REKLAMA

IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.

2023-05-25 17:37
publikacja
2023-05-25 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB.7.2023_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. na godzinę12:00 w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Józefitów 7/2.

Załączniki
Plik Opis
RB.7.2023_Projekty uchwał.pdfRB.7.2023_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2023-05-25 Andrzej Łaszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki