REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

2021-06-24 16:17
publikacja
2021-06-24 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (przed zmianą firmy Impera Capital ASI S.A.) dalej, jako „Spółka”, działając w trybie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na wskazanym ZWZ był:
1. January Ciszewski z ilością głosów 3 056 336 , co stanowi 85,92 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 38,95 % w ogólnej liczbie głosów.
2. Artur Górski z ilością głosów 490 000, co stanowi 13,80 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,26 % w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki