnymi wklejkami. Nie rozumiesz przyczyny i skutku, dyletancie.

Zadam ci po raz kolejny pytanie - ile wynosi CDS w polskich elektrowniach?

W 1 półroczu CDS ok -3 PLN/MWh dla Rynku Dnia Następnego.
W Niemczech w 1 półroczu
killgore odpowiada meryt2020-09-16 11:03
Udowodniłeś, że mam rację. Nie kompromituj się kolejnymi wklejkami. Nie rozumiesz przyczyny i skutku, dyletancie.

Zadam ci po raz kolejny pytanie - ile wynosi CDS w polskich elektrowniach?

W 1 półroczu CDS ok -3 PLN/MWh dla Rynku Dnia Następnego.
W Niemczech w 1 półroczu CDS nawet - 15 EUR/MWh.*

Rynek Dnia Nastepnego średnia cena:
DE 103 PLN/MWh, import 1,8 TWh
Szwecja 83 PLN/MWh, import 1,9 TWh
Czechy 118 PLN/MWh, import 0,9 TWh
* https://twitter.com/CarbonReporter/status/1291652865090564097/photo/2

Rynek Dnia Nastepnego średnia cena 179 PLN/MWh
Uprawnienia CO2 21,72 EUR/t, 96,39 PLN/t
węgiel 265 PLN/t
21 MJ/kg, sprawność 0,34

PGE
Wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 w segmencie Energetyka Konwencjonalna PGE
1 160 mln PLN w 1 pół. 2020 do 1 pół. 2019)
+ 1080 mln PLN
Średni koszt +35,59 PLN/CO2 1 pół. 2020/1 pół. 2019

EBIT segmentu Energetyka Konwencjonalna PGE (1 pół. 2020/1 pół. 2019)
-667 mln PLN / + 1216 mln PLN.
https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/content/download/57937/plik/6_pge_gk_hy_2020_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf

Gdyby nie wzrost ceny uprawnień +35,59 PLN/CO2
EBIT segmentu Energetyka Konwencjonalna PGE byłby dodatni.
killgore
Pod kuratelą Sasina takie coś jest w ogóle możliwe? PiSowscy specjaliści zawsze powtarzają mantrę o „wyprzedaży majątku narodowego” Na przykładzie energetyki, Lot-u i wielu innych firm widać znakomicie, jak wygląda ich zarządzanie. Znajoma mamy i stryjek w radzie nadzorczej, wójt Pierdziszewa prezesem. Grunt, że odsyp na partię jest.Pod kuratelą Sasina takie coś jest w ogóle możliwe? PiSowscy specjaliści zawsze powtarzają mantrę o „wyprzedaży majątku narodowego” Na przykładzie energetyki, Lot-u i wielu innych firm widać znakomicie, jak wygląda ich zarządzanie. Znajoma mamy i stryjek w radzie nadzorczej, wójt Pierdziszewa prezesem. Grunt, że odsyp na partię jest.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w rozmowie z RMF FM zdradził, dlaczego w zarządach spółek skarbu państwa zasiadają osoby związane z partią, a nie menadżerowie z rynku. Stwierdził, że w latach 2005-2007 partia postawiła na ekspertów, ale "ich sposób myślenia o gospodarce był sprzeczny z tym, co PiS ma w swoim programie".

No, piekarz Fogiel jest kwintesencją PiSowskiej fachowości :)
tomkooo
a co mial mowic, ze upychaja tam zeby ustawic rodzine + dla wysokich odpraw :)
palnal jakies glupstwo, i tak nie bedzie zadnych konsekwencji.
najwyzej podniesie sie podatki albo cene energii albo dosypie z budzetu - tam przeciez kasa z nikad sie bierze ;)
meryt
killgore "Na przykładzie energetyki... widać znakomicie, jak wygląda ich zarządzanie."

Np. u azjatyckich emitentów CO2 nie obowiązują opłaty za emisje CO2.
Na cenę certyfikatów uprawniających do emisji CO2 nie ma wpływu zarządzający.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki