REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Wyniki badań dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika

2022-10-04 16:23
publikacja
2022-10-04 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Wyniki badań dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2022 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, NanoVelos S.A. informację o wynikach badań prowadzonych przez Certis Oncology Solutions Inc., USA („CERTIS") dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika ("POLEPI") oraz wnioski z tych badań.
Opis badań
Badanie SOW#2016-100 przeprowadzono w celu ustalenia najlepszej metody określania biodystrybucji POLEPI w modelu zwierzęcym bez guza (u samic myszy), jak również określenia odpowiednich punktów czasowych do pobrania w przyszłym badaniu biodystrybucji w guzie.
Przeprowadzone badanie z powodzeniem ustaliło warunki, wykazało i określiło ilościowo zróżnicowaną fluorescencję własną chlorowodorku epirubicyny i POLEPI in vivo i ex vivo. Na podstawie badania CERTIS zarekomendowało schemat punktów czasowych w badaniu biodystrybucji w modelu zwierzęcym z guzem. Stwierdzono, że zarówno chlorowodorek epirubicyny i POLEPI są rozprowadzane do serca, mózgu, nerek, śledziony i wątroby, w przypadku POLEPI nie zaobserwowano odkładania w płucach.
Badanie SOW#1016-101 przeprowadzono in vitro w celu określenia wrażliwości komórek guza CRT_OV_00367 pochodzącego od pacjentki (PDX) z nowotworem jajnika oraz oceny działania cytotoksycznego POLEPI w porównaniu z chlorowodorkiem epirubicyny w komórkach rakowych tego guza.
Badanie to wykazało, że model guza jajnika CRT_OV_00367 jest wrażliwy na leczenie chlorowodorkiem epirubicyny (niższe stężenie IC50 0,32 µM) oraz POLEPI (wyższe stężenie IC50 0,41 µM) w warunkach in vitro. Jednocześnie wykazano, że czysta nanocząstka polisacharydowa (nośnik) wymaga znacznie wyższej dawki (IC50 11,1 mg/mL), aby zaobserwować toksyczność.
Badanie SOW#1016-102 przeprowadzono ex-vivo, na myszach, w celu określenia biodystrybucji chlorowodorku epirubicyny i POLEPI w ortotopowym modelu CRT_OV_00367 ludzkiego raka jajnika (guz i jajnik) oraz w różnych organach (serce, wątroba, mózg, nerki, płuca, śledziona), w pięciu różnych punktach czasowych (1, 3, 6, 24 i 48 godzin) po podaniu pojedynczej dawki.
Zaobserwowano, że zarówno chlorowodorek epirubicyny jak i POLEPI były dystrybuowane do guza, jajnika, serca, wątroby, mózgu, nerek, płuc, śledziony.
Badanie wskazuje, iż POLEPI w większym stopniu akumuluje się w guzie oraz pozostaje w nim dłużej niż chlorowodorek epirubicyny. Takie samo zjawisko zaobserwowano w porównaniu do zdrowego narządu (jajnika), choć ilość jest znacząco mniejsza.
Stwierdzono także, że POLEPI gromadzi się w większości narządów (serce, nerki, wątroba oraz mózg) w większej ilości oraz na dłużej niż chlorowodorek epirubicyny, który przenika do organów szybciej, podczas gdy POLEPI potrzebuje więcej czasu na rozprzestrzenienie się w organach.
Badanie SOW#1016-103 przeprowadzono w celu określenia skuteczności POLEPI w porównaniu z chlorowodorkiem epirubicyny w ortotopowym modelu CRT_OV_00367 ludzkiego raka jajnika.
W wyniku badania CERTIS nie udało się ocenić aktywności przeciwnowotworowej POLEPI w porównaniu z epirubicyną w ortotopowym modelu ksenograficznym CRT_OV_00367. Zastosowanie POLEPI w dawce 15mg/kg m.c. oraz chlorowodorku epirubicyny w dawce 9mg/kg m.c. (na podstawie badania tolerancji chlorowodorku epirubicyny i POLEPI przeprowadzonego przez Champions Oncology) doprowadziło do znacznej utraty masy ciała zwierząt, co spowodowało konieczność przedwczesnego zakończenia badania. W grupie zwierząt poddanych działaniu czystych nanocząstek polisacharydowych w dawce odpowiadającej ekwiwalentowi POLEPI nie zaobserwowano utraty masy ciała, zwierzęta przybierały na wadze.
Wnioski z badań
Opisane badania przeprowadzone przez CERTIS wskazują, iż POLEPI może mieć silniejsze działanie przeciwnowotworowe w raku jajnika niż chlorowodorek epirubicyny. Komórki guza wykazały wrażliwość na POLEPI, zaś substancja ta lepiej i na dłużej gromadziła się w guzie w porównaniu do chlorowodorku epirubicyny. POLEPI gromadziła się także w niektórych narządach badanych zwierząt (serce, wątroba, nerki), co wskazuje na konieczność przeprowadzenia kolejnych, przewidywanych badań toksyczności tej substancji.
Badanie porównujące skuteczność POLEPI i chlorowodorku epirubicyny na modelu zwierzęcym guza jajnika nie zostało ukończone ze względu na przedwczesną śmiertelność zwierząt przy zastosowanych stężeniach obu substancji. Powinno ono być powtórzone przy zastosowaniu innych stężeń. Jednocześnie czyste nanocząstki polisacharydowe w dawce odpowiadającej ekwiwalentowi POLEPI nie wykazały toksyczności, co wskazuje na możliwość ich łączenia z innymi substancjami aktywnymi. Otwiera to możliwość zastosowania nanocząstek opatentowanych przez NanoVelos S.A. również w innych wskazaniach medycznych niż rak jajnika.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-10-04 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki