REKLAMA

KORBANK: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

2018-12-05 13:11
publikacja
2018-12-05 13:11
Zarząd Spółki Korbank S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 17 pkt 17 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku i postanowiła powierzyć zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wydania opinii do sprawozdania finansowego firmie: Accord'ab biegli rewidenci w osobie Janiny Bilat tj. podmiotowi wpisanemu na "listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 222.

Rada Nadzorcza Korbank S. A wybrała Biegłego Rewidenta w osobie Janiny Bilat z firmy Accord'ab Biegli Rewidenci Uchwałą nr 2/12/2018 z dnia 5.12.2018 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w firmą Accord'ab biegli rewidenci stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki