1,1150 zł
-0,45% -0,0050 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku rozwiązana została za porozumieniem stron umowa zawarta w dniu 25 lipca 2018 roku dotyczącą prac za lata 2018 – 2019 na usługi audytorskie zawarta z BDO Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. Rozwiązanie umowy nastąpiło w zakresie prac, które na dzień rozwiązania umowy nie zostały jeszcze zrealizowane.
Przyczyną rozwiązania umowy była dokonana wspólnie przez strony ocena realizacji umowy w zakresie przeprowadzonego przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, w szczególności w zakresie założeń odnośnie wynagrodzenia za badanie, pracochłonności prac, przedstawienia w uzgodnionych terminach dokumentów i wyjaśnień oraz oczekiwanych terminów realizacji prac. W oparciu o tę ocenę strony zgodnie ustaliły, że nie będą w stanie dotrzymać warunków Umowy w zakresie dalszych prac przewidzianych w Umowie.
Realizując nałożone prawem obowiązki, zarząd wskazuje, iż BDO spółka z o.o jednokrotnie wyraziła w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wniosek z zastrzeżeniem, który dotyczył metody rozliczenia połączenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego ze spółki Staropolskie Specjały Sp,. z o.o. z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania S.A.
Fakt rozwiązania umowy został skonsultowany z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. oraz zaakceptowany przez zarząd Spółki
Zarząd informuje w końcu, iż w najbliższym czasie podjęte zostaną wszystkie niezbędne działania, aby jak najszybciej, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań dokonać wyboru nowej firmy audytorskiej. Zarząd deklaruje również dołożenie wszelkiej staranności celem zapewnienia niezakłóconego zapewnienia spółce prawidłowego wykonywania czynności rewizji finansowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-21 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2018-12-21 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.