Analitycy AmerBrokers rekomendują "neutralnie" dla akcji KPPD

2008-06-10 10:32
publikacja
2008-06-10 10:32
Analitycy AmerBrokers w raporcie z dnia 2008.05.30 wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji KPPD. Cena docelowa jednej akcji KPPD została ustalona na poziomie 67.70 zł. W dniu wydania rekomendacji cena akcji KPPD wynosiła 59.40 zł.

Jedna akcja KPPD S.A. wyceniana jest na 67,7 zł. Wycena ta jest o 14,0% wyższa od obecnego kursu giełdowego. Jednakże ze względu na skomplikowaną sytuację Spółki – trwające spory pomiędzy udziałowcami oraz niski wolumen obrotu - wydajemy dla Spółki rekomendację Neutralnie.

Działalność KPPD koncentruje się na dwóch głównych obszarach: produkcja wyrobów z drzewa iglastego oraz liściastego. Rok 2007 był dla KPPD szczególny. Spółka wypracowała przychody na poziomie 247,6 mln zł i były one wyższe o 15% niż rok wcześniej. Przede wszystkim było to wynikiem dobrej koniunktury na rynku (głównie w sektorze budowlanym), co umożliwiło podniesienie cen na produkty Spółki. Jednocześnie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 9,9% i wynosiły w 2007 roku 229,1 mln zł. Efektem tego był wzrost zysku ze sprzedaży o 169,0% do poziomu 18,5 mln zł. A dzięki korzystnemu saldu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynikowi na operacjach finansowych dynamika zysku netto na koniec 2007 roku była o 170,0% wyższa niż rok wcześniej.

Prognozy Zarządu Spółki na 2008 rok zakładają osiągnięcie przychodów na poziomie 260 mln zł (+5,1% w stosunku do 2007 roku) oraz zysku netto na poziomie 7,6 mln zł (-50,3%). Obniżenie wyniku finansowego ma być konsekwencją wzrostu w 2007 roku kosztów wynagrodzeń o 14% (w całości kosztów stanowią one 21%) oraz pogorszenia sytuacji na rynku budowlanym.

Dodatkowo strategia Spółki na następne lata zakłada zmianę struktury produkcji poprzez odchodzenie od prostej produkcji tartacznej na rzecz uruchomienia nowych, wysokoprzetworzonych produktów, a co za tym idzie do większej specjalizacji oddziałów

Pełna analiza KPPD S.A. znajduje się na stronach DM AmerBrokers
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki