Zl/oty nieznacznie traci przy niskiej aktywnosci rynku

Wtorek 30.10.2012r. Komentarz do rynku zl/otego:

Poranny, wtorkowy handel na zl/otym przynosi nieznaczny spadek wartosci polskiej waluty. Podczas mal/o pl/ynnego handlu zl/oty wyceniany jest nastepujaco: 4,148 PLN za euro, 3,214 PLN wobec dolara amerykanskiego oraz 3,432 PLN wzgledem franka szwajcarskiego. Rentownosci polskiego dl/ugu wyraznie wzrosl/y i wynosza aktualnie 4,535% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wczorajszy mal/o aktywny handel na zl/otym doprowadzil/ do osl/abienia zl/otego o ok. 0,5% wzgledem zagranicznych dewiz. Pl/ytki handel na rynku polskiej waluty nie przyniósl/ jednak przekroczenia ostatnich minimów na zl/otym. Równoczesnie potwierdza sie wczoraj postawiona teza, iz kolejne dni przyniosa utrzymanie presji podazowej na notowaniach polskiej waluty. Zwiazane bedzie to z oczekiwanymi obnizkami stóp procentowych w Polsce, ale równiez kiepskimi nastrojami na szerokim rynku, gdzie obawy zwiazane z Hiszpania, Grecja czy wynikami amerykanskich spól/ek zniechecaja inwestorów do zakupu bardziej ryzykownych aktywów. Aktualny tydzien, jak zostal/o równiez wczoraj wspomniane, bedzie charakteryzowal/ sie mal/a aktywnoscia graczy na zl/otym, gdzie poczatek tygodnia to spadek aktywnosci dealerów zza oceanu z uwagi na huragan Sandy, a koncówke tygodnia charakteryzowac bedzie ograniczony krajowy handel z uwagi na czwartkowe swieto.

W trakcie wczorajszej sesji nie tylko zl/oty podlegal/ ograniczonej presji podazowej na rynku. Na niekorzysc koszyka walut CEE dzial/al/ przede wszystkim wegierski forint. Wegry nie porozumial/y sie z przedstawicielami UE/MFW w sprawie ewentualnej linii kredytowej. Co wiecej MFW powiedzial/o, ze nie prowadzi obecnie negocjacji. W opinii uczestników rynku Budapeszt bedzie potrzebowal/ wsparcia, aby poradzic sobie z istotnie zwalniajaca gospodarka i niekorzystnym otoczeniem zewnetrznym.

Podczas dzisiejszego handlu brak jest znaczacych publikacji fundamentalnych z Polski. Pomimo zaplanowanych na przedpol/udnie wydarzen z Europy (m.in. PKB w Hiszpanii, stopa bezrobocia w Niemczech czy wystapienie Mario Draghiego) uwaga inwestorów skupiac sie bedzie przede wszystkim na doniesieniach z USA, a dokl/adniej na skali potencjalnych zniszczen dokonanych przez huragan Sandy. Historycznie wydarzenia zwiazane z kleskami zywiol/owymi (m.in. Katrina) w Stanach doprowadzal/y do wzrostu wartosci dolara i amerykanskich parkietów w srednim okresie. Nad ranem przede wszystkim dyskontowana jest jednak decyzja Bank of Japan o zwiekszeniu programu luzowania o kolejne 11 bln JPY. W pierwszej reakcji rynku amerykanski dolar stracil/ nie tylko wobec japonskiego jena, ale równiez na wiekszosci par walutowych. Wskazuje to jak duza jest obecnie pl/ytkosc rynku i jego podatnosc na impulsy.

Z rynkowego punktu widzenia notowania zl/otego, choc znajduja sie blisko 5-tygodniowych minimów, to krótkoterminowo wyhamowal/y spadki. Pewna zasl/uga w tym jest wzrost aktywnosci BGK, który w opinii uczestników rynku nieoficjalnie stabilizowal/ kwotowania przed skokowa deprecjacja. Z drugiej strony wyraznie pokazuje to, iz na rynku obecna jest chec sprzedazy zl/otego, który w dalszym ciagu moze tracic. Ponadto pewnym zagrozeniem wydaje sie aktualnie fakt, iz niska pl/ynnosc na zl/otym powoduje, iz nawet wzglednie niewielkie zlecenia moga istotnie zachwiac kursem w tym tygodniu. Z technicznego punktu widzenia jako opór przyjmowac nalezy 4,1510 EUR/PLN oraz 4,1625 EUR/PLN, natomiast okolice 4,125 EUR/PLN funkcjonowac beda jako wsparcie.

Konrad Ryczko
Analityk

Makler Papierów Wartosciowych

Wydzial/ Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.

tel: (022) 504-33-28

tel. kom: 880445587
e-mail: k.ryczko@bossa.pl

Prezentowany raport zostal/ przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Srodowiska S.A. z siedziba w Warszawie tylko i wyl/acznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z pózn. zm.). Przedstawiony raport jest wyl/acznie wyrazem wiedzy i pogladów autora wedl/ug stanu na dzien sporzadzenia i w zadnym wypadku nie moze byc podstawa dzial/an inwestycyjnych Klienta. Przy sporzadzaniu raportu DM BOS SA dzial/al/ z nalezyta starannoscia oraz rzetelnoscia. DM BOS SA i jego pracownicy nie ponosza jednak odpowiedzialnosci za dzial/ania lub zaniechania Klienta podjete na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do
nieograniczonego kregu odbiorców. Zostal/ sporzadzony na potrzeby klientów DM BOS S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOS SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporzadzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczacych transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduja sie na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Specyfikacja i skl/ad publikowanych instrumentów, w tym indeksów walutowych jest dostepna na stronie:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=981#demo
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -1,27% 54 389,36
2020-02-25 10:28:00
WIG20 -1,45% 1 971,96
2020-02-25 10:43:45
WIG30 -1,54% 2 280,83
2020-02-25 10:43:00
MWIG40 -1,81% 3 837,00
2020-02-25 10:28:45
DAX -0,34% 12 990,73
2020-02-25 10:43:00
NASDAQ -3,71% 9 221,28
2020-02-24 22:03:00
SP500 -3,35% 3 225,89
2020-02-24 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.