REKLAMA

Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta

2021-05-06 19:36
publikacja
2021-05-06 19:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Arts Alliance S.A.
Temat
Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 23 marca 2021 r. informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku zgromadzenie wspólników spółki zależnej od Emitenta – Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Aurora Studio”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Aurora Studio poprzez ustanowienie 3.900 nowych udziałów Aurora Studio, w ramach którego Emitent objął 780 nowych udziałów Aurora Studio za kwotę 39.000 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aurora Studio zmieni się jej struktura własności. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 20 udziałów spółki Aurora Studio. Udziały Emitenta stanowią obecnie 20 proc. udziałów Aurora Studio.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału Aurora Studio, Emitent będzie posiadał 800 udziałów spółki Aurora Studio, które będą stanowić 20 proc. udziałów Aurora Studio.

Pozostałe udziały ustanowione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Aurora Studio, o którym mowa powyżej zostały objęte m. in. przez spółkę Forestlight Games S.A z siedzibą w Warszawie z Grupy kapitałowej PlayWay S.A., która po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Aurora Studio będzie posiadała 2000 udziałów spółki Aurora Studio, które będą stanowić 50 proc. udziałów Aurora Studio.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Andrzej Zając Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki