REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wstępnych wynikach finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku

2021-09-21 11:52
publikacja
2021-09-21 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o wstępnych wynikach finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie zagregowanych danych finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku, w związku z zakończeniem ich przetwarzania w dniu dzisiejszym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I. półrocze 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych.

Spółka publikuje powyższą informację mając na względzie raport bieżący nr 24/2021 przekazany w dniu 13.09.2021 r. dotyczący zmiany terminu publikacji rozszerzonego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2021 r.

Wstępne szacunki wskazują, że Spółka ELEKTROTIM S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 roku:

a) jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 103.575 tys. zł, tj. więcej o 33.431 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (wzrost o 48%);
b) jednostkowy zysk ze sprzedaży w wysokości 6.499 tys. zł, tj. więcej o 6.306 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (wzrost o 3267%);
c) jednostkowy zysk operacyjny w wysokości 5.728 tys. zł, tj. mniej o 2.730 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (spadek o 32%); w tym wynik operacyjny pierwszego półrocza 2020 zawiera wynik na sprzedaży nieruchomości Spółki (zdarzenie jednorazowe);
d) jednostkowy zysk netto w wysokości 6.956 tys. zł, na porównywalnym poziomie jak w pierwszym półroczu roku 2020 (wzrost o 3%).

Wstępne szacunki wskazują, że Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 roku:

a) skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 129.938 tys. zł, tj. więcej o 27.363 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (wzrost o 27%);
b) skonsolidowany zysk ze sprzedaży w wysokości 4.078 tys. zł, tj. więcej o 3.229 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (wzrost o 380%);
c) skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 3.493 tys. zł, tj. mniej o 5.710 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (spadek o 62%); w tym wynik operacyjny pierwszego półrocza 2020 zawiera wynik na sprzedaży nieruchomości Spółki (zdarzenie jednorazowe);
d) skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.611 tys. zł, tj. mniej o 5.272 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 (spadek o 77%).

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w pierwszym półroczu 2021 wyniósł 115 tys. zł , a w okresie porównywalnym tj. w pierwszym półroczu 2020 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniósł 6.162 tys. zł (zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu).

Niniejsza informacja ma charakter incydentalny i wynika z faktu zmiany terminu publikacji raportu okresowego w związku z przesunięciem zakończenia przeglądu półrocznego w jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przy jednoczesnym wstępnym przetworzeniu danych finansowych, które obrazują wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Spółka informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością zmiany danych.

Obecnie trwa proces przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I. półrocze 2021 roku przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki półroczne będą przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2021 r. po zbadaniu sprawozdań przez biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-09-21 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki