Nowa klasyfikacja PKD - kto, kiedy i jak pownien zmienić kod?

Z początkiem roku zaczęła obowiązywać Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2007. Przy czym dotychczasowa klasyfikacja PKD 2004 może być stosowana równolegle do końca 2009 r. W efekcie oznacza to, że podmioty, które muszą mieć kod PKD, zobowiązane są go zmienić na nowy, zgodny z PKD 2007, do 31 grudnia 2009 r.


Dlaczego nowe PKD?

Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie związanych z usługami oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PKD 2007, podobnie jak poprzednia klasyfikacja, nieco różni się od klasyfikacji unijnej.


Firmy nowo powstające

Od dnia 1 stycznia br. wszyscy przedsiębiorcy podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą, czyli dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego, od razu dostają kody zgodne z klasyfikacją PKD 2007. Dodatkowo, aby nie mieć problemów z funkcjonowaniem swojej firmy w okresie przejściowym, czyli do końca 2009 r., dostają z urzędu statystycznego kod PKD zgodny z wcześniej obowiązującą klasyfikacją PKD 2004.


Kto i kiedy powinien dokonać zmiany kodu?

Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2008 r. będzie następować w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Zmiany takie zgłasza się składając druk RG-1. Druk ten należy wypełnić i przekazać do wojewódzkiego urzędu statystycznego w przypadkach, kiedy zmienia się:

 • forma prawna firmy,
   
 • adres siedziby firmy (pod którym działa organ zarządzający lub adres wskazany przez osobę fizyczną), a także adres zamieszkania i adres dla korespondencji,
   
 • udział własności w kapitale firmy,
   
 • adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
   
 • nazwa przedsiębiorcy,
   
 • nazwisko osoby fizycznej prowadzącej firmę,
   
 • zakres wykonywanej działalności,
   
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej firmy (np. w likwidacji, działalność zawieszona).

Co ważne, firmy, które nie planują wprowadzenia żadnych zmian, mogą zaczekać ze zmianą swojego PKD. Bowiem z dniem 1 lipca 2008 r. Główny Urząd Statystyczny zacznie rozsyłać do przedsiębiorców ankietę aktualizacyjną rejestru REGON. Jej głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które tego nie uczynią do dnia 30 czerwca 2008 r.

WAŻNE! 
Zarówno numery PKD 2004, jak i PKD 2007 muszą składać się z pięciu elementów - czterech cyfr i jednej litery. Natomiast krótsze, np. bez ostatniej litery, są nieprawidłowe.


Co z samozatrudnionymi?

Warto również wspomnieć, że w PKD 2007 nie ma podklasy „działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu”, która obowiązywała w PKD 2004 jako 74.50.B. Od początku 2008 r. jednoosobowe firmy niezależnie od tego, czy wykonują swoją działalność na rzecz jednego podmiotu czy wielu, klasyfikuje się w podklasach odpowiednich do wykonywanej przez nich działalności. Oznacza to, że również samozatrudnieni będą musieli dokonać zmiany swojego PKD.


Gdzie po pomoc?

Wiele informacji dotyczących nowego systemu znaleźć można na stronie internetowej GUS pod adresem: www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm. Można tam skorzystać z wyszukiwarki kodów oraz kluczy powiązań. Podczas korzystania z kluczy powiązań przedsiębiorca ma możliwość porównania dotychczasowego kodu PKD 2004 z jego odpowiednikami w PKD 2007 (lub odwrotnie). Używając klucza należy zwrócić szczególną uwagę, czy obok symbolu podklasy, czyli końcowej litery, znajduje się gwiazdka. Brak gwiazdki oznacza, że podklasa w PKD 2004 w pełni odpowiada nowej PKD. Jeśli zaś gwiazdka jest, to trzeba dokładnie przeanalizować, o jaką działalność chodzi. Może się bowiem okazać, że dany rodzaj działalności został podzielony inaczej niż wcześniej i przy przejściu na PKD 2007 działalność firmy zostanie przyporządkowana do większej lub mniejszej liczby kodów niż do tej pory.

Pomocy można szukać także w wojewódzkich urzędach statystycznych oraz w urzędach gmin.


Przykład

Pan Piotr Kowalski prowadzi od ubiegłego roku piekarnię. Jego działalność jest oznaczona według następujących kodów:

15.81.A - produkcja pieczywa oraz

15.81.B - produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.

W tym przypadku konieczna będzie zmiana PKD. W ramach obowiązującej nowej klasyfikacji PKD 2007 aktualny kod dla pana Kowalskiego to 10.71.Z, skupiający w jednej podklasie produkcję pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich.


 Czy obecnie funkcjonujące przedszkole będzie musiało zmienić swój kod PKD?

Tak. Swoją działalność według nowej PKD 2007 będzie musiał opisać każdy podmiot gospodarki narodowej, więc również przedszkole. Obecnie zarówno prywatne, jak i gminne przedszkola uzyskiwały kod 80.10.A - przedszkola. Według nowej klasyfikacji jest to kod 81.10.Z - wychowanie przedszkolne.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885).autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa Nr 445 z dnia 2008-04-14
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~antonina

klucze powiązań można znaleźć na stronie www.wlasna-dzialalnosc.pl

! Odpowiedz
0 0 ~tb

w podanym przykadzie jest błąd!!!! wg PKD z 2007r przedzszkola sa sklasyfikowane pod symbolem 85.10.Z ,a niie jak Pani podaje 81.10.Z.!!!!

! Odpowiedz
1 0 ~zaqu

Biurokraci wciąż wymyślają.....
Marnotrawstwo papieru i czasu.
Zapewne po takiej zmianie należało będzie zaktualizować NIP-1.
Ciekawe, czy przy okazji nie będą pobierać jakiejś "drobnej" opłaty.

! Odpowiedz
0 0 ~user

ciekawe jak GUS będzie rozsyłać swoje ankiety jak w lipcu Poczta polska może już nie istnieć :)

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl