Global Cosmed będzie dochodzić roszczeń za wadliwie zrealizowaną inwestycję

Global Cosmed zdecydował o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu - poinformował Global Cosmed w komunikacie.

Inwestycja, której generalnym wykonawcą była spółka AB Industry, została zgłoszona do odbioru w grudniu 2016 roku, przy czym Global Cosmed odmówił podpisania końcowego protokołu odbioru, zgłaszając do niej liczne zastrzeżenia.

"W toku walidacji nowej mieszalni, lista stwierdzonych wad i usterek była rozszerzana kolejnymi pismami. Do zasadniczych zastrzeżeń przy projektowaniu i wykonaniu inwestycji zaliczyć należy m.in. błędy co do wytycznych w zakresie konstrukcji mieszalników, skutkujących finalnie ich błędnym zaprojektowaniem, nieprawidłowy dobór stali do zbiorników, mieszalników i pomp, zastrzeżenia odnośnie doboru rodzaju i wydajności pomp, wadliwe zaprojektowanie instalacji rurowej, wadliwe zaprojektowanie stacji myjącej CIP, problemy i błędy konstrukcyjne stacji transferowych zbiorników magazynowych i stacji przyłączeniowych" - napisano.

W opinii zarządu spółki, na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni, doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni pomimo zakładanego w dokumentacji projektowej utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a ponadto do braku możliwości osiągnięcia deklarowanej wydajności mieszalni, wzrostu kosztów wytworzenia produktów w stosunku do pierwotnie zakładanych, nadmiernego wzrostu zapotrzebowania na wodę z wodociągu miejskiego, a także wzrostu emisji ścieków stężonych.

Jak podała spółka, doprowadziło to nie tylko do wzrostu kosztów funkcjonowania nowej mieszalni, lecz utrudniło możliwość realizacji przez Global Cosmed zakładanego wolumenu zamówień.

W związku odmową uznania swojej odpowiedzialności przez AB Industry, spółka zleciła opracowanie planu naprawczego zewnętrznemu projektantowi, przyjmując założenie uzyskania maksymalnego efektu przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych. W efekcie, w oparciu o plan naprawczy, złożone zapytania ofertowe i stworzony w oparciu o nie kosztorys, spółka szacuje koszty niezbędnych napraw i modernizacji na kwotę 4,16 mln zł.

"Spółka ocenia, iż dzięki realizacji planu naprawczego, osiągnie wydajność produkcyjną zakładu w Radomiu na poziomie 192 ton na dobę w systemie dwuzmianowym, co będzie parametrem zbliżonym do założeń projektowych AB Industry na poziomie 200 ton na dobę w systemie dwuzmianowym. Realizacja planu naprawczego pozwoli również na obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania mieszalni i w efekcie, kosztów wytworzenia produktów w zakładzie w Radomiu" - napisano.

Ponadto, Global Cosmed dokonał oszacowania bieżących strat i kosztów wynikających z wad projektowych i wykonawczych nowej mieszalni w latach 2017-2018, na poziomie 3,63 mln zł, szacując dalsze bieżące straty na poziomie około 160 tys. złotych miesięcznie, przy czym - jak podała spółka - kwota ta nie obejmuje wartości utraconych kontraktów.

Spółka szacuje, iż pełne przywrócenie funkcjonalności mieszalni do założeń projektowych oznaczałoby dodatkowy wydatek na poziomie 32,7 mln zł, powiększonych o koszty związane z niezbędnym przestojem zakładu, w kwocie około 10,4 mln zł.

"W związku z tym emitent zlecił wyspecjalizowanej kancelarii prawnej zgłoszenie szkody wobec ubezpieczyciela AB Industry, na łączną kwotę 16 mln zł, stanowiącej maksymalną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zarazem emitent zamierza złożyć przeciwko AB Industry pozew o odszkodowanie obejmujące wszelkie poniesione przez emitenta szkody i straty, wynikłe z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni. W przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, emitent zamierza wezwać go do udziału w sprawie w charakterze pozwanego" - napisano.

Jak podano, ostateczna wysokość roszczenia spółki względem AB Industry zostanie podana do publicznej wiadomości osobnym raportem w chwili złożenia powództwa.

Spółka podała też, że dokonuje analizy faktycznej i prawnej w zakresie ustalenia odpowiedzialności poprzedniego zarządu Global Cosmed, odpowiedzialnego za realizację inwestycji w latach 2013-2017. (PAP Biznes)

pel/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GLCOSMED 0,00% 1,28
2020-01-15 17:00:00
WIG 0,13% 59 039,84
2020-01-17 17:15:02
WIG20 0,10% 2 175,95
2020-01-17 17:15:01
WIG30 0,02% 2 505,71
2020-01-17 17:15:01
MWIG40 0,22% 4 076,72
2020-01-17 17:15:00
DAX 0,72% 13 526,13
2020-01-17 17:37:00
NASDAQ 0,34% 9 388,94
2020-01-17 22:02:00
SP500 0,39% 3 329,62
2020-01-17 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.