REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską

2019-08-26 18:50
publikacja
2019-08-26 18:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-26
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo datowane na dzień 19 sierpnia 2019 roku od Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w sprawie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych z dnia 23 sierpnia 2018 roku.
W otrzymanym piśmie Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. wskazała, iż powodem rozwiązania umowy jest wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi zasad niezależności firmy audytorskiej względem badanej jednostki.
W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych oraz odmowy ich wyrażenia, a w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.
Ponadto w okresie obowiązywania umowy pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką, a Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. nie miały miejsca rozbieżności odnośnie co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką, a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
Pismo Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego zawierające wyjaśnienie przyczyn wypowiedzenia umowy, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-08-26 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki